Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Екологія -> Стан навколишнього середовища України

Стан навколишнього середовища України

Назва:
Стан навколишнього середовища України
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
22,38 KB
Завантажень:
382
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Стан навколошнього середовища України
ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………3
1.Екологічне становище України……………………………………………..4
2.Види забруднень……………………………………………………………12
3. Забруднення атмосфери……………………………………………………15
4. Забруднення ґрунту…………….…………………………………………..17
5.Забруднення водних об'єктів….…………………………………………....20
6.Радиоктивне забруднення навколишнього середовища………………….27
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...30
ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….31
ВСТУП
Сучасне виробництво — це, перш за все, гігантський споживач. Та матеріальне ви-робництво неминуче супроводжується утворенням речовин, що є побічним результатом тієї чи іншої технології. Виникають відходи і в процесі споживання виробленої продукції.
Споживацька концепція виробництва привела до того, що відходи та побічні продукти, незалежно від їхньої шкідливості, протягом багатьох десятиліть просто викидалися в навколишнє середовище. Тільки починаючи з другої половини XX століття стали застосо-вувати різні засоби для зв'язування та знешкодження промислових, сільськогосподарських та побутових відходів. У країнах Європейського Союзу відходи розділяють на три категорії:
1) «зелені» — безпечні;
2) «жовті» — шкідливі, і на їхнє складування потрібен спеціальний дозвіл;
3) «червоні» —дуже небезпечні, що знаходяться під суворим контролем. Але далеко не всі сучасні промислові та сільськогосподарські технології передбачають знешкодження відходів, а якщо й передбачають, то найчастіше ефективність цього проце-су низька.
1.ЭКОЛОГІЧНЕ СТАНОВИШЕ УКРАЇНИ
 
Яка сьогодні екологічна ситуація в Україні? Як взаємодіють су-спільство і природа в умовах НТР? Які способи і шляхи розв'язання найгостріших соціально-екологічних проблем в Україні?
Впровадження у виробництво найновіших досягнень науки і техні-ки, поява нових технологій, енергоджерел і матеріалів призвели до ре-волюційних змін у житті суспільства. Людство вступило в епоху нау-ково-технічної революції, що посилило антропогенний вплив на при-роду. Цей вплив має суперечливий характер. У ньому переплітаються позитивні й негативні явища. З одного боку, вдосконалення технологій і зростання виробництва сприяють більш повному задоволенню потреб людей, раціональному користуванню природними ресурсами, збільшен-ню виробництва продуктів харчування та інше. З іншого — забруднюється природне середовище, знищуються ліси, посилюється ерозія грунтів, випадають кислотні дощі, зменшується озоновий шар землі, погіршується стан здоров'я людей тощо.
Зростаючі потреби суспільства і виробництва обумовлюють подаль-ше прискорення темпів науково-технічного прогресу. Поглиблення і розширення масштабів такої діяльності мо-жуть призвести до глобальних суперечностей у розпитку цивілізації, які можна подолати лише шляхом проведення докорінних змін у рамках розвитку самого суспільства.
Сучасна екологічна ситуація складалась стихійно в ході діяльності людей, спрямованої на задоволення їхніх потреб. Людина досягла висот сучасної цивілізації завдяки тому, ідо постійно змінювала природу у відпо-відності зі своїми цілями. Люди досягали цілей, які розраховували, але одержували наслідки, яких не чекали.
Науково-технічна революція змінює стосунки людини з природою, створює нові умови її існування, помітно впливає на спосіб її життя і праці. Використовуючи сучасні засоби виробництва, людство впливає па природу в планетарному масштабі. Різке збільшення масштабів тако-го впливу загострило проблему передбачення наслідків людської діяль-ності. Екологічне прогнозування стало необхідною умовою оптимізації процесу взаємодії суспільства і природи. Тому важливо мати еколого-економічну оцінку науково-технічного прогресу. Ця суперечливість по-в'язана з нерівномірністю розвитку різних галузей виробництва, науки і техніки. Подальше вдосконалення техніки має здійснюватись із враху-ванням її негативного впливу на стан природного середовища. В умовах структурної перебудови економіки України, заміни застарілої техніки і технології новими відкриваються широкі можливості для помітного змен-шення негативного впливу виробничої діяльності на природу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Курсова робота на тему: Стан навколишнього середовища України

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок