Головна Головна -> Інше українською -> Туризм -> Аналіз фінансово-господарського стану ВАТ „Етрекс-1”

Аналіз фінансово-господарського стану ВАТ „Етрекс-1”

Назва:
Аналіз фінансово-господарського стану ВАТ „Етрекс-1”
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
6,83 KB
Завантажень:
161
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Аналіз фінансово-господарського стану ВАТ „Етрекс-1”


Оцінювання ліквідності підприємства
Платоспроможністю (ліквідністю підприємства) називається його спроможність здійснювати платежі наявними засобами, або такими, котрі безпосередньо поповнюються за рахунок його діяльності. Платоспроможність (ліквідність) характеризує життєздатність, стійкість підприємства.
Показники ліквідності розраховуються як відношення суми ліквідніх активів до суми короткострокових зобов'язань. Для об-числення показників ліквідності необхідно всі активи балансу роз-ділити на групи за ступенями їх ліквідності.
Перша група ліквідних засобів — грошові засоби в касі, на роз-рахунковому рахунку, валютному та інших рахунках, а також ко-роткострокові фінансові вкладення.
Друга група — зобов'язання, які легко перетворюються в гро-шові засоби.
Третя група — товарно-матеріальні запаси, готова продукція, незавершене виробництво.
Для оцінювання ліквідності використовуються такі показники.
1. Коефіцієнт покриття — розраховується як відношення ве-личини поточних активів до поточних зобов'язань (ф. № 1):
ряд. 260 + ряд. 270 ряд.
---------------------------- (1)
ряд. 620 + ряд. 630
Цей коефіцієнт показує, скільки одиниць оборотних засобів при-падає на одиницю короткострокових зобов'язань. Оптимальне зна-чення має бути 2 — 2,5.
2. Коефіцієнт загальної ліквідності — розраховується як відно-шення величини грошових засобів короткострокових фінансових вкладень до величини короткострокових зобов'язань (ф. № 1):
ряд. 230 +ряд. 240 + ряд. 160 + ряд. 161 + ряд. 150 + ряд. 190
----------------------------------------------------------------------------- (2)
ряд. 620 + ряд. 630
Вважається, що значення цього коефіцієнта має бути більшим за 1.
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності — розраховується як відно-шення величини грошових засобів до величини поточних зобов'я-зань (ф. № 1):
ряд. 230 + ряд. 240 ряд.
----------------------------- (3)
620 + ряд. 630
Теоретично цей коефіцієнт має дорівнювати 0,25—0,3. Частка оборотних засобів в активах — розраховується із відно-шення поточних затрат до суми господарських засобів (ф. № 1):
ряд. 260 + ряд. 270
----------------------- (4)
ряд. 330
Частка виробничих запасів у поточних активах — визначається з відношення запасів та затрат до величини поточних активів (ф. №1).
Оцінка фінансової стійкості (тривалості).
Розраховуються такі коефіцієнти.
Коефіцієнт фінансової залежності як відношення величини загаль-ної суми господарських засобів (ф 1) до величини власного капіталу:
ряд. 280
---------- (5)
ряд. 380
Коефіцієнт фінансової автономії як відношення величини влас-ного капіталу до величини загальної суми господарських засобів (ф. № 1):
ряд. 380
---------- (6)
ряд. 280
Коефіцієнт оборотності
Для забезпечення нормальних умов діяльності підприємства воно вимушене тримати певні запаси, що, звичайно, вилучає частину капі-талу з обігу і зменшує його прибутковість.
Для визначення тенденції оборотності обігових коштів розрахо-вується коефіцієнт оборотності як відношення виручки від реалі-зації до суми оборотних засобів підприємства:
ряд. 010 (ф. № 2)
---------------------------------------------- (7)
ряд. 260 (ф. № 1) + ряд. 270 (ф. № 1)
Зменшення коефіцієнта, розрахованого на кінець звітного періо-ду, та порівняння його на початок року свідчить про обіговість коштів.
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність підприємства наведена в таблицях 1-3. Основні розділи фінансової звітності підприємства наведені в додатках 1-3.
Нижче, на основі приведених даних проведемо аналіз показників фінансової звітності.
Таблиця 1 Основні засоби в 2002 році
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду
1.Виробничого призначення:   | .

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Інше на тему: Аналіз фінансово-господарського стану ВАТ „Етрекс-1”

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок