Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Ринок як одна з категорій товарного виробництва

Ринок як одна з категорій товарного виробництва

Назва:
Ринок як одна з категорій товарного виробництва
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
36,52 KB
Завантажень:
84
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Ринок як одна з категорій товарного виробництва


ВСТУП
У процесі становлення й розвитку товарно-грошових відносин формується такий найважливіший їх елемент, як ринок. Тому причини виникнення товарно-грошових відносин розкривають і причини виникнення товарного обігу й ринку. Водночас ринок (як окремий елемент) — це складне утворення, він має свою власну структуру, для його функціонування й розвитку необхідні специфіч-ні умови. З часу виникнення ринку різні напрями та школи економічної думки неоднозначно тлумачили його сутність.


1. Сутність і структура ринку
Економічний зміст поняття «ринок». Ринок як одна з категорій товарного виробництва у процесі еволюції за-знав істотних кількісно-якісних змін, що не могло не позначитися на його визначенні в останні понад два сто-ліття. У працях А. Сміта і Д. Рікардо термін «ринок» не набув чіткого політекономічного визначення, оскільки його відносили до зовнішніх, поверхових явищ ринкової економіки, а тому використовували переважно для ха-рактеристики ринкового попиту.
Першу спробу дати наукове визначення ринку зробив французький економіст О. Курно. На його думку, цей термін позначає «будь-який район, на якому взаємовід-носини покупців і продавців вільні, тому ціни на одні й ті самі товари мають тенденцію легко й швидко вирівню-ватися». Англійський економіст А. Маршалл стверджу-вав, що «чим досконаліший ринок, тим сильнішою є тен-денція до того, щоб у всіх його пунктах в один і той са-мий час платили за одну й ту саму річ однакову ціну». У підручнику «Економікс» ринок розглядається як «інститут або механізм, який зводить покупців (представників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і і послуг». Американський економіст П. Хейне стверджу-вав, що «ринок — це набір взаємозв'язків, або процес конкурентних торгів». Наведені визначення об'єднує те, що всі вони виходять із тлумачення західними науковця-ми предмета економічної науки, тобто без акцентування уваги на вивченні виробничих або економічних відносин. Крім того, не слід обмежувати ринок лише сферою товар-ного обміну, оскільки ринок передбачає грошовий обіг, у тому числі ринок цінних паперів.
У сучасній політичній економії відповідно до предме-та цієї науки на передній план при визначенні сутності ринку виходить система або певна сукупність економіч-них відносин, а також робиться спроба пов'язати його з певними функціями (формування попиту й пропозиції та ціни на товари). Крім того, необхідно з'ясувати основні суб'єкти ринку, між якими виникають і розвиваються такі відносини.
В одних визначеннях такими суб'єктами називають сукупність покупців, у других — виробників і спожива-чів, продавців і покупців, у третіх — домашні господар-ства, підприємців і уряд, у четвертих — господарюючих суб'єктів. З погляду принципу історизму суб'єктами рин-ку найдоцільніше називати домашні господарства (у то-му числі окремих індивідів), різні типи фірм і організа-цій (насамперед крупні корпорації) та державу (у тому числі наднаціональні органи).
Сучасний ринок — певна сукупність економічних відносин між до-машніми господарствами, різними типами фірм та організацій (насамперед крупними компаніями) і державою (у тому числі над-національними органами) з приводу купівлі товарів і послугу сфе-рі обігу та механізм забезпечення цього процесу відповідно до за-конів товарного виробництва і грошового обігу. Щоб дати комплексне (або системне) визначення сут-ності ринку, необхідно з'ясувати його функції.
Основними функціями ринку є:
1. Ціноутворююча функція. Остаточне визначення вартості товарів і послуг та їх реалізація, перетворення продукту праці на товар.
2. Відтворювальна функція. Забезпечення безперерв-ності процесу суспільного відтворення (зокрема зв'язку між виробництвом і споживанням), формування цілісної національної економічної системи та її зв'язку з іншими національними економіками в масштабі світового ринку. З допомогою цієї функції здійснюється оборот сукупного суспільного продукту та його складових частин.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Курсова робота на тему: Ринок як одна з категорій товарного виробництва

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок