Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Роль держави у становленні та розвитку ринкової економіки України

Роль держави у становленні та розвитку ринкової економіки України

Назва:
Роль держави у становленні та розвитку ринкової економіки України
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,44 KB
Завантажень:
196
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КУРСОВА РОБОТА
Роль держави у становленні та розвитку ринкової економіки України


ЗМІСТ
Вступ
Розділ І. Економічна природа державного регулювання економіки
1.1. Сутність державного регулювання, його необхідність і пра-ктичне значення
1.2. Напрямки політики державного регулювання економіки
1.3. Важливість ролі держави у становленні та регулюванні економіки
Розділ ІІ. Застосування на практиці методів державного регулювання економіки
2.1. Прямі та непрямі методи державного регулювання економіки
2.2. Правове регулювання економіки
2.3. Адміністративні методи державного регулювання економіки
2.4. Економічні та пропагандистські методи державного регу- лювання економіки
Висновки
Використана література


ВСТУП
Державне регулювання економіки покликане забезпе-чувати її рівновагу і сталий розвиток. Конкретні напрям-ки, форми та масштаби державного регулювання економі-ки визначаються характером і гостротою економічних, соціальних, екологічних та інших проблем у будь-якій країні певного періоду.
Державне регулювання економіки в умовах ринкового господарства є системою типових заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру, які здійснюють правомочні державні установи та суспільні організації з метою стабілізації та адаптації існуючої соціально-еконо-мічної системи до умов, що змінилися.
Процес регулювання економіки потребує вжиття ком-плексу організаційних, економічних, фінансових і управ-лінських заходів як складових ефективної реалізації полі-тики суспільного розвитку.
Основною метою сучасного державного регулювання еко-номіки є її переведення на інтенсивний шлях розвитку з послідовним скороченням видатків на екстенсивне зро-стання і вкладень в інтенсифікацію ефективного викори-стання вже створеного господарського потенціалу.
В Україні здійснюється економічна реформа. Тому сьо-годні як ніколи потрібні зусилля для пожвавлення госпо-дарського життя з метою забезпечення стабілізації еконо-міки та економічного розвитку. Орієнтація на такий ре-зультат передбачає використання певних засобів, механізмів та інструментарію державного регулювання економіки.


Розділ І.ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
1.1. Сутність державного регулювання, його необхідність і практичне значення
Реформи, що здійснюються у країні, покликані змінити характер участі держави в господарській діяльності, зменшити частку державної власності, створити економічні умови для забезпечення високої ділової активності. Будь-яка масштабна акція потребує скрупульозної підготовки та виваженості. Мета державного регулювання економіки — створити таку господарську систему, яка б орієнтувалася на вибір найефективніших варіантів використання наявних факторів виробництва та забезпечення сприятливих соціально-економічних умов життєдіяльності. Орієнтирами, яких дотримується держава у процесі ре-гулювання економіки, є показники, що характеризують рівень економічного розвитку та якість життя: тривалість життя людини, дохід (валовий внутрішній продукт) на душу населення, рівень зайнятості, ступінь реалізації прав людини, стан навколишнього середовища.
Отже, конкретніше державне регулювання можна ви-значити як вплив держави на відтворювальні процеси в економіці відповідними засобами з метою зорієнтувати суб'єктів господарювання і окремих громадян на досяг-нення цілей і пріоритетів державної політики суспільно-го розвитку. Державне регулювання — це майже всі функції держави, пов'язані з економічною та економіко-соціальною діяльністю і покликані забезпечити умови фун-кціонування ринкової економічної системи.
Державне регулювання охоплює всі напрямки суспільного виробництва. Однак першочергова увага приділяється регулюванню відносин власності та підприємництва, інвестицій і структурної перебудови галузей мате-ріального виробництва, соціального розвитку й ринку праці, фінансового ринку та грошового обігу, територіальних про-порцій і регіональних ринків, природокористування, зовнішньоекономічної діяльності. Ці питання становлять основний зміст державного регулювання економіки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Курсова робота на тему: Роль держави у становленні та розвитку ринкової економіки України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок