Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Проектування програмного та апаратного забезпечення для обчислювального пристрою приймання, обробки та передавання даних на базі персонального комп'ютера.

Проектування програмного та апаратного забезпечення для обчислювального пристрою приймання, обробки та передавання даних на базі персонального комп'ютера.

Назва:
Проектування програмного та апаратного забезпечення для обчислювального пристрою приймання, обробки та передавання даних на базі персонального комп'ютера.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
4,34 KB
Завантажень:
382
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
з дисципліни
«Архітектура комп’ютера»
Тема - Проектування програмного та апаратного забезпечення для обчислювального пристрою приймання, обробки та передавання даних на базі персонального комп'ютера.


ЗМІСТ
Стор
1. ОПИС БЛОК-СХЕМИ ТА БЛОК-СЕМА АЛГОРИТМУ ПРИЙМАННЯ,
ОБРОБКИ ТА ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ НА БАЗІ ПЕРСОНАЛЬНОГО
КОМП’ЮТЕРА…...............................................................................................…….7
2. КОД ПРОГРАМИ ПРИЙМАННЯ, ОБРОБКИ ТА ПЕРЕДАВАННЯ
ДАНИХ НА БАЗІ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА…………… ………….11
ВИСНОВКИ..............................................................................................................19
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ................................... 20
ДОДАТКИ:
ОПИС ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ……………………………………….….…22
ПРИНЦИПОВА СХЕМА………………………………………….………..….23
Анотація
В курсовому проекті проведено проектування програмного забезпечення для обчислювального пристрою приймання, обробки та передавання даних на базі персонального комп’ютера. Розроблена принципова електрична схема.


Summary
In a course project, planning of software is conducted for the computing device of acceptance, treatment and transmission information on the base of the personal computer. Of principle chart developed electric.
1. Опис блок-схеми алгоритму приймання,
обробки та передавання даних на базі персонального комп’ютера
Оператор 1 – Початок програми.
Оператор 2 – Налаштування регістру DS на сегмент даних.
Оператор 3 – Створення файлів f1,f2,f3,f4.
Оператор 4 – Ініціалізація циклу.
Оператор 5 – Зчитування тетради 1.
Оператор 6 – Зчитування тетради 2.
Оператор 7 – Формування байта.
Оператор 8 – Запис байта даних до і-тої комірки масиву.
Оператор 9 – Обнулення регістру SI i занесення до регістру СХ
кількості байт.
Оператор 10 – Ініціалізація циклу обробки даних.
Оператор 11 – Порівняння чи a{i}>150.
Оператор 12– Запис у файл f3.
Оператор 13 – Наростити лічильник li1 на 1.
Оператор 14– Запис у файл f4.
Оператор 15 – Наростити лічильник li2 на 1.
Оператор 16 – Запис у файл f1 з масиву а.
Оператор 17 – Запис у файл f2 з масиву а.
Оператор 18 – Запис у cх.=li1.
Оператор 19 – Ініціалізація циклу.
Оператор 20 – Зчитування байта з файлу f3.
Оператор 21 – Виведення на екран.
Оператор 22 – Запис у cх.=li12.
Оператор 23 – Ініціалізація циклу.
Оператор 24 – Зчитування байта з файлу f4.
Оператор 25 – Виведення на екран.
Оператор 26 – Закриття файлів.
Оператор 27 – Кінець програми.
Блок-схема алгоритму приймання, обробки та передавання даних на базі персонального комп’ютера
2. Код програми приймання, обробки та передавання
даних на базі персонального комп’ютера з поясненнями (ремарками)
.model small
.stack 100h
.data
count equ 300
in_arr db count dup(20h)
out_arr db count dup('$')
circle dw count
stck dw ?
buf db ?
index dw 0
namef1 db 'f1.txt',0 ; вказування шляху до файлу 1
namef2 db 'f2.txt',0 ; вказування шляху до файлу 2
namef3 db 'f3.txt',0 ; вказування шляху до файлу 3
namef4 db 'f4.txt',0 ; вказування шляху до файлу 4
f3 db 'f3: $'
f4 db 'f4: $'
exit db 0ah,0dh,'$'
diskr1 dw 0
diskr2 dw 0
diskr3 dw 0
diskr4 dw 0
fmessage db "All files are created",0ah,0dh,'Please enter data to files...',0ah,0dh,'$'
.code
main proc
mov ax,@data
mov ds,ax ; настройка регістру ds на сегмент даних
mov es,ax
mov ah,00h
mov al,03h
int 10h
;входу не має
call create
call input
mov ah,00h
mov al,03h
int 10h
call output
call close
mov ah,01h
int 21h
mov ax,4c00h
int 21h
main endp
create proc
pusha
mov ah,3ch ;функція відкриття файлу
mov cx,00h ;в регістр cx занесення атрибутів файлу
mov dx,offset namef1 ; в регістр dx занесення адрес рядка, що містить
; шлях і назву файлу у форматі ASCIIZ
int 21h ; виклик переривання DOS
mov diskr1,ax ; після виклику переривання збереження
; ідентифікатора відкритого файлу
mov ah,3ch ;функція відкриття файлу
mov cx,00h ;в регістр cx занесення атрибутів файлу
mov dx,offset namef2 ; в регістр dx занесення адрес рядка, що містить
; шлях і назву файлу у форматі ASCIIZ
int 21h ; виклик переривання DOS
 
mov diskr2,ax ; після виклику переривання збереження
; ідентифікатора відкритого файлу
mov ah,3ch ;функція відкриття файлу
mov cx,0
mov dx,offset namef3
int 21h
mov diskr3,ax
mov ah,3ch
mov cx,0
mov dx,offset namef4
int 21h
mov diskr4,ax
mov ah,42h ;функція встановлення вказівника файлу
mov bx,diskr1 ; занесення в регістр bx ідентифікатора відкритого файлу
mov al,0 ;переміщення на початок файлу
mov cx,0
mov dx,0
int 21h
mov ah,42h ;функція встановлення вказівника файлу
mov bx,diskr2 ; занесення в регістр bx ідентифікатора відкритого файлу
mov al,0 ;переміщення на початок файлу
mov cx,0
mov dx,0
int 21h
mov ah,42h ;функція встановлення вказівника файлу
mov bx,diskr3 ; занесення в регістр bx ідентифікатора відкритого файлу
mov al,0 ;переміщення на початок файлу
mov cx,0
mov dx,0
int 21h
 
mov ah,42h ;функція встановлення вказівника файлу
mov bx,diskr4 ; занесення в регістр bx ідентифікатора відкритого файлу
mov al,0 ;переміщення на початок файлу
mov cx,0
mov dx,0
int 21h
mov ah,09h ;функція виводу символа
mov bh,0 ;номер відео сторінки
mov al,20h ;символ, що виводиться
mov bl,0011100b ;відео атрибут
mov cx,2000 ;кількість символів, що запишуться
int 10h ;виклик переривання BIOS
mov ah,09h ;функція виводу символа
mov dx,offset fmessage
int 21h
popa
ret
create endp
output proc
pusha
mov di,offset in_arr
mov cx,circle
ma2:
push cx
mov dx,[di]
mov stck,dx
mov ah,dh ;виділяю старший елемент
shr ah,4 ;утворюю його ASCII-код
add ah,30h
cmp ah,39h
jbe mit
add ah,7h
mit:
mov buf,ah ;записую ASCII-код в буфер
mov ah,40h ;функція запису в файл
mov bx,diskr1 ;дескриптор файлу
mov dx,offset buf ;буфер з ASCII-кодом
mov cx,1 ;кількість байт для запису
int 21h
mov ax,stck ;відновлюю два елементи з буферу
and ah,0fh ;утворюю ASCII-код
add ah,30h ;молодшої тетради першого байту
cmp ah,39h
jbe mit1
add ah,7h
mit1:
mov buf,ah ;записую в буфер ASCII-код
mov ah,40h ;функція запису до файлу
mov bx,diskr1 ;вказую дескриптор файлу
mov dx,offset buf ;ініціалізую адресу буфера з ASCII-кодом
mov cx,1 ;вказую кількість байт для запису
int 21h ;переривання
mov buf,' '
mov ah,40h ;функція запису до файлу
mov dx,diskr1 ;вказую дескриптор файлу
mov dx,offset buf ;ініціалізую адресу буфера з ASCII-кодом
mov cx,1 ;вказую кількість байт для запису
int 21h
mov ax,stck ;відновлюю введені дані
shr al,4 ;утворюю ASCII-код старшої тетради молодшого байту
add al,30h
cmp al,39h
jbe mit2
add al,7h
mit2:
mov buf,al ;зберігаю його в буфері
mov ah,40h ;функція запису в файл
mov bx,diskr2 ;дескриптор файлу
mov dx,offset buf ;адреса буферу з ASCII-кодом
mov cx,1 ;кількість байт необхідних для запису
int 21h ;переривання
mov ax,stck ;відновлюю введені дані
and al,0fh ;утворюю ASCII-код молодшої тетради молодшого байту
add al,30h
cmp al,39h
jbe mit3
add al,7h
mit3:
mov buf,al ;зберігаю його в буфері
mov ah,40h ;функція запису в файл
mov bx,diskr2 ;вказую дескриптор файлу
mov dx,offset buf ;ініціалізую адресу буфера з даними
mov cx,1 ;вказую кількість байт для запису
int 21h ;переривання DOS
mov buf,' '
mov ah,40h ;функція запису в файл
mov dx,diskr2 ;вказую дескриптор файлу
mov dx,offset buf ;ініціалізую адресу буфера з даними
mov cx,1 ;вказую кількість байт для запису
int 21h переривання DOS
mov ax,stck
mov bx,ax
rcr bl,1
jc no_parity
mov bp,diskr3
;вхідні дані:
;al - data
;dx - descriptor
call write
jmp permit
no_parity:
mov bp,diskr4
call write
permit:
rcr bh,1
jc no_parity1
mov al,ah
mov bp,diskr3
call write
jmp permit1
no_parity1:
mov al,ah
mov bp,diskr4
call write
permit1:
inc di ;збільшення di на одиницю
inc di ;збільшення di на одиницю
pop cx
dec cx ;зменшення cx на одиницю
dec cx ;зменшення cx на одиницю
jz mon
jmp ma2
mon:
popa
ret
output endp
input proc
pusha
mov di,offset in_arr
mov cx,circle
mov dx,300h
in_isa:
in al,dx
mov [di],al
inc di
loop in_isa
popa
ret
input endp
close proc
pusha
mov ah,3eh ; функція закриття файлу
mov bx,diskr1 ; зберігаємо ідентифікатор відкритого файлу, який
; отриманий в регістрі ах після його створення
int 21h ; виклик переривання DOS
mov bx,diskr2 ; зберігаємо ідентифікатор відкритого файлу, який
; отриманий в регістрі ах після його створення
int 21h ; виклик переривання DOS
mov bx,diskr3 ; зберігаємо ідентифікатор відкритого файлу, який
; отриманий в регістрі ах після його створення
int 21h ; виклик переривання DOS
mov bx,diskr4 ; зберігаємо ідентифікатор відкритого файлу, який
; отриманий в регістрі ах після його створення
int 21h ; виклик переривання DOS
popa
ret
close endp
write proc
pusha ;збереження в стек регістрів
pusha ;збереження в стек регістрів
cmp bp,diskr3
je d3
jmp d4
d3:
mov ah,09h ;вивід рядка на екран
mov dx,offset f3 ;адреса рядка
int 21h ;переривання DOS
jmp permit3
d4:
mov ah,09h ;вивід рядка на екран
mov dx,offset f4 ;адреса рядка
int 21h ;переривання DOS
permit3:
popa
xor ah,ah
push ax
shr al,4 ;зсуваєм al на 4 біта вправо
add al,30h
cmp al,39h
jbe mita4
add al,7
mita4:
mov buf,al
mov ah,40h ;функція запису в файл
mov bx,bp
mov dx,offset buf ;ініціалізую адресу буфера з даними
mov cx,1 ;вказую кількість байт для запису
int 21h
mov al,buf
xor ah,ah
mov ah,02h
mov dx,ax
int 21h
pop ax
and al,0fh
add al,30h
cmp al,39h
jbe mita5
add al,7
mita5:
mov buf,al
mov ah,40h ;функція запису в файл
mov bx,bp
mov dx,offset buf ;ініціалізую адресу буфера з даними
mov cx,1 ;вказую кількість байт для запису
int 21h
mov al,buf
xor ah,ah
mov ah,02h
mov dx,ax
int 21h
mov al,' '
mov buf,al
mov ah,40h ;функція запису в файл
mov bx,bp
mov dx,offset buf ;ініціалізую адресу буфера з даними
mov cx,1 ;вказую кількість байт для запису
int 21h
mov ah,09h ;вивід рядка на екран
mov dx,offset exit
int 21h
popa
ret
write endp
end main
Висновки
В процесі виконання курсового проекту було досягнуто кінцевої мети – спроектовано програмне та апаратне забезпечення для обчислювального пристрою приймання, обробки та передавання даних на базі персонального комп’ютера.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Курсова робота на тему: Проектування програмного та апаратного забезпечення для обчислювального пристрою приймання, обробки та передавання даних на базі персонального комп'ютера.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок