Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Екологія -> курсова робота українською: Охорона природи на рекреаційних територіях

Охорона природи на рекреаційних територіях / сторінка 5

Назва:
Охорона природи на рекреаційних територіях
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
22,47 KB
Завантажень:
97
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
За Законом «Про природно-заповідний фонд України», в природ-них заповідниках забороняється:*
будівництво споруд, шляхів сполучення, об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю природних заповідників, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку, стоя-нок транспорту, забороняються також проїзд І присутність сторонніх осіб, домашніх тварин, механічних транспортних засобів, лісосплав, проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового ба-р'єру над територією заповідника;*
геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, руйнування геологічних відшарувань, порушення ґрунтового покриву та гідрологічного режиму, застосування хіміч-них засобів, усі види лісокористування, заго-тівля кормових трав, лікарських та Інших рос-лин, квітів, насіння, очерету, випасання худо-би, вилов і знищення звірів і птахів, порушен-ня умов їхнього оселення, гніздування;*
мисливство, рибальство, інтродукція но-вих видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обгрунтова-ну ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком тих, що не-обхідні для виконання наукових досліджень.
У природному заповіднику допускається:*
виконання відновлю вальних робіт на зем-лях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів заповідника внаслідок антропогенного впливу — відновлення гідрологічного режиму, збережен-ня та відновлення рослинних угруповань, що Історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо;*
здійснення протипожежних та санітарних заходів, які не порушують режим заповідників; виконання науково-дослідних робіт зі збором колекцій, стаціонарні дослідження на облад-наних ділянках (ключах), природоохоронна освітня і виховна діяльність.
В Україні створені і функціонують природні заповідники: Поліський, Розточчя, Медобори, Канівський, Дніпровсько-Орільський, Луган-ський, Український степовий, Дунайські Плавні, Ялтинський, Мис Мартьян, Карада-зький, Карпатський.
Бїосферні заповідники — це природоохо-ронні науково-дослідні установи з міжнародним статусом. Вони створюються для збереження в природних станах типових природних комп-лексів біосфери, здійснення фонового екологіч-ного моніторингу, вивчення навколишнього природного середовища, його змін під дією ан-тропогенних факторів. Ці заповідники утворю-ють на базі природних заповідників, національ-них парків. До 'їхнього складу включають тери-торії та об'єкти природно-заповідного фонду інших категорій та земель. Вони належать до світової мережі біосферних заповідників. У ме-жах біосферних заповідників виділяються «зони» за їхнім цивільним призначенням:*
заповідна зона — призначена для збере-ження і відновлення найцінніших природних та мінімально порушених антропогенними факторами природних комплексів, генофон-ду рослинного і тваринного світу;*
буферна зона — створюється з метою запобігання негативному впливу на заповідну зону господарської діяльності на прилеглих те-риторіях;*
зона антропогенних ландшафтів — об'єд-нує території Із землекористуванням, лісоко-ристуванням, водокористуванням, поселення-ми, рекреацією та іншими видами господар-ської діяльності.
У біосферних заповідниках можуть бути та-кож території регульованого заповідного режи-му (регіональні ландшафтні парки, заказники, заповідні урочища).
Важливо, що наукові дослідження, спосте-реження за станом навколишнього природного середовища та інша діяльність біосферних заповідників здійснюється на міжнародному рівні. В Україні створено біосферні заповідники: Асканія - Нова, Чорноморський, Карпатський.
Заказники — це природні території (чи ак-ваторії), в яких зберігаються і відтворюються природні комплекси або їхні компоненти. Зе-мельні ділянки, водні та Інші природні об'єкти, які оголошені заказниками, знаходяться в ре-жимі охорони. Залежно від мети І режиму охо-рони організовуються лісові, зоологічні, гідро-логічні, геологічні ландшафтні заказники.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Курсова робота на тему: Охорона природи на рекреаційних територіях

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок