Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Безкоштовно курсова робота скачати: Функції ринку та форми їх реалізації

Загрузка...

Функції ринку та форми їх реалізації / сторінка 9

Назва:
Функції ринку та форми їх реалізації
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
18,85 KB
Завантажень:
257
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Але
значна їх частина з них невзмозі тривалий час нормально існувати та
витримати конкуренцію з більш потужними підприємствами.До того
ж постійно росте тей мінімум грошових средств, який дозволяє бути
конкурентноспроможним.
П’ятий напрямок: конкуренція сприяє розвиткуринкового господа-
рства до монополії.
Не по чіємусь умислу, а стихійно та об’єктивно суперництво про-
давців та покупців суттєво змінює всю структуру ринкового просто-
ру.Ці структурні переміни обумовлені слідуючими умовами:
а) конкуренція знищує з ринкової арени всі відсталі та неефективні
господарства.Ця санація економіки супроводжується зазвичай деяки-
ми скороченнями чисельності господарських суб’єктів, особливо по-
мітними в ряді галузей.
б) Ринкове суперництво, як відомо, скріплює позиції потужного виробника. Один промисловий гігант по об’єму випуску продукції можна співставити з сумарною виробничою потужністю декількох і навіть тисяч мілких виробників. Тому ринкове господарство швидше за все збільшується за рахунок абсолютного і відносного посилення ролі великих власників.
в) Головний фронт змагань на ринковому просторі проходить між арміями продавців та армією покупців, які стоять на різних позиціях по відношенню до рівня ціни. Яка ж армія може впевнено виграти битву? Звичайно та, що більше сплочена і в результаті може нав’язати супернику свою ціну. Виходить—як це не пораження пара-
доксальним—перемогу в крупному конкурентному змаганні може дати монополістичне об’єднанням протиборствуючих сил.
Значить, об’єктивна логіка розвитку ринка така, що вільна конку-
ренція сама пропонує монополію, рух йде від одного протиборствую-
чого стану ринку до іншого.
Сучасна конкуренція державно регульована. Державне регулюван-
ня конкурентних відносин полягає в дотриманні оптимального поєд-
нань монопольно-регулюючих та конкурентних сил на таких чи інших ринках. Засобами державного регулювання є законодавство про правила створення й припинення діяльності підприємств і регу-
лярний вибірковий контроль з боку виконавчої влади, в тому числі через аудиторську систему.
Найважливіші напрями державного регулювання економіки, а отже, і встановлення рівноваги національного ринку такі:
антициклічне регулювання, що має короткочасний характер і спрямоване на послаблення циклічних коливань, зниження рівня інфляції;
програмування ( капіталістична планомірність), що має тривалий характер, прагне цілеспрямовано ввпливати на обсяг і напрями капіталовкладень, зміну структури народного господарства, тобто має стратагічні цілі.
Для досягнення, як короткочасних, так і тривалих цілей викорис-
товують:
пряме ( адміністративне) регулювання, що здійснюється за допо-
могою прийняття актів і дій виконавчої влади;
непряме регулювання, що грунтується на використанні різних економічних, фінансових важелів ( зміна ставки податків, нор-
ми подання податкових пільг та ін.). економічна роль держави в цьому разі полягає в тому, що вона забезпечує регулювання суспі-
льного капіталу в цілому.
Основні методи державного регулювання економіки є:
проведення реформ в оподаткуванні корпорацій, державних під-
приємств і підприємств немонополізованого суктора економіки;
державне стимулювання науково-дослідних і дослідно - конст-
рукторських розробок, або науково-технічна політика;
активна амортизаційна політика;
кредитно-грошова політика;
здійснення структурної або промислової політики.
Антимонопольне законодавство в Україні визначає правові основи обмеження монополізму, недопущення недобросовісної конкурен-ції у підприємницькій діяльності та здійснення державного контро-
лю за його дотриманням. Монопольним вважають таке становище підприємств, коли його частка на ринку певного товару перевищує 35 вітсотків і він має змогу самостійно або разом з іншими підприємцями обмежувати тут конкуренцію. Щоб недопустити зловживання монопольним становищем на ринку, створюють компетентні державні органи, які повинні контролювати угоди, що укладаються між підприємцями та органами влади й управління.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Курсова робота на тему: Функції ринку та форми їх реалізації

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок