Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Скачати курсова робота: Формулювання стратегії розвитку підприємства

Формулювання стратегії розвитку підприємства / сторінка 4

Назва:
Формулювання стратегії розвитку підприємства
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,04 KB
Завантажень:
392
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
У тій чи тій редакції вони викладені (з короткою характеристи-кою їх) у вітчизняних і зарубіжних публікаціях. Це такі принципи як:
Принцип необхідності - повсюдне та обов'язкове викорис-тання плану у виконанні будь-якого виду трудової діяльності.
Єдність планування - плани всіх елементів системної організації (підрозділів чи окремих господарських одиниць) варто розглядати в тісній взаємозалежності: зміна одних планів (планових показників) спричиняє зміну інших. Вирішальну роль у взаємоув'язці окремих планів відіграють внутрішні механізми координації діяльності окремих підрозділів (оди-ниць) організації. Процес ефективного планування припус-кає належну узгодженість планів у розрізі як її вертикаль-них, так і, насамперед, горизонтальних внутрішніх зв'язків.
Безперервність планування. Пов'язана з необхідністю обліку в планах організації постійних змін у зовнішньому середовищі й одночасної розробки сукупності взаємопов'я-заних довгострокових, ссредньострокових, річних і оперативних (на півріччя, квартал, місяць, декаду) планів. Кори-гування планів повинно: а) виходити з того, що пріоритети і цінності організації можуть змінюватися в залежності від превалювання сприятливих внутрішніх можливостей чи на-ростання різноманітних зовнішніх загроз, і це обумовлює
нагальну потребу збільшення чи зменшення запланованих показників; б) здійснюватися оперативніше стосовно момен-ту появи відповідних епередбачених змін у зовнішньому і (чи) внутрішньому середовищі організації. Ця принципова
вимога випливає з необхідності уникати нагромадження маси непередбачених обставин і відповідних проблем, які з часом можуть стати нерозв'язними для організації.
Гнучкість планування - здатність організації передбачати альтернативні варіанти планів, що враховують різні сценарії розвитку факторів, які визначають ключові парі метри зовнішнього і внутрішнього середовища. Висока якість планової роботи припускає, таким чином, складання поряд з основним варіантом плану двох інших: песимістичного й оптимістичного. Наявність заздалегідь підготовлених сценаріїв і варіантів планів свідчить про професіоналізм менеджерів організації, про її мобільність і здатність до виживання навіть у несприятливих зовнішніх умовах.
Принцип участі, що припускає залучення широкого кола працівників організації до процесу планування. При цьому досягається позитивний ефект двоякого роду: а) підвищується реалістичність планів у зв'язку з використанням додаткового числа кваліфікованих експертних оцінок; б) полегшується реалізація планових установок, що випливає з кращого розуміння їх персоналом і з більш високої його мотивації внаслідок причетності до прийняття ключо-вих управлінських рішень.
Принцип точності – відповідність планів внутрішнім і зовнішнім факторам функ-ціонування підприємства.
ФОРМУЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Процес формування стратегії
Формулювання стратеги слідує за етапом стратегічного аналізу і націлене на вибір однієї із стратегічних альтернатив.
Вже в процесі стратегічного аналізу керівництво компанії схиляється до вибору одного з можливих варіантів стратегії – того, який найбільшою мірою відповідає умовам зовнішнього і внутрішнього середовища, а також вибраним цілям діяльності.
Проте методи стратегічного аналізу не можуть підмінити процесу фундаментального стратегічного мислення. Головна слабкість формальних методів пошуку стратегії полягає в тому, що вони ігнорують специфічні особливості кожного з видів бізнесу, іноді приводять до дуже загальних, абстрактних виводів. Процес формування стратегії включає в собі три етапи:
формування загальної стратегії організації;
формування конкурентної стратегії;
визначення функціональних стратегій підприємтсва.
Загальна стратегія підприємства формується вищим керівництвом. Її розробка вирішує дві головні задачі:
повинні бути відібрані і розгорнені основні елементи загальної стратегії підприємства;
встановлюється конкретна роль кожного підрозділу підприємства в здійсненні стратегії і визначаються способи розподілу ресурсів між ними.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Курсова робота на тему: Формулювання стратегії розвитку підприємства

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок