Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Екологія -> Охорона навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища

Назва:
Охорона навколишнього середовища
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
29,51 KB
Завантажень:
268
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
План
Вступ.
Зміст екологічних законів.
Забруднювачі і забруднення грунтів.
Водоохорнна роль лісів.
Список використаної літератури.


1. Вступ
До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаю-ться кожного жителя планети й від яких залежить май-бутнє людства, слід віднести проблеми екологічні. Викли-кані недалекоглядним, нерозумним, необгрунтованим став-ленням людини до природи, вони виникли не сьогодні й не вчора. Як свідчать стародавні літописи, ще близько 4 тис. років тому вавілонський цар Хаммурапі, а пізні-ше – китайські й монгольські імператори та європейські монархи вже дбали про збереження природи й видавали накази про охорону лісів, трав'яного покриву степів, вод-них джерел. Українська козацька старшина, незважаючи на надзвичайне багатство нашої природи тих часів, теж уболівала за збереження довкілля й видала ряд наказів і документів про охорону придніпровських лісів і лук, за-борону спалювання лісів, браконьєрства, хижацького ви-нищення звірів та риби.
З позицій нового підходу до проблеми має бути організовано екологічну освіту студентів природничих факультетів з використанням матеріалів майже всіх дисциплін, у тісному органічному зв'язку з цими дисциплінами, з ура-хуванням характеру й сили споконвічних збалансованих взаємозв'язків між усіма явищами й процесами, що від-буваються в біосфері й геосферах планети.


2. Зміст екологічних законів
На завершення розділу про сутність і структуру сучас-ної екології розглянемо найголовніші, з нашої точки зору, екологічні закони, їх наведено в алфавітному порядку.
Закон біогенної міграції атомів (або закон Вернадського): міграція хімічних елементів на земній поверхні та в біосфері в цілому здійснюється під переважаючим впливом живої речовини, організмів. Так відбувалося й в геологіч-ному минулому, мільйони років тому, так відбувається й в сучасних умовах. Жива речовина або бере участь у біо-хімічних процесах безпосередньо, або створює відповідне, збагачене киснем, вуглекислим газом, воднем, азотом, фос-фором та іншими речовинами, середовище. Цей закон має важливе практичне й теоретичне значення. Розуміння всіх хімічних процесів, що відбуваються в геосферах, неможли-ве без урахування дії біогенних факторів, зокрема – ево-люційних. Нині люди впливають на стан біосфери, зміню-ючи її фізичний і хімічний склад, умови збалансованої віками біогенної міграції атомів. У майбутньому це спричинить дуже негативні зміни, які набувають здатності саморозвиватися й стають глобальними, некерованими (опустелювання, деградація грунтів, вимирання тисяч видів ор-ганізмів). За допомогою цього закону можна свідомо й активно запобігати розвитку таких негативних явищ, ке-рувати біогеохімічними процесами, використовуючи «м'які» екологічні методи.
Закон внутрішньої динамічної рівноваги: речовина, енер-гія, інформація та динамічні якості окремих природних си-стем і їх ієрархії дуже тісно пов'язані між собою, так що будь-яка зміна одного з показників неминуче призводить до функціонально-структурних змін інших, але при цьому зберігаються загальні якості системи – речовинно-енергетичні, інформаційні та динамічні. Наслідки дії цього зако-ну виявляються в тому, що після будь-яких змін елементів природного середовища (речовинного складу, енергії, інформації, швидкості природних процесів тощо) обов'язково розвиваються ланцюгові реакції, які намагаються ней-тралізувати ці зміни. Слід зазначити, що незначна зміна одного показника може спричинити сильні відхилення в ін-ших і в усій екосистемі.
Зміни у великих екосистемах можуть мати необоротний характер, а будь-які локальні перетворення природи ви-кликають у біосфері планети (тобто в глобальному масшта-бі) та в її найбільших підрозділах реакції-відповіді, які зумовлюють відносну незмінність еколого-економічного потенціалу. Штучне зростання еколого-економічного потенці-алу обмежене термодинамічною стійкістю природних си-стем.
Закон внутрішньої динамічної рівноваги – один з най-головніших у природокористуванні. Він допомагає зрозу-міти, що у разі незначних втручань у природне середовище його екосистеми здатні саморегулюватися та відновлюва-тися, але коли ці втручання перевищують певні межі (які людині слід добре знати) й вже не можуть «згаснути» в ланцюгу ієрархії екосистем (охоплюють цілі річкові сис-теми, ландшафти), вони призводять до значних порушень енерго- і біобалансу на значних територіях і в усій біосфері.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Курсова робота на тему: Охорона навколишнього середовища

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок