Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Світове господарство, сутність, об'єктивні основи становлення, етапи розвитку

Світове господарство, сутність, об'єктивні основи становлення, етапи розвитку

Назва:
Світове господарство, сутність, об'єктивні основи становлення, етапи розвитку
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
28,87 KB
Завантажень:
165
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.7


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Курсова робота з економічної теорії
Світове господарство, сутність, об'єктивні основи становлення, етапи розвитку


Зміст


Світове господарство, його сутність, об'єктив-ні основи формування та особливості розвитку
На початку XXI ст. окреслився якісно новий рі-вень розвитку продуктивних сил, особливості яких зумовлені постіндустріальними або інформаційними технологіями виробництва і відповідними їм виробни-чими відносинами, а також відносинами інтелектуаль-ної власності. Але різноманітні форми суспільного та економічного розвитку, розмаїття і взаємозалежність країн світу на основі об'єктивних економічних проце-сів і законів збережуться, очевидно, ще надовго.
Зародження і формування стабільних економічних відносин між державами і господарюючими суб'єкта-ми різних країн, інтернаціоналізація господарських зв'язків — це об'єктивна історична тенденція розвит-ку продуктивних сил зумовлена міжнародним поді-лом праці (МПП), неможливістю національної еконо-міки забезпечити виробничі та інші потреби країни лише за рахунок власних ресурсів, сил і чинників. Тенденція до утворення світового господарства, інтер-націоналізації економіки поступово охоплює всі краї-ни світу незалежно від рівня розвитку, а загальною необхідною та достатньою передумовою цих процесів є перехід до індустріальної стадії розвитку продуктив-них сил — до великого машинного виробництва, яко-му стають «тісними» та «вузькими» національні межі.
Світове господарство — сукупність національних економік, їх виробничих, торгових, кредитних, науково-технічних, фінансо-вих та інших організаційних об'єднань та підприємств, об'єдна-них міжнародним поділом праці, й відповідна система міжна-родних економічних відносин.
У своєму розвитку світове господарство пройшло кілька етапів.
Доіндустріальна стадія виробництва — кінець XVII ст. Світове господарство виникло ще на доіндустріальній стадії виробництва із зародженням між-народної торгівлі й формувалося до кінця XVII ст.
Початок XVIII — середина XIX ст. Характери-зується подальшим розвитком виробництва товарів, зростаюча маса яких надходить у регулярний обмін між країнами; перетворенням зовнішньої торгівлі на частину національної економіки; виникненням світового ринку — вищого досягнення капіталізму.
Кінець XIX — початок XX ст. Саме в цей пері-од завершилося формування світової системи госпо-дарства на основі великого машинного виробництва.
Кінець 20-х — середина 80-х років XX ст. Після
Першої світової війни почався процес якісних змін системи світового господарства, який завершився з па-дінням колоніальної системи. Світова економіка роз-кололася на дві основні системи — соціалістичну та ка-піталістичну і була доповнена багатьма колоніальними країнами, які звільнилися від зовнішньоекономічної за-лежності. У цей період ринкова економіка суттєво тран-сформувалась у напрямі соціального господарювання. Щільніше почали переплітатися ринкові інструменти з державним регулюванням на макрорівні. З розвитком продуктивних сил і господарських відносин активно ут-верджувалась змішана економіка. Ринкову систему сві-тового господарства в середині 80-х років XX ст. утво-рювало понад 160 країн, у тому числі понад ЗО індус-тріальне розвинутих.
5. Кінець 80-х — початок 90-х років XX ст. Визна-чальною рисою цього етапу є наростання інтеграційних процесів у виробництві, розвиток їх організаційно-еко-номічних форм, пов'язаних з виробництвом товарів і комплектуючих у різних країнах. На формування сві-тового господарства в 90-ті роки XX ст. вплинуло відок-ремлення більшості країн Східної Європи від соціаліс-тичної системи господарювання, ліквідація Ради еконо-мічної взаємодопомоги (РЕВ) і розпад СРСР, утворення нових незалежних держав.
Загалом світове господарство наприкінці XX — на початку XXI ст., зберігаючи розмаїття, велику кіль-кість суперечностей і різнопланових тенденцій, все ж є більш цілісним, інтегрованим і динамічним, ніж у середині XX ст., і набуває глобального характеру. Для нього стали характерними нові економічні зв'язки і відносини, розширилися митні й політичні союзи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Курсова робота на тему: Світове господарство, сутність, об'єктивні основи становлення, етапи розвитку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок