Головна Головна -> Інше українською -> Психологія -> ПРАКТИКУМ З ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАКТИКУМ З ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва:
ПРАКТИКУМ З ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
20,52 KB
Завантажень:
418
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ПРАКТИКУМ З ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Методики дослідження працездатності спеціалістів
Загальні принципи та критерії вибору методик
За даними провідних вчених, визначення функціонального ста-ну й працездатності людини повинно бути комплексним з обов'яз-ковою оцінкою функцій головних та обслуговуючих органів та сис-тем (Фольборт Г.В., 1958; Косилов С.А., 1965; Стенько Д.М., 1981; Золіна З.М., Ізмеров М.Ф., 1983 та ін.)- При цьому вважається, що висока працездатність спеціаліста залежить від функціональних можливостей провідних для даного виду діяльності систем ор-ганізму та психофізіологічних якостей (Ломов Б.Ф., 1966; Єгоров А.С., Загрядський В.П., 1973). Тому при оцінці працездатності спеціа-лістів необхідно враховувати зміни абсолютних значень, ступінь коливань показників функцій організму й динаміку психофізіоло-гічних якостей в процесі трудової діяльності.
Умови навколишнього середовища, в яких здійснюється трудо-ва діяльність, впливають ка працюючу людину не як проста їх сума, а як сукупність синергічних та-антагоністичних дій, і організм реагує на ці дії як єдине ціле. При цьому в процесі роботи людини формується три види функціональних систем (Анохін П.К., 1971).
До першого виду належать рефлекторні акти, з яких склада-ється саме трудова діяльність.
Другий вид - це рефлекторні акти, що не мають прямого відно-шення до трудової діяльності, викликають, наприклад, необхідність адаптації до умов праці. Вони складають функціональну систему.
Третій вид - це відновлювальна функціональна система, яка включається в діяльність при стомленні. Під час тривалої роботи головна, побічна й відновлювальна функціональна системи вступа-ють між собою в суперечливу взаємодію (Полежаєв С.Ф., 1973), ре-зультати котрої й визначають в основному рівень працездатності людини. Крім того, рівень останньої залежить також від морально-вольових якостей спеціалістів, мотивації професійної підготовки, направленості на досягнення визначеної мети праці і т.д.
Намагання оцінити всі численні параметри працездатності лю-дини безперспективні, тому доцільно виділити головні прикмети для конкретного виду діяльності, які характеризуються успішністю діяльності в співвідношенні до затрат організму, її оцінка проводить-ся за допомогою прямих та побічних показників (Загрядський В.П., 1963; Сапов І.А. та ін., 1972, 1976).
Відомо, що зміна функцій організму при фізичній та розумовій праці досліджується спеціальними методами, які й є побічними показниками працездатності.
Розумова праця досліджується переважно за допомогою пси-хофізіологічних методик з визначенням показників пам'яті, мис-лення, уваги, сенсомоторики та суб'єктивного стану. Фізичну пра-цю визначаємо, як правило, з використанням різних фізіологічних та клінічних методик та проб (енерготрати, показники кровообігу, дихання, обміну речовин та ін.).
Зміни функцій організму при дослідженні методиками фізичної та розумової праці є побічними показниками працездатності.
Прямі показники працездатності безпосередньо характери-зують кількість та якість праці і є об'єктивними критеріями ефек-тивності діяльності спеціалістів.
Серед науковців ще немає одностайності у визначенні самого терміну "працездатність", а наукове поняття повинно фіксувати не всі, а лише головні, найбільш суттєві прикмети явища. Тому пропо-нується найбільш вдале визначення. В.П. Загрядський та А.С. Єго-ров (1971) під працездатністю розуміють здібність людини до вико-нання конкретної трудової діяльності в межах заданих часових лімітів й параметрів, ефективної праці.
Для умов праці спеціалістів найбільш суттєвою прикметою працездатності є ефективність, тобто продуктивність діяльності відносно до фізіологічних та психофізіологічних витрат організму.
Докладно про методичні підходи оцінки працездатності йшло-ся в попередніх розділах. Одним з її напрямків (Щеголєв В.С., 1973) є виявлення суттєвих зв'язків між величинами функціональних
зрушень в організмі в процесі праці й показниками професійної діяльності та вибірковості інформативних методик.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Інше на тему: ПРАКТИКУМ З ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок