Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Роль і місце прибутку в економіці підприємства

Роль і місце прибутку в економіці підприємства

Назва:
Роль і місце прибутку в економіці підприємства
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
16,46 KB
Завантажень:
328
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Курсова робота
на тему:
Роль і місце прибутку в економіці підприємства


ВСТУП
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю то-варно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового дохо-ду, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три категорії:
доходи від капіталу, землі та доходи від праці. Вважалося, що кожен із видів доходів є обов'язковою винагородою для одержувача за надані ним послуги у народному господарстві.
Це добре розуміли ще засновники класичної школи А. Сміт, Дж.Ст. Мілль, які брали до уваги історичний і юридичний факт володіння тим чи іншим капітальним майном, землею або капіталом (засобами виробництва, матеріала-ми, коштами) як основу вирішення питання про походження прибутку.
Спочатку у політичній економіці, а потім і у фінансовій науці усі джере-ла доходів поділялися на фундирувані й нефундирувані, тобто пов'язані й не пов'язані з капітальним майном, отже, і розподіл доходів здійснювався за двома категоріями: доходи від капітального майна взагалі і доходи від праці, що не пов'язані з володінням капіталом. Дохід від капітального майна, у свою чергу, об'єднував земельну ренту і дохід від капіталу.
Д. Рікардо виявив протилежну залежність між прибутком та земельною рентою, між заробітною платою і прибутком. Яка частина продукту спла-чується у формі заробітної плати — питання надзвичайно важливе при вивченні прибутку. Останній буде високий або низький у тій самій пропорції, в якій буде низькою чи високою заробітна плата, писав він.
А. Сміт і Д. Рікардо відокремили поняття прибутку в особливу економіч-ну категорію, яку досліджували у тісному зв'язку із процесом накопичення ка-піталу, із факторами зростання суспільного багатства.
У різні часи Сміт трактував прибуток як:
1) закономірний результат продуктивності капіталу;
2) винагороду капіталістові за його діяльність і ризик;
3) вирахування з частини неоплаченої праці найманого робітника.
Пояснення джерел виникнення прибутку, яке зробив А. Сміт, набуло розвитку в різноманітних напрямках подальших теорій прибутку.
У працях декого з теоретиків того часу панували й такі варіанти тракту-вання прибутку, як винагороди за збереження капіталу (теорія стриманості), страхової премії за ризик, що йому підвладна будь-яка діяльність підприємця, а також сприйняття прибутку як результату виявлення законів мінового про-цесу і вартості, що виникає завдяки зростанню капіталу з часом.
1. Роль і місце прибутку в економіці підприємства
У Законі України «Про під-приємства в Україні» записано:
«Підприємство — самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який ... здійснює ви-робничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного при-бутку (доходу)... На всіх підпри-ємствах основним узагальню-ючим показником фінансових результатів і господарської діяльності є прибуток (доход)». Цими нормативними положен-нями визначається роль і місце прибутку в економіці підпри-ємства.
1.1 Прибуток підприємства — це перевищення доходів від його діяльності над сумою ви-датків; він являє собою єдину форму його власних нагромад-жень. Податок на додану вар-тість і акцизний збір, які надхо-дять у складі виручки від реалі-зації продукції підприємств, являють собою форми центра-лізованих нагромаджень, у повній сумі надходять у розпо-рядження держави, формуючи значну частку прибуткової частини державного бюджету.
На відміну від ПДВ і акциз-ного збору, прибуток, що його одержують підприємства у сфе-рі виробництва товарів і послуг, хоч він також є одним із го-ловних джерел формування централізованих фінансових ресурсів держави, в значній своїй частині використовується тими підприємствами, які його одержали, на збільшення виробницгва, реконструкцію і технічне переозброєння їх основних засобів, удоско-налення технології, матеріальне заохочення трудящих соціальний розвиток колективів.
Законодавство України, яке регулює господарську діяльїність суб'єктів підприємництва і порядок організації бухгалтерського обліку і звітності, з одного боку, і систему оподаткування прибугку — з іншого, під «прибутком» визначає два різних економічних явища.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Курсова робота на тему: Роль і місце прибутку в економіці підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок