Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Культура -> Організаційна культура та етика

Організаційна культура та етика

Назва:
Організаційна культура та етика
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
28,52 KB
Завантажень:
207
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Курсова робота
на тему:
«Організаційна культура та етика»


План
I. Культура організації і культура менеджменту
1.1. Культура організації
1.1.1 Культура організації як феномен.
1.1.2 Сучасні моделі корпоративної культури
1.2. Культура менеджменту
1.2.1. Загальносистемні та часткові показники оцінки рівня культури менеджменту
II. Моральна культура спілкування як складова культури менеджера
2.1 Культура спілкування та этикету
2.1.1. Моральна культура спілку-вання як складова загаль-нолюдської культури
2.1. 2. Етикет, як сукупність пра-вил поведінки людини
2.1.3. Моральні основи етикету
2.2 Службовий етикет та правила поведінки службовців
2.2.1. Службовий етикет і його правила
2.2.2 Правила поведінки служ-бовців
2.3 Норми поведінки керівника та етикет у взаємовідносинах з клієнтом
2.3.1 Норми поведінки керівни-ка
2.3.2 Етика та етикет у взаємо-відносинах з клієнтами
Вступ
Уся людська діяльність здійснюється в сформованому суспільством культурному середовищі. Кожний її вид характеризують певні особливості, які створюють внутрішнє культурне середовище діяльності. Організації як соціальні утворення мають власну культуру, якій притаманні певні параметри, зумовлені специфікою їх діяльності та процесів виробництва й управління.
I. Культура організації і культура менеджменту
1.1. Культура організації
1.1.1 Культура організації як феномен.
1.1.2 Сучасні моделі корпоративної культури
1.2. Культура менеджменту
1.2.1. Загальносистемні та часткові показники оцінки рівня культури менеджменту
Культура організації
Поняття «культура» є узагальнюючим і має кілька зна-чень. Своїм змістом воно охоплює культуру історичних епох, суспільства, окремих спільнот, особистості, видів людської діяльності. Діяльність людини зосереджена на виробництві матеріальних благ, творенні духовних цінно-стей, у зв'язку з цим розрізняють матеріальну й духовну культури.
До матеріальної культури належать засоби виробницт-ва й предмети праці, які використовують у сфері суспіль-ного виробництва. Рівень і особливості її розвитку пов'я-зані з розвитком виробничих сил і зумовлені виробничи-ми відносинами в суспільстві. Матеріальна культура є
показником рівня практичного оволодіння людини природою
До духовної культури належать стан освіти і науки,
рівень освіченості населення, стан медичного обслуговування , мистецтво, моральні норми поведінки людей у суспільстві, рівень розвитку духовних потреб та інтересів людей.
Отже, культура охоплює всі досягнення людини в процесі її розвитку у сфері матеріального виробництва і в духовному житті. Вона надзвичайно динамічна, оскільки будь яке покоління може розвиватися лише на основі творчого осмислення і розвитку культурних надбань поперед-ніх поколінь. Саме завдяки успадкуванню, розвитку і збагаченню їх відбувається відтворення й удосконалення суспільства. Надбання культури суспільства безпосередньо чи опосередковано використовуються у всіх сферах людського буття, у тому числі в менеджменті.
1.1.1 Культура організації як феномен.
Найпростіша схема успішної підприємницької діяль-ності донедавна виглядала так: підприємець поєднує три фактори виробництва — працю, землю і капітал, вироб-ляє певний товар, виходить на ринок, реалізує його, ком-пенсує затрачені ресурси і отримує прибуток. Однак досвід успішного бізнесу засвідчує, що успіх організації за-безпечують багато чинників; технологія виробництва, технологія й техніка менеджменту, організація бухгал-терського обліку, планування, стиль управління, культу-ра підприємницької діяльності, сформованого у представ-ників навколишнього середовища образу організації як виробничо-соціального утворення тощо. Кожна організа-ція має власну нематеріальну сутність — характер, струк-туру, специфіку, стиль функціонування. Все це впливає на процеси, що відбуваються всередині організації, і на її контакти з середовищем.
Культура організації — характер, особливості стиль функціонуван-ня організації, які виявляються а поведінці і реакціях особистостей та соціальних груп її працівників, в їх судженнях, відносинах, у спосо-бах вирішення проблем організації праці і виробництва, в обладнанні і внутрішній естетиці, використовуваній техніці й технології тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Курсова робота на тему: Організаційна культура та етика

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок