Головна Головна -> Інше українською -> Психологія -> Соціально-психологічні складові іміджу керівника галузі освіти

Соціально-психологічні складові іміджу керівника галузі освіти

Назва:
Соціально-психологічні складові іміджу керівника галузі освіти
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
9,37 KB
Завантажень:
189
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Соціально-психологічні складові іміджу керівника галузі освіти
Постановка проблеми: впровадження економічних реформ в Україні і пов’язані у зв’язку з цим зміни в усіх сферах суспільного буття, вимагають докорінного реформування управління в соціальних системах. Звідси випливають особливі вимоги, що висуваються до управлінської діяльності керівника закладу освіти, які є відповідальні за становлення нової генерації. Імідж керівника галузі освіти є вагомим рушійним важелем, який детермінує ефективність управлінського процесу в цілому.
Аналіз досліджень і публікацій з вказаної проблеми. Вагомий внесок у дослідження різних проблем психології управління в освіті здійснили такі вчені як Н.Л.Коломінський, Н.Л.Карамушка, Я.І.Шкурко, А.Головченко, О.В.Кондратюк, О.І.Бандурка, Г.М.Артюх, Л.І.Уманський та інші. Проблемам іміджу присвячені праці Г.Г.Поченцова, А.Ю.Панасюка, Ф.А.Кузіна, Н.Л.Коломінського, Л.Е.Орбан-Лембрик, В.М.Шенеля, Г.В. Щокіна та інших дослідників. Однак, слід відзначити, що соціально-психологічний аспект проблеми іміджу керівника, механізми його формування, вплив соціокультурних та психологічних чинників на його дієве функціювання в певній мірі залишаються поза увагою вчених, як і дослідження самого ефекту іміджу зокрема.
Мета статті – з позицій соціальної психології управління виокремити та обгрунтувати психологічну сутність основних складових іміджу керівника в галузі освіти, його ролі та значення для високого авторитету особистості керівника та організації на основі аналізу результатів теоретичного вивчення і узагальнення наукових здобутків вітчизняних та зарубіжних вчених щодо даної проблеми.
Завдання статті:
1. На основі теоретичного аналізу наукових праць з’ясувати соціально-психологічний зміст іміджу керівника закладу освіти.
2. Виокремити та розкрити сутність основних соціально-психологічних складових іміджу керівника галузі освіти.
3. Визначити напрямки врахування соціально-психологічних складових іміджу особистості керівника в оптимізації його управлінської діяльності.
Сутнісний зміст. Сучасний етап розвитку українського суспільства, яке переживає кардинальні зміни у всіх сферах свого буття суттєво підвищує вимоги до рівня професіоналізму управлінської діяльності керівників навчальних закладів. За таких обставин національна школа потребує керівника, здатного до нестандартних дій, використання новітніх технологій управління, принципової переорієнтації на гуманізацію та демократизацію взаємин між учасниками педагогічного процесу, творчого підходу у прийнятті управлінських рішень.
Управління педагогічним колективом, будучи різновидом соціального управління, з одного боку, передбачає організацію навчально-виховного процесу, а з другого, – складну міжособистісну взаємодію, спрямовану на задоволення потреб, мотивів, цілей учасників управлінського процесу. Згідно нормативних законодавчих вимог суспільства, актуалізується значення людського чинника в освіті. Постать особистості керівника в управлінському процесі та виокремлення в його особистісному профілі соціально-психологічних складових іміджу набувають особливої ваги і значущості, оскільки особисті якості керівника перебувають у безпосередньому зв’язку з його комунікативним потенціалом, потребово-мотиваційною сферою, ціннісними орієнтаціями, адаптивністю та інше. Керівник-менеджер освіти повинен використовувати психологічні резерви, закладені в його особистості, в тих посадово-управлінських функціях, які він виконує 4. Володіння керівником галузі освіти сприятливим іміджем сприяє формуванню і закріпленню позитивних вражень громадськості не тільки про нього як про особистість, а й про організацію, яку він очолює.
Аналіз результатів теоретичного вивчення й узагальнення наукових праць вчених 2, 3, 4, 5, 6, дає підстави стверджувати, що імідж – це враження, яке справляє особистість або організація на окремих людей чи групу. В даному випадку мається на увазі те, що знання того, як будуть сприйняті та інтерпретовані будь-які факти, відомості про особистість або організацію тією чи іншою групою людей, є першорядним психологічним підґрунтям управління іміджем.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Інше на тему: Соціально-психологічні складові іміджу керівника галузі освіти

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок