Головна Головна -> Інше українською -> Психологія -> Діяльність та її структура

Діяльність та її структура

Назва:
Діяльність та її структура
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,84 KB
Завантажень:
84
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Діяльність та її структура


Основні положення щодо вивчення складу діяль-ності сформульовані С. Л. Рубінштейном, розвинуті в пра-цях О. М. Леонтьєва, його учнів та послідовників.
З поширенням діяльнісного підходу загальноприйнятим стало виділення таких складових діяльності:
«мотив — діяльність»: без мотиву діяльності не буває; немотивована діяльність — це діяльність із суб'єктивно й об'єктивно прихованим мотивом;
«ціль —дія»: людська діяльність не існує інакше, як у формі дій. Якщо з діяльності умовно вичленувати дії, то від діяльності взагалі нічого не залишиться;
«задана —операція»: задача — це локальна ціль; способи, якими вона здійснюється, називаються операціями;
«операція — функціонально-фізіологічна система»: в про-цесі оволодіння людиною діями, знаряддями (засобами), операціями формуються специфічні функціональні системи — мозкові структурні новоутворення, в яких закришені зовнішні (рухові) й внутрішні (розумові, наприклад, логічні) операції.
Між названими складовими діяльності існують внутріш-ні системні зв'язки. «Діяльність може втратити мотив, який викликав її до життя, і тоді вона перетвориться на дію, яка може реалізувати зовсім інше ставлення до світу, іншу ді-яльність; навпаки, дія може набути самостійної спонуки й стати особливою діяльністю; нарешті, дія може трансформу-ватися у спосіб досягнення цілі, в операцію, здатну реалі-зувати різні дії» (О. М. Леонтьсв, 1975).
Серед різних підходів до вивчення складу діяльності най-поширеніші — аналітичний, алгоритмічно-структурний (О. І. Губинський), структурно-функціональний (Н. Д. Гордєєва, В. П. Зінченко), системно-операційний (Г. В. Суходольський), системний (В. Д. Шадриков). Для всіх цих під-ходів спільним є виділення дій, операцій як складових ді-яльності, відмінним — методологічні засади, які зумовлюють особливості розгляду діяльності як складного, багато-рівневого, динамічного явища, а також виділення конкретних дій, операцій.
У загально психологічних і практично прикладних до-слідженнях різновидів діяльності дії класифікуються за ря-дом ознак:
видом діяльності: трудова діяльність існує у трудових діях, навчальна діяльність — у навчальних діях, діяльність спілкування —у діях (актах) спілкування (О. М. Леонтьєв);
змістом та способом виконання — чуттєво-практичні та предметно-знаряддєві (Н. Д. Гордєєва, В. П. Зінченко);
співвідношенням предметного та розумового плану — графічні, предметно-просторові, словесно-описові (В. В. Давидов);
рівнем усвідомлення наміру (мети) — імпульсивні, довільні, суто вольові (С. Л. Рубінштейн);
особливостями цілі — рухові; гностичні (перцептивні, розумові); соціально-комунікативні (вчинки, свідомо вислов-лене ставлення); комунікативні (встановлення і підтриман-ня контактів); організуючі (накази, команди, прохання, по-ради, пояснення, вказівки, схвалення, невдоволення); об-слуговуючі, спрямовані на задоволення тих чи інших потреб (Є. О. Климов);
особливостями предмета (об'єкта) діяльності — предметно-практичні, предметно-розумові, знаково-практичні, зна-ково-розумові (М. В. Гамезо, Б. Ф. Ломов, В. Ф. Рубахін);
«нормативністю — пошуковістю» — репродуктивні, стандартні, пошукові й творчі; за формою вони можуть бути індивідуальні, групові та сумісні (П. А. Гончарук).
Структуру цілісної дії на основі структурно-функціона-льного підходу дослідили Н. Д. Гордєєва та В. П. Зінченко. За їхнім визначенням, дія є складною функціональною ор-ганізацією цілої низки когнітивиих, виконавських, цілеутворюючих, емоційно-оцінювальних процесів, які реалізую-ться на різних рівнях, між котрими існують рухливі зв'язки. Цілісна структура як діяльності, так і дії може вбирати в себе угворення, які належать до різних рівнів розвитку, функ-ціонування. Так, той чи інший когаітивний компонент (сен-сорний еталон, образ, схема) може стосуватися діяльності, дії, операції. Можлива також велика кількість комбінацій з компонентів, котрі належать до різних рівнів і диктуються предметним змістом, метою та задачами діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Інше на тему: Діяльність та її структура

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок