Головна Головна -> Інше українською -> Соціологія -> Методи соціології.

Методи соціології.

Назва:
Методи соціології.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
22,56 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Шпаргалка
1.4. Методи соціології.
Своєрідність методу соціології полягає, по-перше, у тому, що цей метод не можна правильно зрозуміти без визнання методо-логічної ролі соціальної філософії відносно соціології та інших суспільних наук. І в цьому плані метод соціології— це перш за все специфічний прояв, конкретизація соціально-філософського методу при всебічному вивченні суспільства як цілісної соціальної системи.
По-друге, вивчення в соціології суспільства саме як цілісної соціальної системи зумовлює широке використання цією наукою методу структурно-функціонального аналізу, згідно з яким кожна сфера суспільного життя (економічна, політична, соціальна або ду-ховна) і кожен її суб'єкт (особистість, клас, нація, сім'я та ін.) розгля-даються як відповідні підсистеми і з'ясовуються їх місце й роль у суспільстві (як системі), їх дії та взаємодії. Метод соціології вимагає вивчати суспільство під кутом зору його структури, функціонування І та розвитку.
По-третє, в структуру методу соціології включаються методо-логічні принципи соціологічного дослідження суспільства і на мак-рорівні, тобто як цілісної соціальної системи, і на середніх рівнях, тобто на рівнях окремих її елементів, підсистем, і на мікрорівні, тобто на рівні міжособистісних взаємовідносин.
По-четверте, одна з найважливіших характеристик методу соціо-логії полягає в тому, що при вивченні соціальної реальності соціо-логія спирається на емпіричне її дослідження. У межах такого дослід-ження, у свою чергу, використовуються різноманітні методи: спосте-реження, опитування, аналіз документів, експеримент та ін.
По-п'яте, як зазначає відомий американський соціолог Нейл Смелзер, соціологічне знання має такі складові: факти, гіпотези й теорії. При цьому соціологічні методи він розглядає як правила й прийоми, за допомогою яких факти, гіпотези й теорії взаємопо-в'язуються. Під гіпотезою, з якої починається соціологічне дослід-ження, мається на увазі припущення про причинний зв'язок одних фактів з іншими, а під теорією — система взаємопов'язаних вихід-них положень і гіпотез.
1.8. Особливості соціології , як наукової дисципліни , що вивчає людське суспільство.
Соціологія розвивається не ізольовано, а в постійному взаємозв'язку з іншими суспільними науками. Особливо важливо розглянути співвідношення і взаємодію соціології з соціальною філософією, історією, політологією, економічною наукою та деяки-ми іншими суспільними науками. Перш за все необхідно порівняти соціологію й соціальну філо-софію. Соціологія, як і багато інших наук, вийшла з філософії. Що ж таке соціальна філософія? Соціальна філософія являє собою розділ філософії, де осмислюється якісна своєрідність суспільства в його відмінності від природи. Вона аналізує проблему сенсу й цілей існування суспільства, його походження, перспектив, спрямова-ності, рушійних сил і розвитку. Різниця між соціальною філо-софією і соціологією виявляється у методі дослідження соці-ального. Філософія вирішує суспільні проблеми абстрактно, керу-ючись певними настановами, які випливають з низки логічних роздумів. На думку «батьків-засновників» соціології, суспільне життя повинно вивчатися не абстрактно, а на основі методів емпі-ричної (дослідної) науки. Порівнюючи соціологію та історію, слід підкреслити, що між цими двома науками чимало спільного. І та й інша вивчають усе суспільство, а не тільки якусь одну його частину. Але між цими науками є чимало суттєвих відмінностей, які йдуть по лінії перш за все своєрідності їх характеру, природи, їх співвідношення — це співвідношення теорії та історії, теорії суспільного розвитку та його історії. Дуже важливо також визначити правильне співвідношення соціології та політики, їх тісний взаємозв'язок визначається тим, Ідо, по-перше, соціальні спільноти, соціальні організації та інсти-тути виступають найважливішими суб'єктами й об'єктами полі-тики; по-друге, політична діяльність являє собою одну з основних форм життєдіяльності особи і її спільностей, які безпосередньо впливають на соціальні зміни в суспільстві; по-третє, політика як дуже широке, складне й багатогранне явище проявляється у всіх сферах суспільного життя (економічна політика, соціальна політи-ка, культурна політика і т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Інше на тему: Методи соціології.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок