Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Загальна система здіснення контрольно-перевірочних робіт

Загальна система здіснення контрольно-перевірочних робіт

Назва:
Загальна система здіснення контрольно-перевірочних робіт
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
29,25 KB
Завантажень:
372
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Загальна система здіснення контрольно-перевірочних робіт


ЗМІСТ
Вступ..............................................................................................4


Вступ
Вітчизняна практика, як і практика індустріально розвинених країн, свідчить, що далеко не всі функції, необхідні для динамічного розвитку економіки, й стійкого функціонування і забезпечення повноцінного життя суспільства, реалізуються автоматично за допомогою ринкових відносин. У жод-ній країні реальна ринкова економіка не обходиться без втручання держави. Державне регулювання спостерігається практично у всіх сферах фінансово-господарської діяльності як суб'єктів підприєм-ництва, так і громадян, та охоплює досить широке коло економічних питань.
Методи державного регулювання можна умовно поділити на прямі і непрямі.
Прямі ґрунтуються на владно-розпорядницьких відносинах, а непрямі, до яких належить і політика в сфері оподаткову-вання, передбачають створення економічної зацікавленості або незацікавленості у певних діях. Непря-мі методи регулювання найбільш органічно вписуються в існуючу реальність, і тому в рамках ринко-вої системи вони одержали широке розповсюдження.
Розглядаючи оподатковування в системі державного регулювання, необхідно відзначити деякі йо-го особливості, а саме:
тісний зв'язок податків з державною владою, для якої вони є найважливішим джерелом доходів;
примусовий, законодавче встановлений характер платежів;
вплив податків на економічні процеси.
Примусовий, законодавче встановлений характер оподатковування обумовлений самою приро-дою податкових відносин, і являє собою примусове вилучення частини доходів чи інших активів плат-ників податків з метою забезпечення суспільно-необхідних витрат і реалізації політики перерозподілу національного доходу.
Одне з основних завдань державної податкової політики на сучасному етапі полягає в створенні сприятливих умов для активної фінансово-господарської діяльності суб'єктів економіки і стимулюван-ні економічного росту за допомогою досягнення оптимального сполучення особистих і суспільних ін-тересів, тобто оптимального співвідношення між коштами, що залишаються в розпорядженні платни-ка податків, і коштами, що перерозподіляються через податковий і бюджетний механізми.
На практиці податкова політика здійснюється через податковий механізм, що являє собою сукуп-ність організаційно-правових форм і методів управління оподатковуванням. Держава додає цьому ме-ханізму юридичну форму за допомогою податкового законодавства.
Іншим важливим інструментом державного податкового регулювання економіки є податкові санк-ції їхня роль двоїста тому, що, по-перше, вони забезпечують виконання вимог податкового законо-давства (санкції застосовуються за неналежне виконання зобов'язань перед бюджетом чи позабю-джетними фондами), а по-друге, вони орієнтують суб'єкти економічної діяльності на використання ефективніших форм господарювання. Разом з тим не можна не відзначити, що дієвість санкцій зале-жить від ефективної роботи контролюючих і караючих органів.
Таким чином, розглядаючи основні інструменти податкового регулювання, ми можемо сказати, що за своїм характером воно може бути стимулюючим або стримуючим.
При розробці податкової політики необхідно враховувати інтереси всіх сторін податкових відно-син. 3 одного боку, це прагнення суб'єктів економіки до мінімізації податкових платежів, а з іншого боку — інтереси держави, що виходять з необхідності повної реалізації своїх функцій. Для продуманої податкової політики одним з найважливіших моментів є правильне визначення оптимального роз-міру податкового тягаря, що забезпечує зацікавленість суб'єктів господарювання у підвищенні ефек-тивності виробництва.


1. Поняття податкового контролю і його місце в системі фінансово господарського контролю підприємства податкового аудиту
Державний податковий контроль є суттєвим елементом державного регулювання економіки й обов'язковою умовою ефективного функціонування фінансової системи та економіки країни в ціло-му Його основна мета — сприяння реалізації податкової політики держави в процесі формування І використання бюджетів різних рівнів І цільових державних фондів Від його ефективності в значній мірі залежить економічний добробут держави та й безпека.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Курсова робота на тему: Загальна система здіснення контрольно-перевірочних робіт

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок