Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Криптографія

Криптографія

Назва:
Криптографія
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
31,45 KB
Завантажень:
390
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Змiст
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
7.
Вступ
Сучасна криптографiя спрямована на вирiшення наступних питань: автентифiкацiя користувачiв, автентифiкацiя даних (автентифiкацiя цiлiсностi та джерела даних), неможливiсть вiдмови вiд джерела даних, конфiденцiйнiсть даних. В цiй роботi в основному розкрива¦ться останнiй, найголовнiший аспект сучасноi криптографii в частинi, пов'язанiй iз симетричними алгоритмами шифрування. В роботi також наведено iнформацiю щодо вирiшення таких задач, як обчислення криптографiчних хеш-функцiй i генерацiя криптографiчно стiйких псевдовипадкових чисел.
Довгий час криптографiя була прерогативою держави, а криптографiчнi алгоритми вважалися вiйськовими технологiями; в певнiй мiрi такий стан зберiгся й зараз. Поширення iнформацiйних технологiй вимусило до необхiдностi iнтеграцii в них все бiльш стiйких механiзмiв безпеки, що неможливо без використання надiйних криптографiчних алгоритмiв; i це призводить до того, що криптографiя втрача¦ вiйськовий статус. Внаслiдок такоi ситуацii, до недавнього часу, з причини браку iнформацii було важко визначити ступiнь надiйностi криптографiчних алгоритмiв, та, навiть, знайти iх описи. Це призводило до використання рiзних примiтивних методiв криптографiчного захисту чи до створення абсолютно ненадiйних алгоритмiв.
На сьогоднiшнiй день iсну¦ величезна кiлькiсть криптографiчних алгоритмiв, що вiдрiзняються як своiми загальними характеристиками, так i принципами, на яких базу¦ться iх робота. Не всi вони ¦ однаково надiйними - серед них ¦ навiть такi, що оформленi як стандарти та при цьому не забезпечують скiльки-небудь реального захисту. Насправдi ж, створення надiйного криптографiчного алгоритму - дуже важка задача. Крiм того, надiйнiсть ¦ вiдносна рiч - багато з ранiше розроблених алгоритмiв, якi вважалися надiйними, тепер або ненадiйнi, або ця надiйнiсть виклика¦ великий сумнiв. Тому при розробцi криптографiчного алгоритму необхiдно враховувати тенденцii розвитку комп'ютерноi технiки а також iншi фактори, що потенцiйно можуть знизити його стiйкiсть в майбутньому.
В данiй роботi зiбрана iнформацiя щодо характеристик симетричних алгоритмiв шифрування взагалi, принципiв побудови цих алгоритмiв, способiв застосування, надiйностi, методiв криптоаналiзу. Робота мiстить опис трьох симетричних алгоритмiв шифрування, якi на теперiшнiй час можна вважати найбiльш надiйними з усiх iснуючих. Розглянуто загальнi принципи побудови алгоритмiв обчислення криптографiчних хеш-функцiй i наведений опис одного з найбiльш надiйних алгоритмiв. Зачеплене питання генерацii криптографiчно стiйких псевдовипадкових чисел i наводиться один iз методiв генерацii. В роботу також включена реалiзацiя алгоритму шифрування DES, що довгий час був стандартом шифрування iнформацii в США. Зараз алгоритм DES вже не ¦ надiйним, але його реалiзацiя може бути використана в реалiзацiя алгоритму TripleDES, який поки що вважа¦ться дуже надiйним.
Симетричнi алгоритми шифрування
Однi¦ю з основних ознак симетричного алгоритму шифрування ¦ довжина ключа шифрування, з яким працю¦ цей алгоритм. Очевидно, що чим бiльше довжина ключа, тим важче його пiдiбрати повним перебором.
Орi¦нтовний час i вартiсть пiдбору ключiв рiзноi довжини, а також необхiдна довжина ключiв для захисту за станом на кiнець 1995 року наведенi в таблицi. Довжина ключа в 40 бiтiв ¦ максимальною довжиною ключа для засобiв шифрування, якi дозволя¦ться експортувати зi Сполучених Штатiв Америки згiдно з iснуючими експортними обмеженнями.
Тип атакуючого | Бюджет | Засiб | Час i вартiсть пiдбору 40-бiтного ключа | Довжина ключа для захисту
Рядовий гакер | Дуже малий | Комп'ютерний час (фрагментами) | 1 тиждень | 45
400$ | FPGA | 5 годин (0.08$) | 50
Невелика фiрма | 10 тис. $ | FPGA | 12 хвилин (0.08$) | 55
Корпоративний вiддiл | 300 тис. $ | FPGA | 24 секунди (0.08$) | 60
ASIC | 0.005 секунди
Велика компанiя | 10 млн. $ | FPGA | 0.7 секунди (0.08$) | 70
ASIC | 0.0005 секунди (0.001$)
Розвiдувальне агентство | 300 млн.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Курсова робота на тему: Криптографія

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок