Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Аналіз основних фондів

Аналіз основних фондів

Назва:
Аналіз основних фондів
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,08 KB
Завантажень:
160
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Курсова робота
Аналіз основних фондів


План
Вступ 2
Аналіз складу, динаміки, структури і технічного стану ос-новних фондів. 3
Аналіз ефективності використання основних фондів. 11
Аналіз використання обладнання та виробничої потужно-сті підприємства. 15
Висновок 20
Література 21
Вступ
Виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан підприємства багато в чому залежать від забезпеченості основними виробничими фондами та їх використання. Основні фонди (засоби) – це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у процесі виро-бництва, постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій. Строк корисного використання (експлуатації) основних фондів пере-вищує один рік (операційний цикл, якщо останній є тривалі-шим за один рік).
Розвиток виробництва є невіддільним від проблеми ефектив-ного використання основних виробничих фондів.
Основні засоби підприємства це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом три-валого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в неви-робничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.
Починати аналіз основних фондів слід з ознайомлення зі скла-дом основних фондів у цілому на підприємстві і за окремими групами. При цьому виявляється рух і напрямок зміни основних фондів, питома вага промислових основних фондів, виробничих ос-новних фондів в інших галузях і невиробничих основних фондів.
Вивчаючи зміну структури основних фондів у вартісному ви-разі, з'ясовують, за рахунок чого вона сталася - за рахунок змі-ни складу будівель і споруд чи складу машин, обладнання та ін-ших груп основних засобів. Важливою умовою раціональної зміни складу будівель і споруд є зростання виробничої площі як порів-няти з невиробничою, зокрема виробничої площі цехів, де відбу-ваються виробничі процеси.
Завдання аналізу стану та ефективності використання основ-них виробничих фондів можна визначити так:
а) виявлення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів основними фондами, тобто встановлення відповідно-сті величини, складу та технічного рівня фондів виробничій про-грамі підприємства;
б) визначення рівня використання основних фондів і факторів, які впливають на нього;
в) установлення належної комплектності наявного парку об-ладнання;
г) з'ясування ефективності використання обладнання в часі та за потужністю;
д) розрахунок впливу використання основних фондів на обсяг продукції;
е) виявлення резервів підвищення ефективності використання основних фондів.
Джерелами інформації для аналізу основних фондів підприєм-ства є: паспорт підприємства; план економічного та соціального розвитку; план технічного розвитку; форма 1 «Баланс підприємс-тва»; форма 4 «Звіт про власний капітал»; форма 1-П «Звіт під-приємства (об'єднання) з продукції»; форма 11-ОФ «Звіт про на-явність та рух основних фондів, амортизацію (знос)».
Крім названих джерел інформації, для аналізу використову-ються також дані проведених на підприємстві інвентаризацій, ін-вентарні картки обліку основних засобів тощо.
Аналіз складу, динаміки, структури і технічного стану ос-новних фондів.
Основні напрями аналізу використання основних фондів та послідовність його проведення показано на рис. 1.
Аналіз основних фондів починають із визначен-ня забезпеченості підприємства основними фондами. Для цього необхідно з'ясувати, чи достатньо в підприємства основних фон-дів, яка їхня динаміка, склад, структура, технічний стан, яким є рівень виробництва та його організація.
Велике аналітичне значення мають показники структури ос-новних фондів. Насамперед аналізують розподіл основних фон-дів підприємства на основні виробничі фонди головного виду ді-яльності, основні виробничі фонди інших видів діяльності (на-приклад, закладів торгівлі та громадського харчування у складі промислового підприємства) і фонди невиробничого призначення.
Основні виробничі фонди головного виду діяльності є такою частиною основних фондів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натуральну форму.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Курсова робота на тему: Аналіз основних фондів

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок