Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Розробка програми для відображення динаміки параметрів технологічного процесу чи пристрою автоматики

Розробка програми для відображення динаміки параметрів технологічного процесу чи пристрою автоматики

Назва:
Розробка програми для відображення динаміки параметрів технологічного процесу чи пристрою автоматики
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
88,54 KB
Завантажень:
39
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Завдання

Розробити програму для відображення схеми електричного кола з послідовним з’єднанням активного опору, індуктивності та ємності, перехідного процесу зміни струму та аналізу впливу параметрів елементів кола на перехідний процес.

(найменування вищого учбового закладу)

Кафедра

Дисципліна

Спеціальність

Курс _____________Група _____________Семестр

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи

2. Термін здачі студентом закінченої роботи

3. Вихідні дані до роботи

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які належать розробці)

5. Перерахунок допоміжного матеріалу

6. Дата видачі завдання

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п Найменування етапів курсової роботи Термін виконання етапів роботи Примітки

Студент

(підпис)

Керівник

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

“______” ___________________ 20 ___ р.

Зміст

Бланк завдання 2

Зміст 4

Вступ 5

Опис процесів, що відбуваються в електричному колі. 6

Лістинг програми. 9

Приклади роботи програми. 12

Особливості організації програмного забезпечення ілюстрації процесів, що відбуваються в електричному колі.

13

Вступ.

Велике значення, в природі в цілому і в електротехніці зокрема, мають коливальні явища. На основі цих процесів побудовано ряд складних електронних механізмів, складовими яких є різноманітні генератори необхідних коливань.

В даній курсовій роботі, я розглянув один із видів коливань електричного струму, а саме розряд ємності на індуктивність та опір.

Для наочної ілюстрації даного процесу я склав програму на мові програмування “С”, яка будує графіки зміни струму та напруги з часом. Програма має досить зручне меню за допомогою якого ЕОМ веде діалог з користувачем. Всі дані введені під час цьго діалогу записуються в файл історії (history.dat), який можна переглянути за допомогою будь-якого текстового редактора або за допомогою однієї з команд DOS (наприклад, “more history.dat”).

Опис процесів, що відбуваються в електричному колі.

Велике практичне значення мають явища коливального розряду ємності на індуктивність та опір.

Рис. 1 Схема кола

Нехай конденсатор С (рис. 1) спочатку заряджається від деякого джерела електроенергії до напруги U. Потім перемикачем К конденсатор перемикається на індуктивність L, яка з'єднана послідовно з опором r. Конденсатор починає розряджатися, його заряд q і напруга UC зменшуються, а в контурі виникає розрядний струм

(1)

Але в даному розрядному контурі струм повинен зростати поступово, оскільки на нього впливає ЕРС самоіндукції

(2)

Таким чином, струм в колі формується під впливом напруг конденсатора і ЕРС самоіндукції:

Підставивши в останню рівність вирази (1) і (2), отримаємо диференціальне рівняння другого порядку для процесу розряду:

(3)

Розв'язок даного рівняння будемо шукати в вигляді

і оскільки характеристичне рівняння має два корені

,

то звідси отримаємо

(4)

Як відомо, в контурі L, C власна кутова частота незатухаючих коливань

позначимо величину

вона називається коефіцієнтом затухання.

Використовуючи дані позначення, отримуємо:

(5)

Якщо  < 0, то розряд конденсатора є коливальним, а при 0 – аперіодичним процесом. На практиці великий інтерес являє перший випадок, який розглянемо нижче. При , тобто коли або , , де . Позначимо .

Таким чином,

в відповідності з чим на основі (4) напруга конденсатора, що розряджається

(5)

Щоб визначити дві сталі А1 та А2, необхідна ще одна рівність. Для цього використаємо рівняння розрядного струму:

.

Звернімося до початкових умов; при t=0 згідно з другим законом комутації напруга на конденсаторі

,

а згідно з першим законом комутації при

.

На основі цих початкових умов сталі будуть рівні:

та

Підставивши отримані значення в (5) та одночасно замінивши отримаємо:

(6)

Можемо отримати відношення , тобто будемо вважати, що та відображають катети прямокутного трикутника; гіпотенуза цього трикутника

Розділивши та помноживши (6) на , отримаємо:

(7)

після чого легко отримаємо рівняння розрядного струму:

(8)

Як показують (7) та (8), напруга конденсатора та його розрядну силу струму можна розглядати як таку, що змінюється синусоїдально з часом, причому їх амплітуди зменшуються по експоненціальному закону; сталою затухання цих коливань служить величина

Щоб побудувати відповідні графіки, доцільно спочатку побудувати допоміжні криві експонент

та

Криві затухаючих напруги та сили струму повинні вписуватися в межі, обмежені вказаними допоміжними кривими та їх дзеркальними відображеннями відносно осі абсцис.

При ввімкненні коливального контуру (при ) під постійну напругу U процес можна розглядати як поєднання примусового та вільного:

;

Вимушена напруга

а вимушений струм

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Курсова робота на тему: Розробка програми для відображення динаміки параметрів технологічного процесу чи пристрою автоматики

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок