Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Операційна система MS Windows.Порівняння з іншими ОС Unix, Apple, Linux, BeOS та ін

Операційна система MS Windows.Порівняння з іншими ОС Unix, Apple, Linux, BeOS та ін

Назва:
Операційна система MS Windows.Порівняння з іншими ОС Unix, Apple, Linux, BeOS та ін
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
57,81 KB
Завантажень:
156
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Огляд існуючих ОС

ОС Платформа Архітек-тура

(bit) Ядро RAM

(Мв) Об’єм жорстк диску

(Мв)) Власна файл. сист. Сторонні файл. сист. Переваги Недоліки

MacOS Power PC 32 монолітне 8 120 HFS, HFS+ FAT, FAT32, ISO9660, UDF Платформа для настільних видав-ничих систем, гра-фічнрго дизайну, Web-дизайну, офіс-них прикладних програм Не вигідна для сервених прикладних програм та ігор

Linux Intel, Power PC, Alpha, Motorola 68K, SPARC, UltraSPARC, ARM, MIPS 32, 64 на Alpha I Ultra

SPARC монолітне 8 200-600 Ext2 FAT, FAT32, ISO9660, UDF, HFS, SYSV, HPFS, NTFS, Minix Гнучка основа для Internet-клієнтів, Internet-, Intranet- і файлових серверів, серверів баз даних, а також для зви-чайних офісних робіт Невелика кількість сучасних ігор і відсутність побутових прикладних програм

FreeBSD Intel, експериментально Alpa 32 (Intel), 64 (Ultra

SPARC) монолітне 8 150-350 UFS FAT, ISO9660, NTFS стабільна і без-платна система для баз даних, Internet-, Intranet- і файлових серверів Мало офісного програмного забезпечення, дуже мало ігор

Solaris Intel, SPARC, UltraSPARC 32 (intel), 64 (Ultra

SPARC) монолітне Мінімум 32 Від 500 UFS FAT, FAT32, ISO9660 стабільна система для баз даних, In-ternet-, Intranet- і файлових серверів, Internet-Client, Java-розробок Мало офісного програмного забезпечення, дуже мало ігор

SCO Unix Intel 32 (Intel), 64 (на стадії розроб

ки) монолітне 32 0,5-1 Гб VxFS, BFW SS, UFS, SFS, FAT, ISO9660

OS/2 Warp Server Intel 32 монолітне 32 350 HPFS, JFS FAT, FAT32, VFAT, NTFS, ext2fs, HFS Стабільна система для підприємниць-ких мереж, кому-нікацій і серверів транзакцій, об’єд-нує різні платфор-ми Недостатньо програмного забезпечення для приватних користувачів

BeOS Intel, Power PC 32 MACH 16 150 JFS FAT, FAT32 Оптимальна для мультимедійних прикладних програм (відео-монтаж і звукова обробка) та ігор Для офіснрго використання відсутнє відповідне ПЗ

JavaOS Pentium Від 32 до 128 мікроядро 32 Дистанційно від NT-сервера Не залежить від платформи сере-довища підтримки розробки Відсутність стандартних застосувань

Windows CE SH3, MIPS 39xx I 4xx, 486, Pentium, Power PC, Motorola, ARM/StrongARM 32 монолітне 32 1 ROM- 2.5 система з малим використанням енергії для мобіль-них Handheld-ПК і палитопів Відсутність мультимедійних прикладних про-грам і трудоєм-ких застосувань

Windows 97

1. Загальні відомості

Операцiйна система Windows-97 (надалi - W97) має значно розвинутiші мережнi функцiї порiвняно з її попередницями. Розробники її намагалися створити у функцiональному планi найсучаснішу мережну ОС, яка б задовiльняла основним вимогам до сучасних ОС:

• простота в керуванні та можливiсть роботи малоквалiфiкованого користувача;

• унiверсальнiсть; пiдтримка максимальної кiлькостi протоколiв та взаємодiя з багатьма мережними ОС;

• поєднання зручностi та простоти адмiнiстрування з розвинутими адмiнфункцiями та можливiстю адмiнiстрування мереж з тисяч комп’ютерiв (зменшення витрат на адмiнiстрування);

• вбудованiсть в систему електронної пошти та iнших засобiв колективної роботи i вихiд в глобальнi мережi;

• пiдтримка вiддаленого доступу, мобiльних користувачiв.

W97 - це однорангова ОС з можливiстю пiдключення до серверiв Windows NT та Novell Netware. Що ж нового принесла W97 у свiт комп’ютерних мереж?

• У системнiй архiтектурi - багатомодульна архiтектура, що налагоджується на пiдтримку рiзноманiтних функцiй за бажанням користувача вiдповiдним набором модулiв. Пiдтримка багатопротокольностi.

• У засобах керування системними параметрами. Збереження системної iнформацiї в єдинiй базi даних - системному реєстрi. Подiл цiєї бази на користувацьку та машинну компоненти, що дозволяє однаково обслуговувати користувача незалежно вiд мiсця його входу у мережу. Простi та наочнi засоби роботи з реєстром.

• У засобах iнсталяцiї. Можливiсть автоматизацiї процесу iнсталяцiї, створення спецiальних сценарiїв iнсталяцiї. Встановлення великої кiлькостi копiй ОС без втручання оператора. Налагодження функцiональностi системи на окремих користувачiв та їх групи.

• У засобах взаємодiї з iншими системами. Крiм пiдтримки одноранговостi, можливiсть бути клiєнтом для систем Windows NT та Novell Netware. Можливiсть бути сервером для клiєнтiв Windows NT та Novell Netware. Додаткове пiдключення до iнших серверiв. Унiфiкацiя механiзму таких пiдключень.

• У засобах адмiнiстрування. Можливiсть налагодження робочого середовища для рiзних користувачiв та їх груп (профiлi користувачiв). Пiдтримка iндивiдуального списку паролiв доступу до рiзних ресурсiв. Користувач вводить пароль лише один раз - при входi у систему. Користувач може входити в мережу на рiзних комп’ютерах i користуватися одними профiлями (робоче середовище слiдує за користувачем при його перемiщеннi). Можливiсть створення обов’язкових профiлiв. Використання системних правил для окремих користувачiв та їх груп для обмеження свободи змiн системних параметрiв на робочих мiсцях.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Курсова робота на тему: Операційна система MS Windows.Порівняння з іншими ОС Unix, Apple, Linux, BeOS та ін

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок