Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Економічна думка на початку XIX ст.

Економічна думка на початку XIX ст.

Назва:
Економічна думка на початку XIX ст.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
7,53 KB
Завантажень:
108
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
На стані російської суспільної, у тім числі економічної, думки XIX ст. позначились особливості історичного розвитку країни. Як-що на Заході економічна думка вирішувала проблеми капіталізму як реально існуючого способу виробництва, то прогресивна наукова думка Росії ще тільки дискутувала проблеми переходу від феодалі-зму до капіталізму, ліквідації кріпацтва.
Ліквідація кріпацтва прискорила розвиток капіталізму як у про-мисловості, так і в сільському господарстві. Але цей процес від-бувався за наявності в суспільстві значних залишків феодалізму, що визначало своєрідність капіталістичного розвитку і класової боротьби в Росії. Найзлободеннішими економічними питаннями в перші пореформені десятиріччя було питання про перспективи на-родногосподарського розвитку, про долю капіталізму в країні. Пре-дставники різних класів та їхні ідеологи по-різному намагалися від-повісти на них.
1. Економічна думка на початку XIX ст.
На початку XIX ст. в Росії панував феодально-кріпосницький лад. Зародження капіталістичних відносин супроводжувалось зрос-танням суспільного поділу праці, розвитком промисловості й торгі-влі. Основною формою організації промисловості була мануфакту-ра, яка ґрунтувалася переважно на праці кріпаків.
Промисловість, що народжувалась, потребувала фінансової і кре-дитної допомоги держави, а також захисту від іноземної конкуренції. Незважаючи на перешкоди формується буржуазна власність. Поси-люється процес розпаду феодальних відносин. Значну роль у цьому процесі відігравало купецтво. Усе це позначилось на формуванні но-вих (порівняно з XVIII ст.) ідей і теорій. Проте в цілому можна зазна-чити, що основною економічною проблемою був пошук шляхів на-родногосподарського розвитку, зв'язаний із кризою кріпосництва.
Економічні ідеї консервативного дворянства. Представники консервативного та реакційного дворянства виступали за збережен-ня кріпацтва і самодержавства. Вони ідеалізували становище селян і їх відносини з поміщиками. Ці погляди обстоювали й такі провідні російські журнали, як «Вісник Європи» й «Дух журналів», друкую-чи статті, автори котрих не лише захищали і виправдовували кріпа-цтво, а й вихваляли його. Так, «Дух журналів» намагався довести, що життя російського селянина «безтурботне і щасливе», а відноси-ни між поміщиками і селянами мають «сімейний характер» і є знач-но людянішими, ніж становище селян в інших країнах, де немає кріпацтва. Про це, зокрема, писав дворянин Правдін у статті «Порі-вняння російських селян з іноземними» (1817).
На сторінках журналу пропагувалась думка про переваги панщи-ни перед оброком. Якщо поміщики й погоджувались на введення оброку, то виступали за його збільшення.
Навіть розробляючи з доручення уряду проекти звільнення се-лян, консерватори намагалися всіляко обмежити й ускладнити цей процес. Так, проектом графа О. А. Аракчеєва передбачалось не зві-льнення селян, а лише переведення їх у категорію державних, тобто у власність держави. Аракчеєв пропонував викупити селян з землею в поміщиків за згодою останніх. Кількість землі, яку передбачалось залишити селянам, не повинна була перевищувати двох десятин на ревізьку душу. А це означало, що в поміщиків лишилося б більше половини землі, що була досі в користуванні селян.
Інший державний діяч того часу Є. Ф. Канкрін, який теж з дору-чення Олександра І розробляв пропозиції щодо звільнення селян, виходив з того, що цей процес має бути повільним. Поетапне вирі-шення проблеми кріпацтва він пропонував здійснити не менш ніж за 60 років.
Консервативне дворянство не лише намагалось зберегти фео-дальні відносини на селі, а й виступало проти розвитку промислово-сті. Одним із аргументів на користь збереження натурального сіль-ського господарства і проти розвитку промисловості той самий Канкрін називав неминучість появи пролетаріату.
Ліберальне дворянство. Погляди ліберального дворянства на проблеми народногосподарського розвитку були в цілому прогре-сивними. Вони підтримували розвиток у країні нових економіч-них відносин. Представники ліберального дворянства, котрі посі-дали високі урядові посади, пропонували економічні реформи, які б сприяли розвитку капіталістичних відносин.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Курсова робота на тему: Економічна думка на початку XIX ст.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок