Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Інфляція: причини та механізми. Інфляційні процеси в Україні

Інфляція: причини та механізми. Інфляційні процеси в Україні

Назва:
Інфляція: причини та механізми. Інфляційні процеси в Україні
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
26,79 KB
Завантажень:
226
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ:
ІНФЛЯЦІЯ: ПРИЧИНИ ТА МЕХАНІЗМИ.ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ


Зміст
Вступ……………………………………………………………………3
1. Суть інфляції. Вимірювання інфляції…………………………..5
2. Причини інфляції. Види інфляції……………………………....9
3. Соціально-економічні наслідки інфляції……………………...16
4. Методи реалізації антиінфляційної політики у державі. Інструменти цієї політики……………………………………...18
5. Інфляційні процеси в Україні у 2002-2005 роках…………….23
Висновки…………………………………………………………...33
Список викоританої літератури…………………………………..36
Вступ
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на забезпечення стабільності фінансово-кредитної системи та фінансового стану в цілому. Запорукою цього, серед іншого, має бути стан “керованості” інфляційними процесами. Необхідність у цьому викликана тим, що інфляція не лише призводить до тяжких соціально-економічних наслідків – за умов інфляції втрачається ефективність дії та відбувається деформація інструментів макроекономічного регулювання.
Особливо виразно деформація економічних механізмів проявляється в умовах гіперінфляції. В економічній науці вважається, що інфляція переходить в гіперстадію за умов перевищення швидкості росту цін 50% на місяць. Прикладом того є Німеччина 1920-1923рр., Австрія 1921-1923рр., СРСР 1921-1924рр., Грeція 1943-1944рр., Латиноамериканські країни 1970-1980рр. Інфляція в Угорщині після ІІ Світової війни була найвищою з усіх, відомих в історії світової економіки. 3 червня 1946 року були випущені банкноти на суму мільярд білліонів (1 млрд.млрд.). У червні 1946 року Золотий пенге 1931 випуску коштував 130 трильйонів паперових пенге. Ось чому вивчення інфляції є таким важливим і актуальним. У своїй роботі я намагався визначити суть, причини і наслідки та шляхи подолання інфляційних криз.
Iсторично склалося так, що одна з нових й, у деякому вiдношеннi, найважливiша функцiя уряду полягас в тому, щоб стабiлiзувати економiку, тобто допомагати iй забезпечувати повну зайнятiсть ресурсiв i стабiльний рiвень цiн. Перед вченими-економiстами стоїть завдання глибоко й конкретно вивчати явища i тенденцii у розвитку свiтовоi економiки. Одне з перших мiсць посiдас аналiз iнфляцii та факторiв, що ii обумовлюють.
У процесi розвитку сучасної змiшаної економiки ступiнь державного втручання, а у рамках останнього-вибiр адекватної макроекономiчної полiтики, що дозволяс запобiгти зростанню iнфляцii та безробiття, мають особливе значення.
Макроекономiчна теорiя дає достатньо чiткi рекомендацii вiдносно умов й наслiдкiв подiбних рiшень.
Жодна з вiдомих нинi ринкових економiчних систем не функцiонує стихiйно. Всi вони являються об’єктами державного регулювання. При цьому напрямок й форми державного втручання змiнюються вiдповiдно до ситуацii, що склалася у економiчнiй системi.
Манiпулювання податками й розмiрами видаткiв бюджету, контроль за цiнами є одними з головних iнструментiв, за допомогою яких уряд може сприяти подоланню безробiття та iнфляцii.
Мета курсової роботи – охарактеризувати види та причини інфляції, методи та шляхи її усунення, а також інфляційні процеси в Україні.
Предметом дослідження є інфляція , її види та інфляційні процеси в Україні.
Методи дослідження: описовий, порівняльний, структурний.
Структура роботи. Дана робота складається із вступу, п’яти пунктів, висновку та списку використаної літератури.
1.Суть інфляції. Вимірювання інфляції
Інфляція – це процес зростання загального рівня цін в країні в наслідок порушення закону грошового обігу. Інфляція виникає тоді, коли в обігу знаходиться надлишкова кількість грошей (готівкових і безготівкових) [3.-С.5].
Рівень інфляції показує, як змінилися ціни в економіці, і вимірюється за допомогою індексів цін (індексу споживчих цін, дефлятора ВВП тощо) як різниця між значенням цього індексу за певний період (у відсотках) та 100%.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Курсова робота на тему: Інфляція: причини та механізми. Інфляційні процеси в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок