Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Аудит -> Баланс в обліку зарубіжних країн

Баланс в обліку зарубіжних країн

Назва:
Баланс в обліку зарубіжних країн
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
20,43 KB
Завантажень:
581
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Баланс в обліку зарубіжних країн
курсова робота з бухгалтерського обліку


ЗМІСТ


Вступ
Актуальність теми дослідження. Бухгалтерська звітність є системою показників, що характеризують фінансовий стан підприємства на певну дату і фінансові результати його діяльності за певний період. Методологічно та організаційно вона є невід'ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку і виступає кінцевим етапом облікового циклу, що зумовлює органічну єдність показників, які в ній формуються. Разом з тим, звітність підприємства не вичерпується тільки бухгалтерською. Крім неї існують статистична, податкова, оперативна та інші види звітності.
Основним документом фінансової звітності у всіх країнах є бухгалтерський баланс підприємства, який виступає головним джерелом інформації про фінансово-майновий стан підприємства для всіх зацікавлених користувачів. Бухгалтерський баланс призначений для відображення фінансового стану господарюючого суб'єкта на конкретний момент часу: на дату створення організації, на початок та кінець звітного періоду, дати складання проміжних фінансових звітів, у випадках санації, банкрутства, ліквідації, реорганізації тощо.
Не дивлячись на відмінності у назві та побудові балансу (в США – балансовий звіт, в Росії – бухгалтерський баланс; іноді його ще називають звітом про фінансовий стан), в його основу будь-якої країни покладено основне рівняння бухгалтерського обліку, що відображає взаємозв'язок між активами, пасивами (зобов'язаннями) та власним капіталом: Актив = Капітал + Зобов'язання
Джерелом даних для складання балансового звіту є Головна книга. В країнах, де немає законодавче закріпленої форми балансу, структура рубрик звіту про майновий стан відповідає специфіці конкретного підприємства і встановлюється відповідно до принципу повного розкриття господарської інформації, особливо це характерно для країн англо-американської системи обліку.
Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.
Об'єктом дослідження курсової роботи є система бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах.
Предмет дослідження – зміст і структура балансу в обліку зарубіжних країн.
Метою курсової роботи є дослідження змісту і структури балансу в обліку зарубіжних країн.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
дослідити елементи балансу, їх визнання та оцінку, здійснити їх порівняльну характеристику;
охарактеризувати структуру та зміст балансу;
описати способи визнання подій після дати балансу у зарубіжних країнах.
Значне місце у законодавстві розвинених країн відводиться регламентації складу та змісту фінансової звітності. При цьому у законах чітко визначається диференційований перелік обов'язкових статей балансу, звіту про прибутки та збитки для малих, середніх і великих підприємств та окремо для БНК. Крім того, підприємствам надається право самостійно використовувати додаткові статті, якщо вони вважають, що це буде корисно для користувачів звітності. У діючій практиці більшості зарубіжних країн опублікування звітності підприємств стало свого роду іміджем їх ділової активності. Постійний аналіз показників цієї звітності служить основою для визначення ринкових курсів цінних паперів, для правильного вибору платоспроможності партнера. Саме правовий аспект бухгалтерської звітності у ринковій економіці зумовив законодавчий порядок у всіх країнах публікувати звіти про фінансову діяльність підприємств, передусім баланс та звіт про прибутки та збитки. Для цього у законодавстві зарубіжних країн існують спеціальні закони публічної звітності, в яких обговорюються критерії публікації.


Розділ 1. Суть балансу. Порівняльна характеристика елементів балансу, їх визнання та оцінка
Баланс відображує фінансове становище підприємства на певну дату, тому його іноді називають звітом про фінансове становище підприємства.
Основними елементами балансу є активи, зобов'язання та капітал власників (власний капітал). Складання та інтерпретація балансу потребують чіткого визначення і належного відображення цих елементів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Баланс в обліку зарубіжних країн

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок