Головна Головна -> Інше українською -> Логістика, товарознавство -> Сутність маркетингу та основні концепції маркетингу.

Сутність маркетингу та основні концепції маркетингу.

Назва:
Сутність маркетингу та основні концепції маркетингу.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
25,63 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ШПАРГАЛКИ ПО МАРКЕТИНГУ
Білет 1.
Сутність маркетингу та основні концепції маркетингу.
Термін «маркетинг» походить від слова англійського походження «marketing», що означає продаж, збут, ринкова діяльність.
Його появу пов'язують з американськими фермерами, які, шукаючи ринок збуту продукції, ввели поняття «Market Getting», що означало оволодіння ринком. Пізніше це словосполучення дало єдине слово — «маркетинг».
Розуміння суті і значення маркетингу полегшується при розгляді цього терміна з різних методологічних позицій.
загальноконцептуальний, тобто спрямування ділового мислення і ділової активності на задоволення потреб споживачів в умовах конкуренції, врахування специфіки вимог, реагування на управлін-ські особливості у процесі побудови ефективної системи управ-ління виробництвом і збутом тощо;
функціонально-товарний підхід, який є більш конкретним у сфе-рах використання
основних ресурсів фірми, її ринкових можливос-тей у виробничо-збутовій діяльності, вивчення умов товарного продажу через торговельну мережу та просування на ринку; ви-явлення зацікавленості до товару, його ціни, витрат і прибутків; *
системно-комплексний підхід є узагальнюючим способом виявлен-ня можливостей збутової діяльності. Він охоплює систему вихо-ду на ринок (товарно-виробничі можливості фірми), стан конку-ренції між: фірмами, комунікативні зв'язки (інформованість і узгодження дій), умови адаптації до внутрішніх і зовнішніх змін на ринку, розподіл окремих операцій з переміщенням товарів від виробників до споживачів.
Маркетинг складається з ріних елементів, які в сукупності формують комплекс маркетингу. Це:
1) товар- це розробка товару, його модифікація і сукупність всіх властивостйт товару.
2) ціна- формування прейскурантної ціни, розробка системи знижок та кредитування.
3) розподіл (збут)- переміщення товарів, вибір оптимальни каналів збуту та посередників
4) просування – реклама, стимулювання збуту, прямий продаж (персональний), паблік рілейшнз.
В узагальненому виді маркетинг — це система організації і збуту товарів, спрямована на задоволення потреб конкретних споживачів і користувачів та на одержання прибутку фірмою на основі дослідження і прогнозування ринку.
Світова практика маркетингової діяльності засвідчила п'ять ос-новних концепцій розвитку маркетингу:
1. Концепція вдосконалення виробництва, суть якої полягає у зосередженні зусиль і спрямуванні усіх ресурсів підприємств на вдо-сконалення виробництва товарів та підвищення ефективності їх розподілу. Відповідно до даної концепції фірма скеровує зусилля на здешев-лення виробництва товарів, підвищуючи тим самим обсяги їх реалі-зації. 2. Концепція вдосконалення товарів, суть якої полягає у зосере-дженні фірмою зусиль на вдосконаленні товарів, їх параметрів та повному використанні якісних характеристик, розробці значної кіль-кості модифікацій товару
3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль (концепція збу-ту) орієнтована на покращення роботи із стимулювання збуту, рек-ламування, персонального продажу і пропаганди товарів і послуг. Дана концепція комерціалізації найбільш прийнятна в період над-виробництва товарів.
4. Концепція маркетингу передбачає визначення і детальний аналіз ринку, пошук цільових сегментів, застосування комплексу дослідження ринкового середовища і конкуренції. Дана концепція маркетингу реалізується в умовах високого рівня життя і купівельної спроможності населення та передбачає досконале володіння інстру-ментами маркетингу.
5.Концепція соціально-етичного маркетингу пов'язана із скру-пульозним вивченням потреб, запитів і вимог споживачів, забезпе-ченням задоволення більш ефективними, порівняно з конкурента-ми, способами використання, збереження і сприяння оздоровленню громадян суспільства.
Отже, концепція маркетингу — це інтегрована, орієнтована на споживача і прибуток філософія бізнесу.
1.Відчуття людини з приводу нестачі чогось: а)потреба;
Виступ в кількох сегментах ринку з розробкою окремої пропозиції для кожного з них: д)товарно-диференційований маркетинг;
3.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Інше на тему: Сутність маркетингу та основні концепції маркетингу.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок