Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Біологія -> Вплив фізіологічних та хімічних факторів на ріст бактерій E.coli щтаму MC4100

Вплив фізіологічних та хімічних факторів на ріст бактерій E.coli щтаму MC4100

Назва:
Вплив фізіологічних та хімічних факторів на ріст бактерій E.coli щтаму MC4100
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
14,43 KB
Завантажень:
225
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Вплив фізіологічних та хімічних факторів на ріст бактерій E.coli щтаму MC4100


ЗМІСТ
Зміст | 2
Вступ | 3
Огляд літератури | 5
Escherichia coli | 5
Загальні положення теорії оксидативного стресу | 8
Алоксан | 15
Матеріали і методи дослідження | 17
Умови культивування E. coli | 17
Вивчення впливу різних рівнів кисню на ріст E. coli | 17
Вивчення впливу різних концентрацій алоксану на ріст E. coli | 18
Вивчення впливу різного часу дії алоксану на ріст E. coli | 18
Результати та обговорення | 19
Висновки | 22
Література | 23
ВСТУП.
Існування будь – якої біологічної системи забезпечується реалізацією певної сукупності взаємозв’язаних процесів, результатом яких є матеріал для побудови тіла та енергія для забезпечення його функціонування. Перебіг цих процесів залежить як від функціонального стану організму, так і від наявності чи відсутності певних, необхідних для існування, елементів у навколишньому середовищі.
Кисень, як головний життєдайний елемент, є необхідною та невід’ємною складовою життєдіяльності організмів .Він приймає участь у реакціях обміну речовин та енергії, є субстратом для багатьох ферментів, які метаболізують різноманітні біологічні речовини.
Поряд з цим ряд біохімічних процесів, в яких він приймає участь, супроводжується появою так званих активованих форм кисню ( АФК) супероксид - аніону , гідроксил радикалу , а також пероксиду водню Н2О2 [ 8,9 ]. Є також певні хімічні речовини (наприклад, алоксан), за допомогою яких можна штучно підвищувати вміст АФК в живих об’єктах.
Актуальність даної роботи полягає в тому, що алоксан є відомим потужнім діабетогенним фактором, цитотоксична дія якого може реалізовуватись через посилення генерації АФК [ 1 ]
Активовані форми кисню – це високоактивні хімічні агенти, здатні сполучатися з будь – якими іншими молекулами. Подібні неконтрольовані перетворення можуть спричинити серйозну шкоду клітинним мембранам, молекулам білків, ліпідів та нуклеїнових кислот. Впливу АФК піддаються практично всі клітинні комплекси і компоненти [ 8 ] На сьогоднішній день є відомості про те, що значна кількість патологічних станів в організмі супроводжується посиленням вільнорадикальних перетворень, накопиченням АФК і продуктів їх взаємодії з клітинними структурами. Цей факт доведено для хвороб серцево – судинної системи.
Наукова новизна полягає у використанні в якості модельного об’єкту нативних бактеріальних клітин.
Метою роботи було вивчення впливу різних факторів на ріст бактерій E. coli штаму МС 4100.
Завдання були:
оцінити реакцію бактеріальних клітин E. сoli штаму МС 4100 на вплив різних концентрацій алоксану;
дослідити часову динаміку впливу алоксану на бактеріальні клітини цього штаму;
провести порівняльні дослідження впливу різних рівнів кисню в середовищі культивування на ріст Echerichia coli.
Огляд літератури
Escherichia coli
Кишкова паличка відноситься до ентеробактерій. Ентеробактерії – це представники родини Enterobacteriacаe. Мікроорганізми , що відносяться до цієї родини, багаточисельні і різноманітні за своїми біологічними властивостями. Їх номенклатура неодноразово піддавалась змінам і доповненням. Найбільш вживаними спочатку були класифікації Кауфмана ( 1963-1966), а пізніше – Юінга (1967 - 1972). В 1974 році було прийнято номенклатуру ентеробактерій, викладену у 8 - му виданні “ Определитель бактерий Берджи”, де головними критеріями для поділу бактерій на таксони були морфологія, фізіологія і біохімічні властивості та генетичний аналіз [ 11 ]. Для диференціації найбільш древніх категорій деяких бактерій використані особливі ознаки, такі як відношення до бактеріофагів та коліцинів, серологічні особливості тощо. У відповідності з класифікацією по Берджі родина ентеробактерій поділена на групи ( триби ), роди та види. Роди об’єднані в групи на основі гомології нуклеотидного складу ДНК.
Родина ентеробактерій включає 12 груп : Escherichia, Edwardisiella, Citrobacter, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratsa, Proteus, Erwіnіa, Yersinia.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Курсова робота на тему: Вплив фізіологічних та хімічних факторів на ріст бактерій E.coli щтаму MC4100

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок