Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Економічні теми -> Державне регулювання соціальної політики

Державне регулювання соціальної політики

Назва:
Державне регулювання соціальної політики
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
22,28 KB
Завантажень:
33
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КУРСОВА РОБОТА
Державне регулювання соціальної політики


ЗМІСТ

стор.
Вступ |
3
1. Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи |
4
2. Державне регулювання ринку праці |
12
3. Регулювання доходів та споживання населення |
17
4. Аналіз державного регулювання рівня та якості життя |
21
5. Соціальна політика сучасної України |
24
6. Шляхи удосконалення державної політики в галузі соціального захисту населення |
28
Висновки |
32
Список використаної літератури |
35
Додатки |
37
Вступ
Стабільний економічний розвиток країни неможливий без формування соціально благополучного суспільства. Поєд-нання проблем розвитку ринкових відносин з посиленням уваги до соціальних питань створює необхідні передумо-ви для економічного оздоровлення, стабільного станови-ща людини впродовж усієї трудової діяльності й після її завершення. Зрештою, економічне зростання і підвищення народного добробуту — взаємопов'язані процеси.
Соціальна сфера і економіка поєднані як причина і наслідок, що безперервно змінюються місцями у процесі народногосподарського розвитку.
В умовах розвитку ринкової економіки з приватною власністю, розвитку конкуренції й підприємництва гостро постає проблема соціального захисту населення, особливо при розшаруванні суспільства за матеріальним і соціальним статусами. Перед державою постає проблема забезпечення і підтримки малозабезпечених прошарків населення.
Актуальність даної теми в тому, що однією з функцій держави є недопущення зростання соціальної напруги з приводу майнової нерівності, передбачення й фінансування негативних проявів ринку для громадян (безробіття, втрата працездатності), створення ефективної пенсійної системи.
Об’єктом дослідження є соціальна політика держави, її структура, цілі стратегічного та поточного характеру, об’єкти, суб’єкти та інструменти державного втручання в соціальні процеси.
Метою роботи є дослідження сучасної структури соціальної політики держави, аналіз її стану, впливу органів державної влади на розвиток соціальних відносин, умови життя та праці, а також шляхи удосконалення державної політики в галузі соціального захисту населення.
1. Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи
Вирішення проблем, пов'язаних із функціонуванням соціаль-ної сфери, є прерогативою держави як у сталій, так і в трансфор-маційній економіці.
> Соціальна сфера — підсистема національної економіки, тобто явища, процеси, види діяльності та об'єкти, які пов'язані з забезпеченням життєдіяльності суспільства, людини, задоволен-ням їхніх потреб, інтересів.
> Соціальна політика:—
діяльність держави щодо створення та регулювання соці-ально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту членів суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справед-ливості та соціально-політичної стабільності у країні;—
система правових, організаційних, регулятивно-контрольних заходів держави з метою узгодження цілей соціального характе-ру із цілями економічного зростання.
> Державне регулювання соціальних процесів — вплив органів державної влади за допомогою різноманітних засобів (форм, методів та інструментів) на розвиток соціальних відносин, умови життя та праці населення країни.
Соціальна політика держави включає:—
регулювання соціальних відносин у суспільстві, регламен-тацію умов взаємодії суб'єктів економіки в соціальній сфері (в тому числі між роботодавцями і найманою робочою силою);—
вирішення проблеми безробіття та забезпечення ефектив-ної зайнятості;—
розподіл і перерозподіл доходів населення;—
формування стимулів до високопродуктивної суспільної праці й надання соціальних гарантій економічно активній час-тині населення;—
створення системи соціального захисту населення;—
забезпечення розвитку елементів соціальної інфраструкту-ри (закладів освіти, охорони здоров'я, науки, культури, спорту, житлово-комунального господарства і т. ін.);
захист навколишнього середовища тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Курсова робота на тему: Державне регулювання соціальної політики

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок