Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Вплив управління активами на рентабельність діяльності торгового підприємства

Вплив управління активами на рентабельність діяльності торгового підприємства

Назва:
Вплив управління активами на рентабельність діяльності торгового підприємства
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
36,74 KB
Завантажень:
48
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Вплив управління активами на рентабельність діяльності торгового підприємства
курсова робота з економіки підприємства


зміст


вступ
Актуальність дослідження. Абсолютна величина прибутку виступає узагальнюючим підсум-ковим показником, який характеризує обсяг фінансових коштів під-приємства для розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами, формування фондів підприємства, призначених для стимулювання і розширеного відтворення.
Але цей показник не відображає ступеня ефективності господар-ської діяльності підприємства. Маса прибутку може зростати при не-достатньому використанні ресурсів підприємства, порушенні вимог режиму економії. Тому для характеристики ефективності господарсь-кої діяльності, ступеня використання його ресурсів, раціональності здійснених витрат набуло поширення застосування показників віднос-ної прибутковості, які в економічній практиці одержали назву рента-бельності.
При тій же величині доходів підприємство може мати різний розмір прибутку, що залежить від величини витрат обігу. Розмір витрат обігу формується під впливом таких факторів, як: обсяг товарообороту, його склад та асортиментна структура, джерела надходження товарів, місцезнаходження контрагентів комерційних угод, умови страхування угод, рівень продуктивності праці на підприємстві, ступінь використання ресурсів, структура капіталу, розміри матеріально-технічної бази тощо.
Отже, актуальність дослідження даної курсової роботи полягає у необхідності вивчення проблеми ефективного управління активами підприємства, оскільки саме це є вирішальним у досягненні високої рентабельності, а отже і прибутковості підприємства.
Об’єкт дослідження.
Об’єктом даної курсової роботи виступає проблема вивчення впливу управління активами торгового підприємства на рентабельність його діяльності.
Предмет дослідження.
Предметом дослідження даної курсової роботи є особливості вивчення впливу управління активами торгового підприємства на рентабельність його діяльності.
Мета дослідження.
Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді впливу управління активами торгового підприємства на рентабельність його діяльності.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
Розкрити сутність і склад активів торгового підприємства.
Висвітлити проблему рентабельності торгового підприємства і основні її показники.
Розкрити зміст управління активами торгового підприємства.
З’ясувати вплив управління активами торгового підприємства на рентабельність його діяльності.
Виконати комплексне практичне завдання.


1. Вплив управління активами на рентабельність діяльності торгового підприємства
1.1. Сутність і склад активів торгового підприємства
Для здійснення будь-якого виробничого процесу, крім самої праці як доцільної діяльності людей, необхідні предмети праці, тобто мате-ріально-технічні ресурси та засоби праці. Сукупність засобів праці, якими розпоряджається підприємство, складає його основні фонди.
Під терміном "основні фонди" розуміють матеріальні засоби, що викори-стовуються у виробничій діяльності підприємства впродовж періоду, який перевищує 365 календарних днів від дати їх вводу до експлуатації, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку із фі-зичним або моральним зносом.
Таким чином, характерними особливостями основних фондів є:
1. Використання в натуральному вигляді впродовж тривалого часу (не менше року).
2. Схильність до зносу, який виявляється у поступовій втраті можливої подальшої експлуатації у зв'язку з старінням, закінченням резерву потужності (матеріальний знос) або з втратою доцільності по-дальшої експлуатації у зв'язку з виникненням основних фондів, що мають якісніші характеристики (моральний знос).
3. Специфічний характер кругообігу та відшкодування вартості –через механізм поступової амортизації з віднесенням амортизаційних відрахувань на поточні витрати підприємства, і відповідно, вартість продукції (робіт, послуг).
Основні фонди підприємства повинні забезпечити належні мате-ріальні умови для здійснення господарської діяльності торговельного підприємства, зберігання необхідного обсягу товарних запасів, про-ведення транспортних, розвантажувально-навантажувальних, фасу-вальних та інших підготовчих операцій, пов'язаних з отриманням та реалізацією товарів, виконанням виробничих функцій, наданням по-слуг, праці та відпочинку робітникам підприємства, підвищенням продуктивності їхньої праці та ефективності господарювання всього підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 Курсова робота на тему: Вплив управління активами на рентабельність діяльності торгового підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок