Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Аудит -> Організація і контроль праці аудитора

Організація і контроль праці аудитора

Назва:
Організація і контроль праці аудитора
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
25,22 KB
Завантажень:
401
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Курсова робота
на тему “Організація і контроль праці аудитора”
Зміст


Вступ
Раціональне господарювання неможливе без застосування системи економічних заходів щодо додержання законодавст-ва у галузі господарської політики, тобто без систематично-го і діяльного аудиту та контролю з боку власників за виробництвом, розподілом і споживанням суспільного продукту і викорис-танням суспільної праці, як живої, так і матеріалізованої.
Отже, аудит - це перевірка офіційної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації про фінансово – господарську діяльність суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідальності чинному законодавству, а також система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об'єкта управління прийнятим управлінським рішенням, встановлення результа-тів управлінського впливу на керований об'єкт виявленням відхилень, допущених у ході виконання цих рішень.
За допомогою аудиту встановлюють причини і винних у відхиленнях із метою усунення негативних явищ і недопу-щення їх у майбутньому. Аудит як функція управління є засобом зворотного зв'язку між об'єктом і системою управ-ління, інформує про дійсний стан керованого об'єкта, фак-тичне виконання управлінського рішення. Розвиток аудиту в економічних системах управління підпорядкований про-дуктивним силам і виробничим відносинам.
Усі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в організації і контролю праці аудиторів.
Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад організації і контролю праці аудитора, нормування, оплата його праці
Предметом дослідження є: методологія та діюча практика організації і контролю праці аудитора на підприємствах України.


1. Основи організації аудиторського процесу
1.1. Контрольно –аудиторський процес
Контрольно-аудиторський процес — це система, яка функ-ціонує з використанням матеріальних, трудових та інтелек-туальних цінностей. Як і кожна система, контрольно-ауди-торський процес має бути раціонально організований, тобто всі елементи системи упорядковані, приведені у системний взаємозв'язок, зумовлений цільовою функцією.
Організація як смислове поняття передбачає упорядкова-ність, взаємодію окремих елементів, що перебувають у функ-ціональній залежності. Організаційні принципи контроль-но-аудиторського процесу тривалий час грунтувалася на практичному досвіді ревізорів-контролерів, аудиторів та ін-ших працівників, зайнятих виконанням контрольних функ-цій в управлінні підприємством.
Наукова організація контрольно- аудиторського процесу виникла у зв'язку з потребою координації і взаємозв'язку контрольних, ревізійних і аудиторських процедур при комп-лексній оцінці фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з різними формами власності і господарювання. Слід зазначити, що прийоми організації, які грунтуються на практичному досвіді керівника, не забез-печують оптимальності організації в умовах ринкових від-носин та різних форм власності.
У спеціальній літературі і в практиці нерідко наукова організація фінансово-господарського контролю обмежуєть-ся розробкою і впровадженням окремих елементів наукової організації праці (НОП) ревізорів, аудиторів (використання простих обчислювальних машин, надання окремого примі-щення та ін.). Такий підхід не сприяє впровадженню техніч-ного прогресу в організацію і методологію фінансово-госпо-дарського контролю Якщо раніше контрольно-ревізійний процес був спрямований на перевірку ревізором додержан-ня керівниками підприємств адміністративно-розпорядчих документів, що регулюють економічні відносини з державою, то цілком природно, що об'єктом організації в основно-му були трудові процеси контролера.
В умовах вільного економічного підприємництва, розвитку ринкових відносин змінюються функції фінансово-госпо-дарського контролю щодо додержання прав держави, власни-ків капіталу, орендарів, акціонерів тощо. До контрольно-ауди-торського процесу залучають різних за фахом спеціалістці (економістів, ревізорів, аудиторів, юристів, технологів, конст-рукторів, товарознавців), застосовуються швидкодіючі ЕОМ і пристрої організаційної техніки, а дані контролю викорис-товуються для прогнозування фінансово-господарської діяль-ності, при наданні кредитів та залученні акціонерів, визна-ченні престижності і конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і міжнародному ринках, запобіганні банк-рутству, сплаті податків, розподілу прибутку, нарахуванні дивідендів та інші.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Курсова робота на тему: Організація і контроль праці аудитора

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок