Загрузка...
Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Фізичні особи

Загрузка...

Фізичні особи

Назва:
Фізичні особи
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,47 KB
Завантажень:
141
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Пошукова робота:
Фізичні особи


Правовий статус громадян (фізичних осіб) як суб'єктів ци-вільного права. Цивільне право має за мету упорядкувати поведінку людей у різних життєвих ситуаціях та відно-синах, забезпечити їм можливість автономно вирішувати приватні суспільне значимі питання.
Досягти цієї мети можна лише у випадку, коли лю-дина з її інтересами буде в центрі уваги законодавця, коли всі галузі права будуть спрямовані на захист грома-дянина як особи, як суб'єкта права.
Варто усвідомити, що суб'єктом права громадянин є не тільки тому, що дозвіл на це йому надала держава в спеціальних законодавчих приписах, а й внаслідок виро-блених суспільством традицій, звичаїв.
Правовий статус громадянина як суб'єкта цивільного права характеризується не лише свободою і незалежніс-тю, а ще й тим, що його свобода і незалежність є обме-женими. Адже якщо особа претендує на те, щоб до неї ставилися як до громадянина, поважали її честь і гід-ність, то й сама вона мусить таким же чином ставитися до інших. Аморальні вчинки особи при укладанні угод або виникненні інших юридичних фактів, порушення добрих звичаїв, що склалися в суспільстві, повинні зу-мовлювати недійсність таких угод (навіть у тому випад-ку, якщо в законі не передбачено подібної підстави при-пинення правовідносин) або призводити до інших нега-тивних для порушника наслідків.
На правовий статус особи впливають як природні, так і суспільні, в тому числі й правові фактори.
До правових факторів відносяться цивільна правозда-тність і цивільна дієздатність.
Цивільна правоздатність - це здатність громадянина мати цивільні права і обов'язки.
Термін «правоздатність» застосовується в широко-му і вузькому значенні. У широкому значенні під пра-воздатністю розуміють здатність громадянина мати права і обов'язки, що стосуються всіх галузей права (державного, адміністративного, трудового, сімейного тощо),
У вузькому значенні під правоздатністю розуміють цивільну правоздатність, тобто здатність особи мати права і обов'язки в сфері дії цивільного права. Саме в такому значенні термін «правоздатність* застосовується в Цивільному кодексі та інших цивільно-правових актах. Але це не означає, що цивільна правоздатність не по-в'язана з іншими галузями права. Чисельні норми конс-титуційного права є базовими для розвитку цивільного законодавства, в тому числі й норм, що регулюють від-носини, пов'язані з правоздатністю. На підставі норм кримінального та адміністративного права громадянина можна обмежити в правоздатності.
Цивільна правоздатність визнається однаковою мі-рою за всіма громадянами незалежно від їх віку, стану здоров'я та інших факторів.
Цивільна правоздатність виникає в момент наро-дження. Це означає, що ще до народження людини сус-пільство, держава вже визначили для неї коло прав, а сам факт народження свідчить про набуття цих прав лю-диною.
З цього випливає, що для визнання громадянина правоздатним потрібно, щоб він народився живим. Чин-не законодавство України не встановлює якогось міні-мального строку, який має прожити новонароджений, а пов'язує його правоздатність з моментом його наро-дження.
На перший погляд, таке твердження закону досить повно охороняє права громадян, але воно деякою мірою розходиться із судовою практикою. Так, Пленум Верхо-вного суду України в постанові «Про практику розгляду судами України справ про спадкування» в ч. 2 п. 5 звер-нув увагу судів на те, що особи, які померли в один і той же день (незалежно від часу смерті), не спадкують один після другого. Припустимо, що одразу ж після на-родження дитини її мати померла, а через 10 годин того ж дня померла й сама дитина. Чи набула вона право спадкоємства? А потім, коли дитина померла, чи відкри-вається спадщина? (Мати дитини перебувала у незареєстрованому шлюбі з чоловіком, який визнає себе батьком померлої дитини).
Керуючись зазначеною постановою Пленуму Верхо-вного суду, потрібно дати негативну відповідь. А якщо так, то виникає запитання: яке практичне значення має вказівка закону про те, що правоздатність виникає з мо-менту народження? Можливо, має рацію законодавець Іспанії, який у ст.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Інше на тему: Фізичні особи

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок