Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Аудит -> курсова робота українською мовою: Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу)

Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу) / сторінка 13

Назва:
Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу)
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,46 KB
Завантажень:
386
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Таке застосування суцільного документуван-ня всіх господарських операцій у бюджетній установі відповідає ви-могам принципу доказовості.
Усі господарські операції в бюджетних установах відображаються в єдиних грошових одиницях. Мета застосування цього принципу бух-галтерського обліку - узагальнення, групування та зіставлення пла-нових даних за кошторисом бюджетної установи з відповідними фак-тичними даними діяльності бюджетної установи щодо виконання кош-торису за звітний період.
Бюджетні установи ведуть облікову політику, спрямовану на вра-хування доходів і видатків у процесі здійснення своєї господарсько-фінансової діяльності.
Періодичність бухгалтерського обліку в бюджетних установах пе-редбачає розподіл діяльності установи щодо виконання кошторису на звітні періоди, які здійснюються для визначення його виконання за певні періоди та результату за рік. Це дає змогу підготувати опера-тивну інформацію для розпорядників бюджетних коштів вищого рівня про використання асигнувань, коштів спеціального фонду згідно з кошторисом та заборгованість щодо фінансування окремих видатків бюджетних установ.
Ведення бухгалтерського обліку, контроль за виконанням кош-торису та складання звітності в бюджетних установах покладено на бухгалтерію. Бухгалтерія бюджетної установи - це окрема само-стійна служба зі своєю структурою. Основними організаційними підроз-ділами в бюджетних установах є бухгалтерії та централізовані бухгал-терії. Великі бюджетні установи мають окремі самостійні бухгалтерії. Найпоширеніша форма організації бухгалтерського обліку в бюджет-них установах - централізовані бухгалтери. Вони створюються, як правило, при міністерствах, відомствах, їх управліннях, управліннях місцевих державних адміністрацій з метою виконання всіх функцій з обліку та звітності бюджетних установ, які вони обслуговують.
Установи, що отримують кошти державного бюджету складають такі звіти по обліку позабюджетних коштів:
- №4-1 «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами»;
- №4-2 «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ»;
- №4-3 «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду»;
- №7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ».
Згідно звіту про заборгованість бюджетних установ (форма №7д,№7м) станом на 1 січня 2007 року (додаток №8),кредиторська заборгованість по доходах на звітну дату становить – 173283; дебіторська заборгованість по видатках на утримання установи на початок року становить – 116,кредиторська заборгованість на початок року – 31(з неї бюджетна – 31); дебіторська заборгованість по поточних видатках на початок року складає – 116, кредиторська заборгованість на початок року – 31 (з неї бюджетна – 31); дебіторська заборгованість по видатках на товари і послуги на початок року – 116, кредиторська на початок року - 31 (з неї бюджетна – 31); кредиторська заборгованість по послугах зв’язку на початок року складає – 31 (з неї бюджетна – 31) ; дебіторська заборгованість по оплаті інших послуг та інших видатків на початок року – 116.Кредиторська заборгованість на звітну дату ( гривнях з копійками) складає – 173283,00.
Органи Державного казначейства в частині виконання дер-жавного бюджету за видатками здійснюють попередній конт-роль — на етапі реєстрації зобов'язань розпорядників бюджет-них коштів, зокрема фінансових, а також поточний контроль у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів, згідно з Порядком касового виконання державного бюдже-ту за видатками, затвердженим Наказом Державного казна-чейства України від 22.01.2001 № 3, оплата видатків розпоряд-ників бюджетних коштів здійснюється органами Державного казначейства з реєстраційних, спеціальних реєстраційних ра-хунків розпорядників лише за двох умов:
- за наявності в обліку органів Державного казначейства їхніх зобов'язань (фінансових зобов'язань);
-залишків коштів на рахунках розпорядників.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Курсова робота на тему: Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок