Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Функції ринку та форми їх реалізації

Функції ринку та форми їх реалізації

Назва:
Функції ринку та форми їх реалізації
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
19,01 KB
Завантажень:
126
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра політичної економії
Курсова робота на тему:
Функції ринку та форми їх реалізації
Виконав студент
першого курсу
факультету маркетинг
спеціальності 6108-2гр.
Гринь Тарас
Васильович
Перевірив:
Комяков Олександр
Михайлович
Київ-2000

План.
1. Вступ.
2. Ринок як економічна категорія, сутність ринку.
3. Функції ринку.
4. Форми реалізацій функцій ринку.
5. Висновок.
1.Вступ.
У результаті виникнення суспільного поділу праці, приватної власно-
сті на засоби виробництва й економічного відокремлення товаровиро-
бників суспільне виробництво набуває товарної форми. На певному етапі розвитку (капіталізм) ця товарна форма стає пануючою , а товаро-грошові відносини починають опосередковувати практично всі відносини суспільства. Економіка, в якій товаро-грошові відноси-
ни є пануючими, в літературі отримала назву “ринкової економіки”.
Ключовим елементом конструкції “ринкової економіки” є ринок. З часу виникнення ринку різні напрями та школи економічної думки неодноразово тлумачили його сутність.
Обравши за предмет розгляду таку тему, як функції ринку та фор-
ми їх реалізації, я маю за мету розкрити економічну сутність ринку,
тобто, що таке ринок, як взагалі одна з категорій товарного виробни-
цтва, що ринок представляє собою, а також визначити його основні функції. І звичайно за рахунок чого реалізуються функції на ринку.
 
2. Ринок як економічна категорія, сутність ринку.
Мабуть,найпопулярнішим словом сьогодні в нашому суспільстві як
на побутовому рівні,так і в наукових працях, публіцистиці є слово “ринок”.Зумовлено це переходом України в нову систему координат,
якою для нас є ринкова економіка .Які ж причини їївиникнення,умо-
ви, в яких вона відтворюється,функції,які виконує в суспільстві?Для
того, щоб відповісти на ці запитання,слід з’ясувати, що являє собою
ринок.
В науковому плані ринок являє собою складне багатопланове поня-
ття , тому важко дать яке-небуть єдине визначення ринку, яке б повні-
стю відбило його суть.Суть даного поняття заключається в тому ,що
ринок—це сукупність економічних відносин,які виникли з приводу купівлі-продажу товарів та послуг в грошовій формі.
Ринок—це складне багатогранне явище. Ринкові відносини суттєво відрізняються в різних країнах за ступенем розвитку, особливостями модифікації, рівнем зрілості, історичними, соціальними та іншими оз-
наками. Ринок для американця, західноєвропейця, японця виглядає по-різному, й це цілком природно, якщо врахувати, що американська “ринкова економіка” тяжіє до класичної моделі підприємства, фран-
цузька тяжіє до державного “дирижизму” [№4 , стр 194 ], західноєвро-
пейська до “соціального ринкового господарства”, а японська до “корпоративного патерналізму”. Відповідно до цього Україна повинна мати ринок, який би відповідав її національним особливостям, а не американський або корейський.
Розглянемо ринок, як систему виробничих відносин. Ринкові відно-
сини , як і інші економічні відносини, носять об’єктивний характер. Вони виникають на певній стадії суспільного відтворення—стадії об-
міну. Дуже часто говорять, що ринкові відносини-- це відносини
обміну. Головними суб’єктами ринкових відносин являються прода-
вець та покупець. Суб’єктами ринку можуть бути фізичні чи юридич-
ні особи, держава також може бути суб’єктом ринку.[див. схему №1 на стр. 2]. Крім продавця та покупця на ринку може діяти посередник,
який допомагає продавцю та покупцю найти один одного.
Схема № 1 [ №4 , стр.198 ]
ДЕРЖАВА
 
Державні, колек- Іноземні фірми та
тивні, приватні громадяни
підприємства та їх
об’єднання
Суб’єкти
Різні установи Громадяни
та організації України
В умовах суспільного поділу праці між виробником (продавець) і споживачем (покупцем) об’єктивно виникають відносини з приводу обміну товару. Розвиток обміну призводить до того, що обмін товара-
ми опосередковується грошима, приймає форму купівлі- продажу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Курсова робота на тему: Функції ринку та форми їх реалізації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок