Головна Головна -> Інше українською -> Психологія -> Що дає вивчення психології сучасному спеціалісту

Що дає вивчення психології сучасному спеціалісту

Назва:
Що дає вивчення психології сучасному спеціалісту
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
9,62 KB
Завантажень:
100
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Що дає вивчення психології сучасному спеціалісту


ПЛАН
Вступ
Джерела психологічних знань
Що вивчає психологія
Що дає вивчення психології
Висновок
Список використаної літератури


Вступ
Кожний, хто вивчає психологію і хоче глибше ово-лодіти цією цікавою наукою, має усвідомити, для чого йому потрібні ці знання. Саме усвідомлення особистісного значення психологічних знань сприятиме за-своєнню складних понять і категорій та їх ефективному використанню в житті, навчанні та професійній діяльності.
По-перше, психологічні знання необхідні для глибшого розуміння себе та інших. Людям властиві якості, що сприя-ють або заважають у певних життєвих ситуаціях. Імпуль-сивність, низький рівень самоконтролю можуть ускладню-вати стосунки з оточуючими, ставати причиною стресів і хвороб. У народі кажуть: «Лихий чоловік у громаді, що вовк в отарі».
Людям, здатним зрозуміти, порадити, підтримати, мож-на довірити власні думки і переживання, отримати від них співчуття, допомогу. Про це складені прислів'я та приказки: «Добре той радить, хто людей не зрадить», «Вірний приятель — то найбільший скарб», «У лиху годину узнаєш вірну лю-дину», «Не той друг, що леститься, а той, що печалиться», «Дружба родиться в біді, а гартується в труді». Знання влас-ної особистості є необхідною умовою пізнання сенсу життя, місця людини у Всесвіті, розуміння складних світоглядних проблем.
По-друге, психологічні знання необхідні для самовдоско-налення, пристосування до змін у навколишньому сере-довищі. Без саморозвитку людина не відповідає вимогам сучасності, не може самореалізуватися в суспільстві. Знання психології створює базу для самовиховання та впливу на інших людей. Психологічні знання і методи людина по-чинає свідомо використовувати ще у підлітковому віці, коли вдруге «народжується» як особистість (вперше — у два-три роки, коли вимовляє «Я сам!»). Процес самотворення три-ває впродовж усього життєвого шляху.
Людина є педагогом для власних дітей; у період зрілості вона як керівник певного колективу мусить дбати про про-фесійне зростання, навчання та виховання своїх підлеглих. Професія педагога передбачає оволодіння психологічними знаннями. Без психології неможливо реалізувати особистісний підхід у роботі з учнями. “Якщо педагогіка хоче ви-ховувати людину в усіх відношеннях, — зазначав видатний педагог К. Д. Ушинський, — то вона повинна спочатку пізнати її також в усіх відношеннях”.
По-третє, вивчення психології потрібне для підвищення ефективності власної професійної діяльності, найповнішого використання особистісного потенціалу людини, налагод-ження стосунків між членами трудового колективу та між людиною і технікою, щоб запобігти техногенним та еко-логічним катастрофам.
Сучасні інформаційні технології ви-магають досконалої підготовки спеціалістів, максимальної актуалізації їхніх інтелектуальних, творчих ресурсів. Ство-рення систем «людина — машина» неможливе без ураху-вання психічних особливостей людини.
1. Джерела психологічних знань
Вищезгадані чинники визначають незаперечну важливість психо-логічних знань для кожного майбутнього спеціаліста, в якій б галузі він не працював. Виникає запитання: з яких джерел черпати ці знання? Існує кілька джерел пси-хологічних знань. Це народна психологія, життєва, або по-бутова, психологія, релігійна психологія, парапсихологія та на-укова психологія. Навчаючись у храмі науки, яким є уні-верситет або інститут, цілеспрямовано формуючи в себе на-уковий світогляд, студент має надавати перевагу науковій психології.
Кожна людина зазнає того чи іншого впливу народної психології. Народні казки, міфи, прислів'я, приказки, ху-дожні твори містять описи психічних явищ, характерів тощо. Разом із тим народна психологія, що складалась упродовж тисячоліть, в умовах сучасного високотехнічного виробниц-тва, складних технологій, нових видів професійної діяль-ності має обмежену сферу використання — міжлюдські сто-сунки, які вона, зрештою, успішно регулює.
В умовах науково-технічного поступу для адаптації до сучасного виробництва треба спиратися на наукові пси-хологічні знання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Інше на тему: Що дає вивчення психології сучасному спеціалісту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок