Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> курсова робота безкоштовно: Функції ринку та форми їх реалізації

Функції ринку та форми їх реалізації / сторінка 6

Назва:
Функції ринку та форми їх реалізації
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
18,85 KB
Завантажень:
257
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
гроші, нерухомість, предмети споживання.
Розглянемо таке питання як конкурентна ринкова ціна та меха-
нізм її встановленння.
Попит і пропозиція взаємопов’язані, це дві сторони однієї меда-
лі. В кожний момент часу між ними певне співвідношення . нормальним співвідношенням попиту і пропозиції являється їх рівновага. Рівновага—це співвідношення між об’ємом та структурою попиту на товари, послуги та об’ємом, а також струк-
турою їх пропозиції. Рівновазі попиту та пропозиції відповідно
встановлення ринкової конкурентної ціни. Для того, щоб розгляну-
ти механізм встановленння ринкової конкурентної ціни, необхідно об’єднати аналіз попиту та пропозиції.
Малюнок №1. Ринкова конкурентна ціна. ( С- точка рівноваги.)
[№ 10 стр.101]
 
P
4
3
2
 
1
Q
З малюнка №1 видно, що тільки при ціні, рівній трьом одиницям, кількість товарів, на які є попит, рівне його кількості, яке буде поставле-
не виробником. Будь-яке знищення ціни призведе до того, що попит буде перевищувати пропозицію. Будь-яке підвищення цін призведе до того, що пропозиція буде перевищувати попит.
Положення А довго утримуватись не може. По мірі накопичень то-
варів конкуруючі продавці будуть дещо знижувати ціни з тим, щоб
реалізувати всі запаси.
Положення Е також являється нестійким. Попит не перевищу пропо-
зицію, сховища пустішають, та невдоволені покупці, які хочуть при-
дбати товар, почнуть давати більш високу ціну. Ціни почнуть рости.
Єдиною врівноваженою ціною, ціною, яка може зберегтись достатньо довгий час являється така ціна, при якій об’єм пропозиції та об’єм попи-
ту рівні одне одному. Конкурентна рівновага завжди знаходиться в точці перетину кривих попиту та пропозиціїю.
Ринкове ціноутворення представляє такий механізм господарювання,
Який здійснюється без централізованого керівництва ( якщо на цьому ринку в якості одного з суб’єктів не виступає держава). Ціна рівноваги координує дії мільйонів людей, кожний з яких переслідує власну ко-
ристь, причому координує таким чином, що кожний з учасників в зді-
лці виграє. В результаті дії багатьох людей, кожний з яких хвилюється
лише про свою вигоду, стихійно і незаплановано виникає більш-менш
впорядкована економічна структура.
Ринкова ціна рівноваги виконує три наступні функції:
передає інформацію; стимулює впровадженню найбільш економічних методів виробництва; розподіляє прибутки ( встановлює, хто і яку частину виробленого продукту отримує).
Важливою характеристикою ринку являється конкуренція. Конкуренція представляє собою одну з форм змагань у виробництві, що
сприяє його розвитку. Змагання сприяє підвищенню якості продукції, зниженнню рострат на його виробництво, появу нових видів продукції, вдосконаленню техніки та технології. Вона стимулює творчість, ініціативність, ріст кваліфікації, проффесіоналізму. Внаслідок чого конкуренція виступає потужним стимулом розвитку продуктивних сил суспільства.
Однак змагання може проявлятись в різних формах. Конкуренція—це
змагання у формі суперничества, коли кожний товаровиробник переслі-
дує власний економічний інтерес, не разуючись з інтересами інших товаровиробників. Внаслідок чого конкуренція виступає як виробниче
відношення: антагоністична боротьба за збереження економічного су-
б’єкта в системі суспільного виробництва та за кращі умови його від-
творення.Тому у конкуренції є і об’єктивні негативні наслідки: соціа-
льне розслоєння суспільства, нерівність, бідність, нестійкість і невизна-
ченість розвитку виробництва.
Було б неправомірно зводити конкуренцію тільки до певної соціаль-
но-економічної форми виробничого суперництва.Конкуренція являє-
ться також складним механізмом координації суспільного виробницт-
ва.Конкурентна система--це складний механізм непроізвольної коор-
динації, діючий через систему цін та ринків, механізм зв’язку, діючий
для об’єднання знань і дій міліонів різних індивідумів. Вона володіє своєрідним внутрішнім порядком, підчиняється своїм специфічним за-
кономірностям.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Курсова робота на тему: Функції ринку та форми їх реалізації

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок