Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Екологія -> Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку

Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку

Назва:
Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
30,28 KB
Завантажень:
447
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку
У механізмі гарантій реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку важливе місце належить функціонально-проце-дурному, тобто процесуальному доюрисдикційному забезпеченню.
Аналіз загальної та спеціальної літератури у сфері тектоеко-логії, чинного законодавства та практики його застосування свідчить, що функціональне забезпечення переважно пов'язується з інституційними системами у формі дослідження та оцінюван-ня реалізації ними конкретних функціональних повноважень, що з погляду потреб ефективності практики очевидно є недо-статнім, оскільки призводить до констатації здебільшого статич-ного, формально-юридичного стану певної інституційної струк-тури, тобто розкриття продекларованих формально-юридичних можливостей, досягнення мети відповідної діяльності.
Не відкидаючи важливість такого підходу, сформульованого в теорії управління (тектології) упродовж значного часу на базі створення різноманітних організаційних структур, сприйнятого теорією адміністративного права та інших галузевих наук, у тому числі теорією екологічного права, слід разом з тим вказати на його недосконалість, неповноту і до певної міри архаїзм зазна-ченого науково-пізнавального методу, оскільки він не дозволяє об'єктивно і всебічно висвітлити саму механіку, тобто специфіку здійснення певної функціональної діяльності.
А відтак затушовується весь механізм динаміки, здійснення діяльності, тобто функціонального забезпечення екологічної без-пеки, який реалізується шляхом дотримання доюрисдикційних процедур, що надає функціональним повноваженням життєвого змісту, свідчить про їхню ефективність чи неефективність у той чи інший проміжок часу на відповідному інституційному рівні. Отже, функціонально-процесуальний підхід з погляду практич-ної теорії є більш виправданим, особливо в частині виявлення його гарантувальних можливостей на стадії реалізації чи захи-сту права громадян на екологічну безпеку.
Із цих позицій особливого значення набувають такі регуля-тивні функціонально-процедурні гарантії реалізації права гро-мадян на екологічну безпеку:
Декларування екологічної безпеки щодо об'єктів підвище-
ної небезпеки.
Планування локалізації та ліквідації наслідків аварій на
об'єктах підвищеної безпеки.
Ідентифікація об'єктів підвищеної екологічної безпеки.
Ліцензування екологічно небезпечної діяльності (надання
дозволу на експлуатацію об'єктів підвищеної екологічної безпеки.
Інформування про екологічно небезпечну діяльність (об'єкти
підвищеної екологічної небезпеки).
Гігієнічна регламентація екологічно небезпечних факторів.
Державна реєстрація екологічно небезпечних факторів і
речовин.
Облік небезпечних речовин.
Зонування території надзвичайної екологічної ситуації.
10. Державний нагляд і контроль у сфері забезпечення еколо-
гічної безпеки1.
Регулювання здійснення екологічно небезпечної діяльності обумовило не тільки новаційні правові ідеї чинного законодав-ства, але й порівняно із попередньою практикою нормативно-правової регламентації продукувало нові механізми та інстру-ментарії забезпечення екологічної безпеки (особливо в частині використання (застосування, експлуатації тощо) об'єктів підви-щеної екологічної небезпеки), які спрямовані насамперед на га-рантування права людини і громадянина на екологічну безпеку.
У системі функціонально-процесуальних гарантій реалізації права громадян на екологічну безпеку чинне законодавство чільне місце відводить порядку підготовки, аналізу та оцінювання декла-рації безпеки. Основні вимоги щодо декларування безпеки пе-редбачені Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18 січня 2001 року [1], у якому гармонізовані основні прин-ципи та положення міжнародних конвенцій та інших актів міжнародно-правового регулювання, і Законом України "Про за-хист населення і територій від надзвичайних ситуацій техноген-ного та природного характеру" від 8 червня 2000 року [2].
Принципового значення у контексті досліджуваних аспектів набуває вимога Закону "Про об'єкти підвищеної небезпеки" сто-совно того, що суб'єкти господарської діяльності, на праві влас-ності у яких перебувають об'єкти підвищеної небезпеки, тобто господарської системи або комплекси, на яких використовують-ся, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспор-туються одна чи декілька небезпечних речовин або категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно вста-новлені порогові маси1, та інші об'єкти, що становлять реальну загрозу виникнення надзвичайної ситуації природного і техно-генного характеру, зобов'язані підготувати та подати до місце-вих органів виконавчої влади декларацію їх безпеки.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Курсова робота на тему: Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок