Головна Головна -> Інше українською -> Психологія -> КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Юридична психологія”

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Юридична психологія”

Назва:
КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Юридична психологія”
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
11,22 KB
Завантажень:
51
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни “Юридична психологія”


ПЛАН
1.Психологічна характеристика основних видів діяльності.
2.Психологія масовидних явищ. Натовп, його характеристика.
3.Якому типу темпераменту відповідає характеристика? – Відрізняється легкою пристосованістю до змін умов життя, підвищеною контактністю з оточуючими людьми, товариськістю. Почуття легко виникають і швидко змінюються; швидко утворюються тимчасові нервові зв’язки, стереотипи поведінки рухливі. В новому середовищі не почуває себе скутим, здатний до швидкого переключення уваги і діяльності.
Які ще особливості притаманні цьому типу темпераменту?


1.Психологічна характеристика основних видів діяльності
Діяльність являє собою специфічний різновид активності. Діяльність — це вища, притаманна лише людині фор-ма активності, у процесі якої досягається усвідомлена мета, що виникла у результаті певної потреби. Діяль-ність породжується потребою як джерелом активності, а ке-рується усвідомленою метою як регулятором активності. Інші моменти діяльності — мотиви, засоби виконання — можуть особистістю усвідомлюватись неповною мірою, а іноді — і помилково. У тому ж випадку, коли відсутня усвідомлена ме-та, діяльність трансформується в імпульсивну поведінку, яка керується безпосередньо потребою, емоціями; часто-густо саме така поведінка призводить до злочинів на ґрунті сімейно-побутових конфліктів, «обтяжених» вживанням алкоголю.
З боку психологічної структури в діяльності слід відокре-мити такі елементи: мета, мотив, засіб досягнення, результат. Мета — це об'єктивно існуюча річ, предмет, явище і, водно-час, суб'єктивний усвідомлений образ передбачуваного ре-зультату, досягти якого людина намагається. Цілі бувають си-туативні (безпосередні) та віддалені (тактичні чи стратегічні). Досягнення проміжної мети є умовою, яка визначає досягнен-ня мети кінцевої. При цьому діє сформульована психологом Е. Клапаредом закономірність: розвиток психічного життя пропорційний відстані між потребою особистості та засоба-ми її задоволення. Чим віддаленішою та важчою для досягнен-ня є мета, тим менша її безпосередня спонукальна сила, тим більше інтелектуальних та вольових зусиль треба докласти для її досягнення.
Мотив являє собою безпосереднє спонукання до певної діяльності. Як особистісне утворення він може бути і проце-сом, і станом, і властивістю. У першому випадку — це швид-коплинні, ситуативні мотиви, у другому — більш стійкі, ста-більні, у третьому — такі, що стали рисами спрямованості осо-бистості. Мотиви розрізняються за ступенем усвідомлення: від потягів — мінімально усвідомлених спонукань (за 3. Фрейдом) до переконань — повністю усвідомлених особистістю жит-тєвих цінностей та принципів, які, складаючись у систему впорядкованих поглядів, створюють світогляд. Мотиваційна сфера особистості являє собою особливий інтерес для пра-цівника правоохоронних органів при аналізі причин право-порушень, особливо так званих «безмотивних» або «з маскую-чими мотивами». Як свідчать психологічні дослідження, для різних видів злочинів (насильницьких, необережних, корис-ливих) притаманними є специфічні викривлення в мотива-ційній сфері злочинця. Зокрема, мотиваційна сфера особис-тості ґвалтівника визначається егоцентризмом, самовиправданням, стійкою конфліктністю з оточенням.
Досягнення будь-якої мети передбачає здійснення певної активності — дій. Сукупність дій являє собою засіб досяг-нення мети. Так, здійснюючи операцію по затриманню зло-чинців, працівники визначають оптимальний його спосіб, який включає різнобічні розумові та предметні дії. Дія — відносно завершений елемент діяльності, спрямований на до-сягнення простої мети, поточного завдання. Дія буде предметною, якщо вона спрямована на якусь річ, явище зовніш-нього світу. Предметна дія — це сукупність певних рухів, пов'язаних один з одним у просторі та часі. Предметні дії працівників звичайно виконуються із застосуванням різних засобів. Показовими у цьому плані є огляд місця події, прове-дення експертизи тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Інше на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Юридична психологія”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок