Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Ринок грошей

Ринок грошей

Назва:
Ринок грошей
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,49 KB
Завантажень:
55
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Курсова робота
з курсу “ Економічна теорія ”
на тему: Ринок грошей


План
Вступ
1. Поняття і основні форми грошового капіталу
2. Нагромадження позичкового капіталу
3. Вплив кредиту на капіталізацію грошових відносин
Висновки
Список використаної літератури
ВСТУП
Головним засобом впливу грошей на розвиток макроекономічних процесів, у т.ч. на процес економічного відтворення, є кредит. Необізнаній з економічною теорією людині здається, що кредитні відносини як давня форма економічних зв'язків між кредитором і позичальником є дуже простими: позичив на якийсь час гроші — вчасно поверни їх, заплативши за це у вигляді відсотка відповідну винагороду. Хто з нас не вдавався до таких дій?! Однак у дійсності кредит є однією з найскладніших за структурою та характером впливу на розвиток процесу виробничого відтворення форм економічних зв'язків. Через те в еко-номічній теорії, зокрема в теорії грошей, існує безліч проблем, які на протязі багатьох десятиріч є предметом дискусій і тому не мають чітких наукових визначень. «Функції кредиту,— писав ще 1848 р. у своїй і досі ак-туальній книзі “Основи політичної економії» англійський економіст Дж. Ст. Мілль,— викликають стільки нерозумінь і таку плутанину понять, як жодне з інших понять полі-тичної економії»1.
Про які складнощі економічної теорії йдеться і на що попервах слід звернути увагу? Таких проблем багато. Це, насамперед, чіткість у з'ясуванні змісту понятійного апа-рату. На фундаменті кредитних відносин формуються різні форми капіталу — грошовий, лихварський, позичковий, банківський. Який зміст цих понять і якою є специфіка економічних відносин, що ними виражається. На це, влас-не вихідне, питання в теорії кредиту не завжди дається вичерпна відповідь.
Актуальність обраної для написання теми курсої роботи зумовлена тим фактом, що фундаментом, на якому споруджується вся система кре-диту, є мобілізація й нагромадження банківсько-кредитними установами тимчасово вільних коштів і формування з них позичкового капиталу. Цілком зрозуміло, що коли такого нагромадження не відбувається, то й сам кредит стає неможливим у цьому випадку необхідних коштів, що їх можна було б давати в борг, престо не існує.
Метою курсової роботи стало вивчення наступних питань – пняття і основних форм грошового капіталу, нагормадження позичкового капіталу, впливу кредиту на капіталізацію грошових відносин.
Для досягнення поставленої мети використовувалася наступна література: Савлука М.І. “Гроші та кредит”, Івасіва Б.С. “Гроші та кредит”, Гальчинського А.С. “Теорія грошей” та інші.
Курсова робота складається з вступу, розділу 1 “Поняття і основні форми грошового капіталу”, розділу 2 “Нагормадження позичкового капіталу”, розділу 3 “Вплив кредиту на капіталізацію грошових відносин” та висновків.
1. Поняття і основні форми грошового капіталу
Поняття «капітал», одним із різновидів якого є грошовий капітал, багатозначне. Тому в економічній теорії існує досить багато різних визначень, які загалом відображають різні аспекти реалізації цієї економічної категорії. Торкнемося цього питання докладніше. Це до-поможе нам грунтовніше розібратися в понятійному апа-раті, що використовується при характеристиці процесу нагромадження позичкового капіталу, а звідси — розвитку кредитних відносин.
Капітал як чинник виробництва має свої особливості. Він є похідним чинником, економічне застосування якого — результат процесу виробництва. Скажімо, ви будуєте тек-стильну фабрику, а потім використовуєте її як чинник виробництва чоловічих сорочок; ви збираєте комп'ютер, потім використовуєте його при навчанні студентів і т.ін.
Отож у характеристиці капіталу винятково важливим визначенням є те, що за суттю він — похідний (вторинний) чинник виробництва. А тому капітал розглядається як накопичена (минула) праця, або, як на цьому часто наго-лошується, накопичене багатство, що утворює необхідні умови виробничого процесу. За висловом А.Сміта, капі-тал — це певний запас уречевлених засобів виробництва. Запаси, за його оцінкою, діляться на дві частини' одна з них іде на споживання, інша — на цілі подальшого ви-робництва А відтак капіталом вважається накопичене багатство, що утворюється перевищенням виробництва над споживанням і використовується з метою одержання при-бутку1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Ринок грошей

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок