Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Безкоштовно курсова робота скачати: Формулювання стратегії розвитку підприємства

Формулювання стратегії розвитку підприємства / сторінка 9

Назва:
Формулювання стратегії розвитку підприємства
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,04 KB
Завантажень:
392
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Загальна методологія розробки БП охоплює три стадії: почат-кову, підготовчу та основну. Початкова стадія є обов'язковою за умови започаткування нової справи; вона передбачає опрацюван-ня концепції майбутнього бізнесу. На підготовчій стадії формується інформаційне поле, оцінюються сильні і слабкі сторони діяльності фірми, формулюються її місія та конкретні цілі, розробляється стратегія й можливі стратегічні альтернативи. На основній стадії здійснюється безпосередня розробка конкретного БП.
На зміст і структуру БП істотно впливають: цілі розробки БП; аудиторія, па яку розраховано БП; сфера та розміри бізнесу; ха-рактеристика продукту бізнесу; фінансові можливості підприєм-ця. Типову структуру БП показано на рис. 2.
Рис. 2. Типова структура бізнес-плану підприємства
Загальновживана логіка розробки БП підприємства (організації) передбачає послідовне здійснення таких дій:
Вибір продукції (послуг) для ринку;
Дослідження ринкового середовища для майбутнього бізнесу;
Вибір та обгрунтування місця для розміщення фірми, яка впер-ше розпочинає свою діяльність;
Прогнозування можливих обсягів продажу продукції (надан-ня послуг);
Визначення виробничих параметрів майбутнього бізнесу;
Розробка цінової та збутової політики;
Обгрунтування вибору організаційних параметрів фірми;
Опис потенційних ризиків і дій для їхньої мінімізації;
Оцінка фінансових параметрів бізнесу;
Узагальнення висновків з основних положень бізнес-плану.
Приклад розробки бізнес-плану
інвестиційного проекту „Харчова промисловість”
ВИКОНАВЧЕ РЕЗЮМЕ
Даний бізнес-план представляє Херсонське добровільне об'єднання підприємств харчової промисловості (надалі Асоці-ація) потенційним інвесторам із метою залучення капіталу в розмірі 3,6 млн. гр. од., що дозволить здійснювати продаж як традиційних продукті» харчування, так і продуктів, ви-готовлених із застосуванням новітніх харчових технологій.
КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ
Вихід із тяжкого становища, у якому опинилися харчо-смакові фабрики, можливий при виконанні декількох умов:
1. Проект повинен містити інноваційні рішення, бути ре-альним і здійснений у стислий термін.
2. Продукти харчування, що випускаються, мусять бути піо-нерними, а їхні споживчі властивості значно випереджати відомі аналоги. Це можливо, якщо продукт матиме власти-вості, що можуть програмуватися.
3. Обрана технологія повинна бути передового і виперед-жати за своїми характеристиками високі технології відомих європейських фірм, наприклад, ТЕТRА РАК, РАСКО.
4. Для потенційних інвесторів необхідно створити най-сприятливіші умови; водночас не обходити національні інте-реси й інтереси виробника.
Зауважимо: якщо з проблемою (вибір технології) все скла-дається благополучно, то залишається друга: залучення інве-стицій для виробництва традиційних продуктів харчування із застосуванням найновітніших вітчизняних технологій. Вітчизняний інвестор не поспішає. Причина - відсутність стимулюючої системи оподаткування.
ПІДПРИЄМСТВО
Щоб вийти з важкого становища, у харчосмакових фабрик виникла потреба більш ефективного об'єднання з єдиним уп-равлінським органом. Прикладом такого об'єднання стало Хер-сонське добровільне об'єднання підприємств харчової промис-ловості, створене на підставі рішення установчої конференції уповноважених представників харчосмакових фабрик та інших організацій, що на добровільних засадах увійшли до Асоціації.
Далі розглядається ПОТЕНЦІАЛ РИНКУ та ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПІДПРИЄМСТВА.
ОСНОВНІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ
Асоціація створена з метою виходу із важкого становища, в якому опинилися харчосмакові фабрики, для створення умов нормальної діяльності та розвитку підприємств даної галузі в регіоні. Головними завданнями її є:
розробка і реалізація проекту податкового договору Асо-ціації й обласної держадміністрації, спрямованого на стиму-лювання інвестиційних процесів у галузі;
розробка технологічних проектів переоснащення підпри-ємств, залучення інвесторів до їхньої реалізації;
розробка і реалізація маркетингової стратегії входжен-ня на місцевий ринок і ринки інших регіонів України;
проведення єдиної технічної, технологічної і господарсь-кої політики, організація робіт у галузі НТП, будівництва і реконструкції підприємств;*
удосконалення економічного механізму господарювання,
вивчення попиту на продукцію, що випускається, надання
допомоги в організації виробництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Курсова робота на тему: Формулювання стратегії розвитку підприємства

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок