Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Аудит -> Шляхи та проблеми переходу України до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Шляхи та проблеми переходу України до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Назва:
Шляхи та проблеми переходу України до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
12,04 KB
Завантажень:
57
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Шляхи та проблеми переходу України до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку


Зміст


Вступ
Тема даної роботи: „Шляхи та проблеми переходу України до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку”.
Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з особливостями переходу України міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що бухгалтерський облік є функцією уп-равління і являє собою найбільш існуючу і важливу частину інформаційної системи підприємства. Впро-вадження ринкових механізмів, різноманітних форм власності, реформування економічних відносин вима-гають внесення змін у систему бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства є одним з найважливіших джерел економічної інформації, засобом контролю за ро-ботою підприємства і знаряддям охорони власності. Бухгалтерський фінансовий облік документально сполучає підприємство із зовнішнім світом, тобто сторонніми для нього юридичними та фізичними особами. Актуальні проблеми в галузі економіки не можна вирішувати без удосконалення побудови бухгалтер-ського обліку, який у практичному аспекті формує інформаційну систему і дає змогу користувачам оперувати відповідними даними.
Реформування системи бухгалтерського обліку й фінансової звітності, потрібної як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам, є складовою частиною заходів, орієнтованих на введення економічних від-носин ринкового спрямування.
Перехід підприємств України на національні стан-дарти бухгалтерського обліку, на новий План рахун-ків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобо-в'язань і господарських операцій підприємств та організацій, зумовлений рамками реалізації страте-гічного курсу України на інтеграцію зі світовим економічним простором, який передбачає адаптацію законодавства України до законодавств розвинутих країн світу і спрямований на розвиток ринкових відносин, охоплення приватизацією різних галузей народного господарства України.
Чітка побудова бухгалтерського фінансового облі-ку відповідно до змін, що відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як основного засобу одержання достовірної інформа-ції для прийняття економічно обгрунтованих рішень і попереджень ризику у виробнича-господарській фі-нансовій діяльності підприємств, у системі оподат-кування, у зобов'язаннях довгострокових, поточних і розрахункових операцій у складанні балансу, фінан-сової звітності тощо.
В роботі розкриті наступні питання:
проблеми трансформації Українського бухгалтерського обліку (УБО) за МСБО;
переваги та необхідність переходу до МСБО;
шляхи та проблеми переходу України до МСБО.
При написанні роботи автором використовувались Закони України та інші нормативні акти, зокрема, правила (стандарти) бухгалтерського обліку, підручники, монографії, періодичні видання, аналітичні статті з бухгалтерського обліку.


1. Проблеми трансформації Українського бухгалтерського обліку (УБО) за МСБО
Український бухгалтерський облік протягом багатьох років фор-мувався під впливом радянської системи господарювання і обслуговував адміністративно-командну систему.
Основні риси адміністративно-командної системи господарювання:
суспільна (державна) власність на засоби виробництва;
централізований та директивний спосіб розподілу ресурсів (ма-теріальних, людських, фінансових);
відсутність самостійності в підприємств щодо управління під-приємством;
відсутність економічних стимулів щодо ефективного викорис-тання наданих ресурсів;
відсутність горизонтальних зв'язків між суб'єктами господарю-вання;
гроші практично не виконували своєї функції, вони служили засобом обліку державного майна, хоча формально виконували функції засобу пла-тежу, збереження відносної вартості та засобу заощадження;
основним завданням діяльності підприємства було виконання плану, який розроблявся відповідним міністерством чи відомством;
відсутність приватного власника;
монополізація державою валютних та кредитних ресурсів;
екстенсивні методи господарювання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Курсова робота на тему: Шляхи та проблеми переходу України до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок