Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Аудит -> Скачати курсова робота безкоштовно: Аудит основних засобів

Аудит основних засобів / сторінка 8

Назва:
Аудит основних засобів
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
58,56 KB
Завантажень:
1954
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Оприбутковані виробничі запаси від ліквідації основних засобів 20,22 746

Одночасно відображення суми ПДВ 976 64

Безкоштовна передача основних засобів по залишковій вартості 976 10

Одночасно на суму зносу основних засобів 131 10

Одночасно відображення суми ПДВ 976 64

Списання реалізованих основних засобів по залишковій вартості 972 10

Одночасно на суму зносу реалізованих основних засобів 131 10

Доход отриманий від реалізації основних засобів 30,31,37 742

Витрати по демонтажу, розборці та реалізації основних засобів 976 30,31,37,20,66

Одночасно при реалізації основних засобів сума ПДВ 742 64

Таблиця 6.6

Кореспонденція рахунків обліку результатів інвентаризації основних засобів

Зміст господарських операцій Дебет Кредит

Виявлені та оприбутковані надлишки основних засобів 10 746

На суму виявленої недостачі основних засобів, списаних по залишко-вій вартості 976 10

Одночасно на суму зносу списаних основних засобів 131 10

На суму недостачі при виявлені винних осіб 375 746

На суму різниці між обліковими цінами і цінами, розрахованими для стягнення з винних осіб, яка перераховується до бюджету 746 642

Відшкодування сум недостачі основних засобів винуватими особами 30, 31 375

Стягнення недостачі основних засобів із заробітної плати 661 375

Переведення МШП до основних засобів 10 112

Одночасно на суму зносу МШП 132 131

Переведення основних засобів до складу МШП 112 10

Одночасно на суму зносу основних засобів 131 132

Глава 7. Збір аудиторських доказів та формування робочих до-кументів

Найважливіша мета аудиту — пізнання об’єктивної істини про госпо-дарські явища, що вивчаються. Під істиною розуміють ті знання про предмет, які правильно відображають цей предмет, відповідають йому. Оскільки істина відображає об’єктивно існуючий світ, її зміст не залежить від свідомості людини. Тобто істина об’єктивна, її зміст характеризується тими об’єктивними процесами, які вона відображає. Аудитор, в першу чергу, направляє свої зусилля на встановлення об’єктивної істини щодо дій і подій господарюючого суб’єкта.

Нормативом 14 „Аудиторські докази” зазначено, що аудитор повинен одержати таку кількість аудиторських доказів, яка б забезпечила спромож-ність зробити необхідні висновки, при використання яких буде підготовлено аудиторський висновок.

Аудиторські докази одержуються в результаті належного поєднання тестів системи контролю та процедур перевірки на суттєвість. За деяких об-ставин докази можуть бути одержані тільки в результаті процедур перевірки на суттєвість.

Аудиторські докази — інформація, одержана аудитором для вироблення думок, на яких ґрунтується підготовка аудиторського висновку та звіту. Аудиторські докази складаються з первинних документів та облікових записів, що кладуться в основу фінансової звітності, а також підтверджувальної інформації з інших джерел.

Законом України “Про аудиторську діяльність” та національним нормативом України з аудиту № 26 “Аудиторський висновок” передбачено, що аудитор повинен проаналізувати й оцінити інформацію, отриману на підставі аудиторських доказів, для формування висновку.

В цілому, процес аудиту слід розглядати як встановлення істини, одержання доказів, донесення істини до користувачів інформації шляхом видачі об’єктивних висновків аудитора.

Жодна господарська операція, що здійснюється на підприємстві, не зникає безслідно, а обов’язково, в тій чи іншій мірі, відображається в певних документах. Тут чітко проявляється дія закону всебічного взаємозв’язку явищ і загального відображення матеріального світу. Це дозволяє аудитору через деякий час встановити законність, достовірність і доцільність здійсненої операції.

Процес аудиторської перевірки та її результати повинні бути документально оформлені.

Робочі документи аудитора — це записи, зроблені ним під час плану-вання, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, також документальна інформація, отримана в процесі аудиту від третіх осіб, підприємства-клієнта, або усні відомості, задокументовані аудитором за допомогою тестування.

Склад та кількість аудиторських документів визначаються аудитором у кожному конкретному випадку. При цьому вирішальне значення відіграє мета складання робочих документів, а саме:

– планування аудиторської перевірки;

– документальне підтвердження виконаних аудитором процедур, робіт;

– збір матеріалів для перевірки фінансової звітності з їх подальшим узагаль-ненням;

– складання аудиторського звіту і підготовлення висновку про фінансову звітність;

– забезпечення юридичної обґрунтованості проведення аудиту, законності;

– контроль робочого часу аудитора та обґрунтування оплати його праці (гонорару);

– контроль за якістю проведеної перевірки;

– отримання у випадку необхідності інформації про перевірку конкретного підприємства, що відбувалася декілька років тому, наприклад, у випадках судової справи, виникненні спорів, претензій та ін.;

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Курсова робота на тему: Аудит основних засобів

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок