Головна Головна -> Інше українською -> Психологія -> Загальна характеристика процесів пам’яті. Мнемічні властивості особистості. Природа мислення та його види.

Загальна характеристика процесів пам’яті. Мнемічні властивості особистості. Природа мислення та його види.

Назва:
Загальна характеристика процесів пам’яті. Мнемічні властивості особистості. Природа мислення та його види.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
23,26 KB
Завантажень:
486
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Контрольна робота
Загальна характеристика процесів пам’яті. Мнемічні властивості особистості. Природа мислення та його види.


ПЛАН
1. Загальна характеристика процесів пам’яті. Мнемічні властивості особистості.
2. Природа мислення та його види.


1. Загальна характеристика процесів пам’яті. Мнемічні властивості особистості.
Особливістю пам'яті є те, що її складові виступають водночас і як автономні процеси. Звичайно, можливе таке їх поєднання, як-от у короткочасній пам'яті, коли всі про-цеси здійснюються послідовно, один за одним, і процес запам'ятовування одразу переходить у зберігання, а невдовзі й у відтворення (застосування), як і в забування відразу ж після використання. Однак у більшості випадків кожний із процесів пам'яті може здійснюватися самостійно. При цьо-му інші процеси можуть бути відстроченими в часі або й не відбутися зовсім. Школяр, наприклад, добре вивчивши ма-тематику й фізику, не певен, що він десь ще використає набуті знання, крім іспитів у школі.
Процеси пам'яті треба розглядати в єдності, і не тільки в зовнішніх зв'язках і взаємній зумовленості, а й у більш тісних відносинах взаємного проникнення і закономірних переходах одного процесу в інший. Зрештою, без запам'я-товування і збереження не може бути відтворення і забуван-ня, бо треба щось запам'ятати, щоб потім відтворити чи забути. Отже, пам'ять являє собою складний, але єдиний і безперервній процес. Його детермінують і об'єднують ді-яльність особистості та її спрямованість на досягнення ме-ти. Аналізуючи окремі процеси пам'яті, доводиться абстра-гуватися під зв'язків і визначати кожний з них за домі-нуючими ознаками.
Запам'ятовування — це закріплення образів сприйман-ня, уявлень, думок, дій, переживань і зв'язків між ними через контакти нових даних з набутим раніше досвідом Процес запам'ятовування відбувається у трьох формах: відбиття, мимовільного й довільного запам'ятовування.
Первинне відбиття нерідко відіграє вирішальну роль у запам'ятовуванні, становить основу для закріплення мате-ріалу. Іноді, посилюючись інтересом та емоціями, це ви-кликає навіть ейдетичні образи — цілісне сприйняття пред-мета або явища, насичене подробицями (рис. 1).


Рис. 1. Схематичний мате-ріал для запам'ятовування
Мимовільне запам'ятовування виступає як продукт і умова здійснення пізнавальних і практичних дій або результат ба-гаторазового повторення. Це досить продуктивна форма за-пам'ятовування, яка до того ж не вимагає спеціальних зу-силь для засвоєння. Запам'ятовування здійснюється в про-цесі виконання завдань ніби саме по собі. Активно діючи з об'єктами, людина мимохідь їх запам'ятовує. Якщо запам'я-товування ще й пов'язане з досягненням мсти діяльності, то його ефективність значно зростає.
Так, в експерименті учням пропонувалось розв'язувати серію простих арифметичних прикладів, при цьому не ста-вилося завдання щось запам'ятати, а потім пропонувалося відтворити один з рядів чисел, що використовувалися в експерименті. Відповіді виявилися значно ефективнішими, ніж при довільному запам'ятовуванні.
Незважаючи па ефективність мимовільного запам'ятову-вання, провідною формою запам'ятовування вважається довільне. Воно дає змогу запам'ятати те, що треба в даний момент, і настільки, щоб забезпечити успіхи в навчанні, розвитку, виконанні завдань. Це вимагає часу й додаткових зусиль, проте забезпечує необхідний рівень готовності інди-віда до виконання певних завдань. У процесі навчання іноді доводиться вдаватися до такої спеціальної мнемічної діяль-ності, як заучування, щоб зберегти в пам'яті той чи інший матеріал. Щоб краще зберегти в пам'яті матеріал, учень
повторює його, застосовує у своїй діяльності, логічно об-робляє, вживає мнемотехнічні прийоми та залучає інші ви-ди запам'ятовування (читання уголос) тощо (рис. 2).
Збереження — це процес утримання в пам'яті відомос-тей, одержаних у ході набування досвіду. Великою мірою він залежить від якості та глибини
запам'ятовування, вико-ристання матеріалу пам'яті в своїй діяльності. Без вико-ристання матеріал пам'яті поступово забувається.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Інше на тему: Загальна характеристика процесів пам’яті. Мнемічні властивості особистості. Природа мислення та його види.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок