Головна Головна -> Інше українською -> Соціологія -> Етносоціологія

Етносоціологія

Назва:
Етносоціологія
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
6,00 KB
Завантажень:
2062
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Етносоціологія

Етносоціологія виникла на межі етнографії і соціології (етнос - народ), ця молода соціологічна наука досліджує походження, суть, і функції етносів, їх взаємодію і механізми входження іх у систему соціальних відносин.

Саме термін в науку введено у 30-ті р.р. XX ст, Р, Турн-вальдом. Етногенез розглядає процеси розвитку різних етнічних спільнот (теорія етногенезу Л.М.Гумільова).

Поглиблено поняття етносу, роду, плем'я, народності, нації ми розглядали в політології, в темі "Етнополітика", де відзначали 2 тенденції в розвитку етносів: диференціація та інтеграція; що нація -це найбільш розвинена етнічна спільність; значення соціально-економічних, політ ичних і духовних чинників у розвитку нації; поняття національної психології, національної свідомості і національного характеру, утворення державності як найвищий ступінь національного розвитку, особливості національної політики,

В свій час український соціолог М. Шаповал в 30 р. XX ст, в праці "Загальна соціологія" висказав таку т.з., що нація є складне соціальне скупчення (верства, яка характеризується діяльністю чинників мови, території та держави, він був прихильником модернистськоі концепції націотворення XIX - XX ст.). Ми бачимо приємний факт внеска національним вітчизняним соціологом в соціологію нації: М. Шаповал,перебуваючи в межах розуміння суспільства, як системи, синтезував західні соціологічні вчення з українським соціологічним матеріалом. А от більшість українських соціологів, що працювали в еміграції, схилялися до суб'єктивістських підходів в розумінні нації - 3. Старосольський (І878 -1942), 0.1. Бочковський (1884-1939), Безумовно, в формуванні нації, в розумінні і самого поняття нації, особливу роль в співжитті членів нації нині відіграють різного роду політичні події. Подією для консолідації нової української нації, наприклад, може виступати грудневий референдум 1991р. з питань незалежності, особливо прийняття Акту про незалежність вважає нині професор Колумбійського університету -США - 0. Мотиль. Такі приклади мають свідчити про творення нової української нації у значенні держави і громадянства. Фактично це інтерпретація поняття "нація", як громадянського, а не етнічного утворення, що набуває зростаючої підтримки в колах вітчизняних вчених і політиків, які вважають, що нині домінує ідея української нації як соціально- політичної спільноти, пов'язаної єдиною територією, спільними економічними і політичними інтересами, усвідомляючи себе як особлива соціальна спільнота - Нкраінський народ (і це закріплено в Конституції України І996р,)

Етносоціологія розглядає етнічний компонент у соціальній структурі суспільства, взаємозв'язок між етнічною, соціально-класовою, соціально-демографічною і соціально-територіальною структурами. Нація і ,в свою чергу,належить до спільнот суб'єктів,які утворюють соціальну систему суспільства - вона аналізується соціологією нації. 'Свій концептуальний вираз національні інтереси знаходять в національній ідеї,

зміст якої зумовлений історичними епохами у житті, та іх істотними національними характеристиками (суть їх, за сучасним соціологом Н,Черниш, відображення і осмислення реального стану національного розвитку доведене до обгрунтування мети досягнення національноі незалежності і здобуття держави, тобто об'єктивне знання підноситься до усвідомлення цілей і устремлінь суб'єкта - тут соціальним суб'єктом є нація» національні інтереси виступають збудником волі до практичної дії» особливо в часи національного відродження).

Суть національного відродження, як стисло формулює вже не один раз згадана Н, Черниш, "полягає в усвідомленні нацією себе як активноі дійовоі особи історіі та сучасного світу'; Ця одна з центральних проблем соціологіі націі вирішується ступенево і має три основні фази:

-академічну (дослідж уеться, збирається, публікується народна творчість, фольклор, звичаі, історія,тощо на панівній в цій державі мові - якщо говорити про Україну - то на мовах російській, польській ін,).

-культурницьку (мова, яка досліджувалась, стає літературною,

загальновіивальною національною мовою у науці, мистецтві, політиці,

громадському житті ; тут дуже доречно прослідкувати шлях української

мови до рівня державної,згідно закону "Про мови" І989р, за таблицею -

календар долі укр. мови).

-завершальна політична фаза (водночас вивчається й соціоло

гією політики) - утворення суверенноі держави (конкретно - незалежної

України),

Але з проголошення української самостійноі незалежної держави з державною українською мовою» прийняття нової Конституції Укра-іни тощо - можна говорити про юридичне досягнення мети національного відродження, а не про здійснення цих всіх фаз, це процес часу з рішенням національних, соціально-економічних, культурно-мовних» територі-ально-статусних та інших проблем, пов'язаних з державо- і націотво-ренням, консолідацією украінськоі націі. Якщо говорити про національно-етнічні особливості населення України, то необхідно відзначити:

більше 50 млн. населення

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Інше на тему: Етносоціологія

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок