Головна Головна -> Курсові роботи українською -> БЖД -> курсова робота на тему: Планування фонду оплати праці

Планування фонду оплати праці / сторінка 3

Назва:
Планування фонду оплати праці
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
22,74 KB
Завантажень:
713
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.3
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
До фактичного фонду заробітної плати як окрема позиція входять також виплати особам, які не зараховані до облікового складу. При порівнянні фактичного фонду заробітної плати з плановим фондом передусім останній необхідно скоригувати з урахуванням рівня виконання плану виробництва продукції.
1.2. Методика планування фонду оплати праці.
При плануванні фонду оплати праці (ФОП) необхідно врахувати засоби державного регулювання ріння оплати праці, які виражають-ся у встановленні певного мінімуму платні, її індексації, тарифних коефіцієнтів і т. д. Крім державного регулювання та обмежень існу-ють внутрішнє регулювання і контроль, які здійснюють професійні спілки, ради трудових колективів тощо.
Планування фонду оплати праці мас вирішальне значення для за-безпечення матеріальної зацікавленості працівників у збільшенні обсягів виробництва, підвищення конкурентоспроможності проду-кції, поліпшення фінансового стану підприємства.
При плануванні ФОП визначається сума грошових коштів, необ-хідна і достатня для оплати праці працівників у плановому періоді; забезпечується оптимальне співвідношення в рівні заробітної плати окремих категорій працівників; розраховується середня заробітна плата працюючих відповідно до їх кваліфікації; створюються пере-думови для управління заробітною платою.
Заробітна плата — це винагорода, визначена, як правило, у вартісному виразі, яка виплачується працівникові власником або уповноваженим ним органом за виконану роботу відповідно до її трудового договору (контракту). Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконан-ня роботи, професійно ділових якостей працівників, результатів їх праці і господарської діяльності підприємства.
Відповідно до інструкції зі статистики заробітної плази фонд оп-лати праці має таку структуру:
1.фонд основної заробітної плати;
2. фонд додаткової заробітної плати,
3. інші заохочувальні та компенсаційні виплати;
4. доходи, дивіденди, проценти.
При формуванні планового ФОП на підприємствах зі стабільною структурою продукції, незначними коливаннями обсягів виробницт-ва, незмінним складом кадрів і при стабільному трудовому законо-давстві можуть використовуватися такі методи.
І. За нормативом заробітної платні на одиницю продукції (робіт, послуг) у вартісному виразі. Норматив заробітної платні розрахову-ється за результатами роботи підприємства у базовому періоді за формулою:
де ФОП6аз - фонд оплати праці ПВП у базовому періоді, тис. грн.; ТПбаз - обсяг токарної продукції у базовому періоді, тис. грн.
Звідси плановий ФОП становитиме:
де ТПпл - обсяг товарної продукції за планом, тис. грн.;
?ФОП –зміна коштів на оплату праці за рахунок впровадження заходів пла-ну науково-технічного розвитку, тис. грн.
Наприклад: Фактичний ФОП підприємства у базовому періоді склав 325 тис. грн., обсяг товарної продукції відповідно 1050 тис. грн. В плановому періоді обсяг товарної продукції складатиме 1215 тис. грн, на підприємстві не передбачаються жодні зміни організації оплати праці, а впровадження заходів науково-технічного розвитку зумо-вить потребу в додаткових коштах на оплату праці в сумі 17,5 тис. грн. Плановий ФОП при такій ситуації становитиме:
ІІ. За нормативам па кожному відсотку приросту обсягу виробництва (робіт, послуг). При цьому ФОП формується з ФОП базового періоду і суми відхилень цього фонду, підрахованих за нормативом:
де ?ТЛ зміна обсягів виробництва продукції, %;
?Нзп — норматив приросту заробітної плати за кожний відсоток зміни обсягу вироб-ництва, % (встановлюється підприємством самостійно, а в окремих випадках вищестоячою організацією).
Наприклад: Фактичний ФОП у базовому періоді склав 325 тис. грн. Обсяг товарної продукції у базовому періоді становив 1050 тис. грн., за планом 1215 тис. грн. Передбачено, що за кожний відсоток рос-ту обсягу виробництва заробітна платня зростатиме на 0,75 %,
Плановий приріст ФОП за таких умов складе:
а планова величина ФОП становитиме:
///. За розміром середньорічної заробітної плати одного працюючо-го у базовому періоді з врахуванням планової чисельності ПВП та змін ФОП за рахунок впровадження заходів науково-технічного розвитку:
Наприклад: Розмір середньорічної заробітної плати одного працю-ючого в базовому періоді склав 5410 грн.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Курсова робота на тему: Планування фонду оплати праці

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок