Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Право інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності

Назва:
Право інтелектуальної власності
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
5,76 KB
Завантажень:
226
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Право інтелектуальної власності


ПЛАН
1. Що таке iнтелектуальна власнiсть?
2. Патенти, винаходи, наукові відкриття, авторські права
3. Особливості захисту інтелектуальної власності
4. Література


1. Що таке iнтелектуальна власнiсть?
Інтелектуальна власність (intellectual property) означає не “матеріальні цінності”, а результат творчої діяльності людини.
Але не всякий результат !
Відповідно до документів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) та Всесвітньої організації торгівлі (ВОТ) інтелектуальна власність як юридичне поняття включає дві сфери права, а саме:
промислову власність
авторське право
промислова власність (industrial property) охоплює такі об‘єкти як патенти на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, а також найменування місць походження товару.
авторське право (copyright) охоплює літературні, художні, музичні, фотографічні, аудіовізуальні твори, комп‘ютерне програмне забезпечення, топології інтегральних мікросхем.
ніякі інші об‘єкти, наприклад, плани комерційної, фінансової, підприємницької діяльності, а також ідеї, задуми ніде не визнаються об‘єктами охорони інтелектуальної власності.
2. Патенти, винаходи, наукові відкриття, авторські права
Патентом може бути захищений винахід, що стосується продукту або способу в будь-якій галузі промисловості.
Патентоспроможний винахід повинен бути новим, мати винахідницький рівень (inventive step) і бути промислово придатним.
Наукове відкриття - це встановлення невідомих раніше закономірностей, властивостей, явищ матеріального світу, які піддаються перевірці.
Наукове відкриття не може дістати правовий захист і стати власністю, що охороняється законом, оскільки воно непатентоспроможне.
Наприклад відома формула E0 = mc2 відразу після опублікування стала надбанням всього людства і “вийшла з під контролю“ її автора - Альберта Ейнштейна.
Ця формула не має прямого “промислового вико-ристання“. Рівняння E0 = mc2 просто є математич-ним виразом фундаментального закону природи, що існував споконвічно, чекаючи на вченого, який би записав його в раціональній формі.
Лише написані Ейнштейном статті, книжки, доповіді присвячені цьому закону охороняються як об‘єкти авторського права і можуть бути джерелом прибутку для власників прав на них.
Існує припущення, що Ейншейн мав значно більші прибутки від коммерціалізації винаходу “Refrigeration”, ніж від усіх своїх чисто наукових праць разом взятих.
Комерціалізація цього винаходу була здійснена шляхом переуступки прав на заявку на патент США фірмі - виробнику Електролюкс Сервел Корпорейшн, в результаті чого ця фірма стала власником виданого патенту.
Автори отримували від цієї фірми роялті за право користування їхнім винаходом на протязі дії відповідної угоди, але не довше терміну дії патенту (в США 17 років).
Відповідно до Паризької конвенції Ейншейн і Сцілард після подання первинної національної заявки мали 12 місяців для вибору інших країн патентування.
Сьогодні існує також Договір про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty, PCT), до якого приєдналось 83 країни, серед яких Україна, і який дозволяє відкласти прийняття рішення про патентування в тій чи іншій країні на термін до 20 або до 30 місяців від дати подачі первинної заявки.
Це дає заявнику додатковий час для кращого вивчення ринку і переговорів.
3. Особливості захисту інтелектуальної власності
Актуальні для бізнесу питання щодо інтелектуальної власності (ІВ):
як захист iнтелектуальної власностi пiдвищує шанси її власника на ринку i "перекриває кисень" конкурентам?
чому необхiдно знати про те, чи мають правовий захист розробки, продукти, послуги Ваших конкурентiв?
чи дiйсно Вам необхiдно подавати заявку на
патент, чи можливо краще тримати Ваше ноу-хау в секретi або швидко вийти з Вашим продуктом на ринок i заробити грошi поки конкуренти не отямились?
чи Ви дiйсно можете претендувати на отримання патенту або на реєстрацiю товарного знаку, чи "поїзд уже пiшов"?
хто може подати заявку на патент i хто буде його власником?
скiльки потрiбно часу i грошей, щоб дiстати правову охорону об`єктiв промислової власностi i чи перекриє очікуваний прибуток цi витрати?
якi права i обов`язки випливають з патенту, з авторського права?
як використовувати свої права на об`єкти інтелектульної власностi?
як їх можна передати?
як можна придбати такi права?
як уникнути порушення чужих прав i пов`язаних з цим збиткiв?
i, нарештi, якщо Ви дiйшли висновку, що Вам є що захищати, то з чого треба починати?
Вибiр стратегiї захисту ІВ або придбання прав на неї
Необхідно брати до уваги:
Характер об‘єкту ІВ
Характер товару, з виробництвом або реалізацією якого пов‘язано ІВ, наприклад, прогнозований “час життя” товару на ринку і час, необхідний для придбання прав на ІВ, та термін їх чинності
Характер ринку і обсяг запланованих продажів
Час і кошти, необхiдні для налагодження виробництва аналогічного товару конкурентами
Спiввiдношення витрат на патентування i очiкуваного прибутку
Патенти i "ноу-хау": плюси i мiнуси.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Інше на тему: Право інтелектуальної власності

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок