Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Культура -> ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Назва:
ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
36,86 KB
Завантажень:
122
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ


Зміст
Вступ
Розділ 1. Музично-творча діяльність як психолого-педагогічна проблема
1.1. Психолого-педагогічні особливості музично-творчої діяльності ........6
1.2. Специфіка здійснення педагогічного керівництва музично-творчою діяльністю молодших школярів .............................................................13
1.3. Планування музично-творчих занять в позаурочний час .....................23
Розділ 2. Дослідно-експериментальне дослідження шляхів вдосконалення музичної діяльності учнів молодшого шкільного віку
2.1. Система музично-творчих завдань ..........................................................29
2.2. Експериментальна апробація отриманих результатів ...........................34
Висновки, рекомендації ................................................................................44
Список використаних джерел .....................................................................47


ВСТУП
XXI століття характеризується різким зростанням попиту на творчий потенціал людини, її здатність до самоорганізації, творчого самовираження, адже педагогічна практика загальноосвітньої школи свідчить про те, що в процесі навчання вирішуються, в першу чергу, завдання, пов’язані з засвоєнням учнями суми знань, освоєнням основ наук, набуттям досвіду певних способів діяльності, а виховання дитини як творчої особистості розглядається як другорядне завдання.
Вирішення завдання щодо формування творчої особистості залежить від створення та реалізації нових педагогічних концепцій.
Орієнтація освіти на всесторонній розвиток особистості перед-бачає значне посилення розвиваючої та виховної II функції, реалізація яких пов'язана, перш за все, з передачею досвіду творчої діяльнос-ті та досвіду емоційно-оцінного ставлення до світу. Ось чому особли-вої ваги набувають предмети гуманітарного та художнього циклів в системі загальної освіти.
В зв’язку з цим слід зазначити, що у новітніх державних документах – Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті та Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) підкреслюється, що художньо-естетичне виховання школярів потребує суттєвого удосконалення.
Свідоме акцентування значення музичного мистецтва (поряд з іншими видами мистецтва) в загальноосвітній школі дозволяв розглядати в якості найбільш істотного елемента змісту музичної освіти досвід музично-творчої діяльності.
На сьогоднішній час є значна кількість психологічних, педагогічних досліджень з проблеми творчого розвитку особистості (С.Л. Рубінштейн, Б.М. Теплов. Н. Барикова, З. А. Левін, Я.О. Пономарьов. О. Самарін, А.Г. Спіркін, В. О. Сухомлинський та інш.).
Велика увага вивченню музичної творчості дітей приділяється в галузі музичної педагогіки (Б. В. Асаф’єв, Д. Б, Кабалевський, Н. Я. Брюсова, Н. Ф. Вишнякова, Н. В. Головська, Е.П.Печерська, Г. С. Рігіна, Б. Я. Яворський та інш).
Не дивлячись на це, проб-лематика розвитку творчості є однією з найменш вивченим розділом пе-дагогіки і це видно, бо до недавнього часу наша педагогічна наука оріє-нтувалась на масовість, усередненого учня, а не на його яскраву інди-відуальність. Хоча саме творчий розвиток особистості, внаслідок своєї складності та унікальності, потребує найбільшої педаго-гічної турботи, особливо, коли мова йде про молодших школярів.
Як показує аналіз, в змісті навчальних програм музична твор-чість представлена недостатньо.
Таким чином, актуальність, недостатня теоретична і методична розроб-леність проблеми та викликані цим труднощі в практичному здійсненні педагогічного керівництва процесом музично-творчою діяльністю молодших школярів і зумовили вибір теми дослідження: "Творча діяльність як засіб музичного виховання молодших школярів".
Об’єкт дослідження: музично-творча діяльність молодших школярів.
Предмет дослідження: педагогічні умови здійснення музичного виховання в процесі музично-творчої діяльності учнів молодших класів.
Мета дослідження - визначити найбільш ефективні для музичного виховання молодших школярів шляхи реалізації творчої діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Курсова робота на тему: ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок