Головна Головна -> Інше українською -> Технічні науки -> Визначення розходу енергії на перемішування.

Визначення розходу енергії на перемішування.

Назва:
Визначення розходу енергії на перемішування.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
4,64 KB
Завантажень:
400
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Лабораторна робота № 4.
1. ТЕМА: Визначення розходу енергії на перемішування.
2. МЕТА: Експериментальне визначення залежності розходу енергії на перемішування від умов роботи мішалки і ознайомлення з основними конструктивними типами мішалок.
3. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Перемішування - це процес багатократного переміщення частинок неоднорідного текучого середовища один відносно іншого в усьому об'ємі апарата, який протікає за рахунок імпульсу, що передається середовищу механічною мішалкою, струменем рідини або газу.
Перемішування - обов'язкова умова успішного проведення багатьох найрізноманітніших технологічних операцій. На виробництві перемішування здійснюється з метою:
1. Забезпечення рівномірного розподілу і подрібнення до заданої дисперсності газу у рідині або рідини в рідині, а також рівномірного розподілу твердих частинок в об'ємі рідини;
2. Інтенсифікації нагрівання або охолодження оброблюваних мас, а також забезпечення рівномірного розподілу температури в об'ємі, що перемішується;
3. Інтенсифікації масообміну в перемішуваному середовищі, а також рівномірного розподілу розчиненої речовини в перемішуваній масі.
Таким чином перемішування значно впливає і на швидкість різних процесів хімічних перетворень, оскільки в промислових умовах швидкість цих процесів визначається не тільки хімічною кінетикою, а в значній мірі умовами передачі тепла і маси.
В залежності від мети і умов проведення процесу застосовують апарати з перемішуючими пристроями різних конструкцій. Найпоширеніші в наш час апарати з обертаючими механічними мішалками різних типів. При перемішуванні такими мішалками виникає складна трьохмірна течія рідини. Первинним у цій течії є тангенціальний рух, який у просторі, обмеженому дном і стінками апарату і вільною поверхнею рідини, викликає радіальні і аксіальні потоки.
Оскільки аналітичного опису для швидкостей в апаратах з мішалками до теперішнього часу одержати не вдалося, то їх характеризують технологічною інтенсивністю і ефективністю.
Інтенсивністю 7 дії апарату з мішалкою називають можливість досягнення деякого заданого строго визначеного технологічного результату (якості перемішування) за певний час : Іn=const=ѓ()
При однаковій частоті обертання n (об/с) дія мішалки буде тим інтенсивнішою, чим менше часу перемішування витрачається на проведення
процесу.
Якщо необхідна якість перемішування буде забезпечена тільки при частоті обертання мішалки не менше деякого визначеного значення, то інтенсивність буде виражатися: І=const=ѓ(n)
Зрозуміло, що при однаковому часі досягнення заданого технологічного результату, дія мішалки буде тим інтенсивнішою, чим з меншою частотою вона обертається.
Ефективністю Е апаратів з перемішуючими пристроями будемо називати можливість досягнення заданого технологічного результату (якості перемішування) при затраті певної роботи
Е= ѓ(N,)
де N - потужність, споживана мішалкою, Bт.
Очевидно, що дія мішалки тим більш ефективна, чим менше роботи витрачається на досягнення необхідного технологічного результату.
Потужність, яку споживають механічні мішалки, залежить від багатьох факторів. Методи і розрахункові формули, прийняті в даний час для визначення потужності, ще не можуть рахуватися достатньо повними.
Для опису руху рідини в апараті з мішалкою при встановленому режимі можна скористатися загальним критеріальним рівнянням:
Eu= ѓ(Re, Fr, Г1, Г2...)
Др - втрати тиску, Па;
w - середня швидкість руху потоку, м/с;
d - визначаючий лінійний розмір, м;
- густина рідини, кг/м3;
ц - в'язкість рідини, Па•с;
g - прискорення вільного падіння, рівне 9,81 м/с2.
Для апаратів з обертаючими механічними мішалками в якості визначаючого лінійного розміру доцільно прийняти діаметр мішалки dм. Так як дійсну швидкість руху визначити важко, то цю величину заміняють пропорційною їй величиною - добутком n•dм, а замість втрати тиску вводять значення споживаної потужності. Тоді критерії гідродинамічної подібності можуть бути перетворені наступним чином.
Аналогом критерію Ейлера для мішалок можна рахувати критерій потужності
який є безрозмірним виразом потужності, що витрачається на перемішування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Інше на тему: Визначення розходу енергії на перемішування.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок