Головна Головна -> Інше українською -> Соціологія -> Підручник з соціології

Підручник з соціології

Назва:
Підручник з соціології
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
201,49 KB
Завантажень:
456
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.3


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 
Тема 1. Вступ до соціології.
Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології.
Сутність “соціального” як провідної соціологічної категорії.
Структура соціологічного знання.
Методи соціології.
Сутність соціологічних категорій “соціальні відносини”, “соціальне явище”, “соціальний процес”, “соціальний закон”, їх взаємозв’язок.
Соціальні закони, їх класифікація.
Основні функції соціології.
Особливості соціології, як наукової дисципліни, що вивчає людське суспільство.
Роль і завдання соціології в соціальному реформуванні українського суспільства.
Тема 2. Історія становлення і розвитку соціології.
Особливість протосоціологічного знання, його основні форми.
Платон та Аристотель як попередники соціологічної науки.
Розвиток соціології в період середньовіччя.
Передумови появи соціології як самостійної науки.
Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки.
О.Конт – засновник соціології. Обґрунтування О.Контом необхідності науки про суспільство.
Позитивістська соціологія О. Конта.
Зміст “статики” та “динаміки” контівської соціології.
Еволюціоністська соціологія Г.Спенсера.
Вчення Г.Спенсера про соціальні інститути.
Марксистська соціологія, її особливості.
Розвиток соціології Е.Дюркгеймом.
Проблема соціальної солідарності за Е.Дюркгеймом.
Теорія П.Сорокіна.
Порівняльний аналіз концепції “економічної людини” Ф. Тейлора і “соціальної” Мейо.
Соціологічна концепція самогубства Е.Дюркгейма.
Розуміюча соціологія М.Вебера.
Політична теорія М.Вебера.
Емпірична соціологія, зміст основних етапів її розвитку.
П.Сорокін – видатний соціолог ХХ століття.
Структурний функціоналізм Т.Парсонса.
Основні напрями сучасної соціології.
Витоки української соціології, їх характерні риси.
Особливості і зміст основних етапів становлення соціології в Україні.
Соціально-філософські ідеї М.Драгоманова.
Соціологія радянського періоду та її криза.
Роль М.Грушевського у розвитку соціології.
Проблеми розвитку сучасної української соціології.
Соціологія В. Парето.
Соціологія В. Липинського.
Тема 3. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура.
Суспільство як соціальна система та соціальне явище.
Основні ознаки суспільства і типологія суспільств.
Характерні особливості сучасного (постіндустріального) суспільства.
Особливості розвитку сучасного українського суспільства.
Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення суспільства.
Соціальна структура суспільства, її складові.
Група як складова соціальної структури суспільства. Класифікація груп.
Соціальні відносини, їх роль у формуванні соціальної структури.
Поняття соціального інституту, його види.
Роль та функції соціальних інститутів у життєдіяльності суспільства.
Інституціалізація, її ознаки (навести приклади).
Найважливіші соціальні інститути сучасного українського суспільства, проблеми їхньої взаємодії.
Політика як соціальний інститут, його функції.
Релігія як соціальний інститут, ефективність його функцій.
ЗМІ як соціальний інститут, його функції.
Соціологічне тлумачення соціальної організації і самоорганізації.
Сутність теорії соціальної стратифікації.
Історичні типи стратифікації.
Основні чинники та критерії соціальної стратифікації.
Соціальна нерівність як основа стратифікації.
Теорія соціального статусу в концепції соціальної стратифікації.
Сутність та роль середнього класу у стабілізації суспільства.
Соціальна мобільність та її види.
Сутність процесу маргіналізації, особливості його в Україні.
Трансформація соціальної структури українського суспільства.
Тема 4. Особистість у системі соціальних зв’язків.
Сутність, спільність та відмінність понять “людина”, “індивід”, “особистість”.
Особистість як об’єкт і суб’єкт соціальних відносин.
Соціологічні підходи до вивчення особистості та її ролі в суспільстві.
Соціологічна структура особистості.
Соціальний статус та соціальні ролі особистості.
Проблеми соціалізації особистості в умовах ринкових відносин.
Соціальна спрямованість особистості у сучасному суспільстві.
Соціологічний зміст понять “десоціалізація” та “ресоціалізація”.
Типологія особистості в соціології.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 Інше на тему: Підручник з соціології

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок