Головна Головна -> Інше українською -> Твори -> Фiлософсько-етичний сенс зустрiчi янгола з людьми в оповiданнi Габрiеля Гарсiа Маркеса "Стариган iз крилами"

Фiлософсько-етичний сенс зустрiчi янгола з людьми в оповiданнi Габрiеля Гарсiа Маркеса "Стариган iз крилами"

Назва:
Фiлософсько-етичний сенс зустрiчi янгола з людьми в оповiданнi Габрiеля Гарсiа Маркеса "Стариган iз крилами"
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
5,77 KB
Завантажень:
213
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Хто може однозначно розрiзнити, де закiнчується абсурд реальностi, а де починається фантазiя будь-якого письменника? З одного боку, життя настiльки рiзноманiтне, що в ньому можуть бути надзвичайнi збiги обставин, чи просто ситуацiї, що не вкладаються у звичнi рамки, а з iншого - хiба свiдомi письменники-реалiсти завжди дотримувалися лише фактiв? Художнє слово тим i вiдрiзняється вiд документу, що там завжди можна знайти певне узагальнення, реалiстичнi твори спокiй-но можуть мiстити в собi символiчний змiст, але є ще питання, що саме вважає реальнiстю митець. Для атеїста Бог - вигадка, для вiруючого - частина дiйсностi. Крiм того, не слiд плутати реалiзм зображуваного факту з реалiзмом iдеї: вони часто-густо не спiвпадають. Стовiдсотково символiчнi твори можуть напрочуд влучно вiдобразити реальнi тенденцiї та сутнiсть явищ, або навпаки: зовнi реалiстичнi можуть виявитися вiдвертою брехнею.

"Я реалiст, - казав про себе Габрiель Гарсiа Маркес, - бо вiрю, що в Латинськiй Америцi все можливе, все реальне... i вважаю, що завдання письменника полягає в тому, щоб домогтися вiдповiдностi мiж лiтературою та дiйснiстю". Хоча цi слова стосуються роману "Сто рокiв самотностi", вони є справедливими для усiєї творчостi цього письменника, стиль якого був названий "магiчною лiтературою".

Реалiзм Маркеса - у внутрiшнiй правдивостi. А от щодо фантастичного компонента... Краще розглянути це на конкретному прикладi.

Кожна вiруюча людина впевнена в iснуваннi янголiв. Принаймнi теоретично. Чому б янголу не завiтати на землю? У Бiблiї ми неодноразово чули про такi випадки. То фантастична ця iсторiя, чи нi? Вже важко стверджувати однозначно. А те, що вiдбувається в оповiданнi "Стариган iз крилами" навколо цiєї надзвичайної, але не такої вже фантастичної для вiруючих подiї - цiлком реальне.

Як сучасна людина реагуватиме на диво? Беззаперечно саме так, як це робили люди, що побачили цього старигана iз крилами: хтось бачить лише видовище, таке саме, як жiнка, що перетворилася на паука, хтось не вiрить своїм очам, хоча нiби й не дивується i шукає вiдповiднi пояснення, а в цiлому диво виявляється чимось зайвим у буденному життi.

А тепер згадаємо деякi бiблiйнi сюжети. Далеко не завжди янголи та святi з'являлися перед очi людям у небесному сяйвi. Навпаки, перевiряючи моральний, духовний стан людей, вони приймали часом бiльш нiж скромний вигляд. Але ставлення людей до них вирiшувало подальшу долю цiлих мiст i навiть народiв: хтось отримував нагороду, хтось - покарання. Перед знищенням Содому i Гоморри, наприклад, теж мала мiсце подiбна перевiрка.

Старий i немiчний янгол нiчого не дарує, нiкого не карає i навiть нiчого не пророкує. А може й пророкує, але нiхто не розумiє його мови - хiба не символiчний момент? Навiть священник не бажає визнавати в янголi янгола (хоч i не заперечує вiдверто таку можливiсть). Вiн лише застерiгає не поспiшати з висновками тих, хто й так особливо не поспiшає, бо "якщо крила не можуть служити головною ознакою визначення рiзницi мiж яструбом i аеропланом, то ще менше за ними можна розпiзнати янгола", або, мовляв, у його виглядi недостатньо гiдностi. При цьому вiн насправдi просто не бажає брати на себе вiдповiдальнiсть за визнання дива дивом, а шле листи у вищу iнстанцiю, де також починають ухилятися вiд остаточної вiдповiдi, пишуть вiдписки з додатковими питаннями - i це триває аж до зникнення самого янгола.

А як ставляться до знахiдки - янгола - звичайнi люди? Пелайо тримає його в курнику; коли (за допомогою яногола) одужує його дитина, вiн готовий вiдпустити "старигана iз крилами", але цiкавiсть сусiдiв та родичiв виявляється сильнiшою за диво: вiн забуває про кращi намiри i торгує видовищем. Отже, янгол, щось небесне, духовне за визначенням, стає засобом отримання грошей, а коли вистава набридає, i користi з янгола вже нема, останнiй уже просто дратує випадкових господарiв. Навiть вдячностi вони не вiдчувають, хоча значно полiпшили своє матерiальне становище: "На зiбранi грошi вони збудували великий двоповерховий будинок, з балконами i садом, зробили скрiзь високi пороги, щоб взимку до будинку не проникали краби, а вiкна забрали залiзними решiтками, щоб не проникали янголи". Їм не потрiбне диво. Приземленiсть свiтосприйняття не дозволяє їм навiть зрозумiти незвичайнiсть того, що вiдбувається.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Інше на тему: Фiлософсько-етичний сенс зустрiчi янгола з людьми в оповiданнi Габрiеля Гарсiа Маркеса "Стариган iз крилами"

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок