Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Аудит -> Планування та прогнозування фінансово - економічних показників діяльності підприємства

Планування та прогнозування фінансово - економічних показників діяльності підприємства

Назва:
Планування та прогнозування фінансово - економічних показників діяльності підприємства
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
20,35 KB
Завантажень:
22
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
„Планування та прогнозування фінансово -
економічних показників діяльності підприємства”


АНОТАЦІЯ
Курсова робота передбачена навчальним планом для студентів базового напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” і є важливим етапом оволодіння методикою складання річного фінансового плану підприємства.
Метою виконання курсової роботи є поглиблене вивчення окремих питань програми, підготовка фахівців за спеціальністю фінанси, набуття навичок самостійного виконання планових розрахунків, оформлення результатів розрахунку показників поточного (річного) фінансового плану.
Завдання курсової роботи – навчитись застосовувати набуті підчас навчання теоретичні знання і практичні навички для вирішення питань фінансового планування на промисловому підприємстві.
В процесі виконання роботи були розглянуті: розрахунки показників формування фінансових результатів діяльності підприємства, визначення величини чистого прибутку (збитку) від звичайної діяльності, складання планової таблиці розподілу прибутку підприємства, розрахунок величини амортизаційних відрахувань для всіх основних засобів підприємства, визначення прибутку і економії від зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, розрахунок мобілізації (іммобілізацію) внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві, складання кошторису капітальних інвестицій і визначення джерела їх фінансування, розрахунок нормативів власних оборотних коштів і приріст оборотних активів підприємства на планований рік, визначення джерела покриття приросту оборотних активів, складання річного фінансового плану підприємства.
Course work is stipulated by the curriculum for students of a base direction of preparation 0501 „ economy and business” and is the important stage of mastering by a technique of drawing up of the annual financial plan of the enterprise.
The purpose of performance of course work is the profound studying separate questions of the program, preparation of experts behind a specialist the finance, finding of skills of independent performance of scheduled calculations, registration of results of calculation of parameters of the current (annual) financial plan.
The purpose of course work - to learn to apply the theoretical knowledge got during training and practical skills to the decision of questions of financial planning at the industrial enterprise.
During performance of work have been considered: calculations of parameters of formation of financial results of activity of the enterprise, definition of size of net profit (loss) from usual activity, drawing up of the scheduled table of distribution arrived the enterprises, calculation of size of depreciation charges for all basic means of the enterprise, definition of the profit and economy from decrease of the cost price of civil and erection works, calculation of mobilization (immobilization) internal resources in capital construction, drawing up of the estimate of capital investments and definition of a source of their financing, calculation of specifications of own turnaround means and a gain of turnaround actives of the enterprise for planned year, definition of a source of a covering of a gain of turnaround actives, drawing up of the annual financial plan of the enterprise.


ЗМІСТ |
Вступ | 4
1. | Вихідні дані для виконання курсової роботи. | 5
2. | Рішення
2.1. | Розрахунок показників розділу фінансового плану
«Джерела формування та надходження коштів». | 12
2.2. | Розрахунки показників розділу фінансового плану
«Приріст активів підприємства». | 17
2.3. | Розрахунок показників розділу фінансового плану
«Повернення залучених коштів». | 24
3. | Форма 2 | 25
4. | Форма 1 | 26
Висновки | 28
Список використаної літератури | 29


ВСТУП
Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їхня специфіка виявляється в тім, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різних видів доходів і нагромаджень суб'єктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Курсова робота на тему: Планування та прогнозування фінансово - економічних показників діяльності підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок