Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Аудит -> Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік

Назва:
Бухгалтерський облік
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
30,50 KB
Завантажень:
125
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Вступ
Бухгалтерський облік – система суцільного неперервного спостереження й контролю за господарськими процесами підприємства, що передбачає виявлення, вимірювання, реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання та передачу інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачем для прийняття рішень.
Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який веде підприємство.
Мета ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності – надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Для бухгалтерського обліку характерним є:
реєстрація усіх без винятку господарських операцій;
документування;
наявність спеціальних прийомів і способів обробки отриманих даних.
Отже бухгалтерський облік є суцільним і документальним.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться від дня реєстрації підприємства до його ліквідації.
Згідно із статтею 4 Закону Україну «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» він базується на таких принципах:
Обачності
Повного висвітлення
Автономності
Послідовності
Неперервності
Нарахування та відповідності доходів і витрат
Переважання суті над формою
Фактичної собівартості
Єдиного грошового вимірника
Періодичності
Бухгалтерський облік на підприємстві «Голубодром Павлівка» ведеться за національними стандартами.
В процесі господарської та іншої діяльності підприємство «Голубодром Павлівка» вступає у взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюється і закріплюється договорами.
В організації грошового обороту і розрахунків важливу функцію виконує бухгалтерський апарат, покликаний своєчасно і правильно відображати їх в обліку та контролювати.
Основним завданням бухгалтерського обліку грошових коштів і розрахунків є: правильна організація, знання і своєчасне проведення безготівкових та готівкових розрахунків; своєчасне і правильне документування операцій по руху грошових коштів та розрахунків; забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів в касі підприємства; контроль за витрачанням грошових коштів; своєчасне і точне ведення розрахунків з дебіторами та стягнення заборгованості, періодичне проведення інвентаризацій грошових коштів та дебіторської заборгованості.
Відносини між підприємствами, що виникають внаслідок кругобороту господарських засобів називаються розрахунками. Згідно Т(с)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банку та депозити.
Основним джерелом економiчної iнформації про фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства, як i багато столiть назад, є данi бухгалтерського облiку.
Правовi основи органiзації, ведення бухгалтерського облiку й складання фiнансової звiтностi визначенi Законом Украiни «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» та Положениями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Метою ведення бухгалтерського облiку й складання фiнансової звiтностi на пiдприємствi є надання користувачам (для прийняггя ними необхiдних рiшень) повної, правдивої й неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi й рух грошових потокiв даного пiдприємства.
Користувачами такої iнформацiї можугь бути зацiкавленi особи як на самому пiдприсмствi (керiвницгво, вiдповiднi служби, спiвробiтники), так i за його межами (зовнiшнi користувачi - банки, постачальники, засновники, акцiонери, iнвестори, контролюючi органи).
Показники бухгалтерського облiку забезпечують необхiдну iнформацiю для керування виробницгвом, стратегiчного планувания, економiчного аналiзу, контролю ревiзiї, аудиту), права й статистики, а також є вихiдними даними для складання фiнансової й податкової звiтностi.
Значення бухгалтерського облiку все бiльше зростає у зв’язку з розвитком мiжнародних економiчних зв’язкiв, збiльшенням кiлькостi пiдприємств з iноземним капiталом i необхiднiстю переходу вiдповiдно до Програми реформування системи бухгалтерського облiку, затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України, до застосування мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Курсова робота на тему: Бухгалтерський облік

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок